Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Харків, ХНАДУ, 2008

АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

 

ГОРОВИЙ Д.А.

ФЕДОТОВА К.О.

 

 

Методичні вказівки до виконання комплексного завдання з дисципліни „Економічна діагностика”

 


УДК 65.012.12

 

Горовий Д.А., Федотова К.О.Методичні вказівки до виконання комплексного завдання з дисципліни „Економічна діагностика” – Харків: ХНАДУ, 2008. – 48 с. Укр. мов.

 

Методичні рекомендації присвячено виконанню індивідуального завдання з дисципліни "Економічна діагностика". Докладно розглянуто методики виконання діагностика майна підприємства, фінансової діагностики, управлінської діагностики та діагностики виробничого потенціалу та економічної безпеки. Визначено основні тематики роботи та перелік завдань, які необхідно виконати в ході роботи.

Вказівки призначені для студентів економічних спеціальностей, викладачів, слухачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації.

 

Затверджено на засіданні кафедри економіки підприємства

Протокол № 1 від 30 серпня 2007 р.

 


ЗМІСТ

Вступ
1. ДІАГНОСТИКА МАЙНА І РИНКОВОЇ ЦІННОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Експрес-діагностика діяльності підприємства
2.2. Діагностика структури майна та джерел його фінансування
2. УПРАВЛІНСЬКА ДІАГНОСТИКА
2.1. Діагностика фінансових результатів
2.2. Операційна діагностика
3. ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА
3.1. Діагностика рентабельності
3.2. Діагностика ліквідності
3.3 Діагностика структури капіталу
3.4. Діагностика грошових потоків
3.5. Діагностика ринкової активності
4. ДІАГНОСТИКА ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА (ДІАГНОСТИКА ОБОРОТНОСТІ КАПІТАЛУ)
5. ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Діагностика фінансової стійкості
5.2. Діагностика імовірності банкрутства
5.3. Складання матриці фінансової стратегії (матриці Франшона - Романе)
6. ДІАГНОСТИКА СТРАТЕГІЧНОГО ПРОТИСТОЯННЯ
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП

Комплексна індивідуальна робота з Економічної діагностики є частиною підготовки спеціалістів та магістрів зі спеціальності 7.050107 та 8.050107 “Економіка підприємства”.

Економічна діагностика та особливо її складова фінансової діагностика є основою для оцінки і прогнозування діяльності підприємства.

Метою роботи є закріплення знань студентів про основні методи економічної діагностики, зокрема: діагностику майна підприємства, управлінську діагностику, діагностику фінансових результатів та діагностику економічної безпеки підприємства тощо. Виконання роботи сприяє засвоєнню студентами методів фінансової діагностики, закріплює вміння користуватися фінансовою інформацією, визначати резерви, тобто розробляти рекомендації щодо подальшої фінансової стратегії суб’єкта господарювання.

Методичні рекомендації та результати роботи можуть бути використані студентами під час виконання дипломної роботи.

В процесі виконання роботи необхідно враховувати наступні вимоги:

1. Об’єктивність. Робота повинна ґрунтуватися на реальних даних. (Якщо студент не має можливості виконувати роботу на матеріалах фінансової звітності реально існуючої організації, він виконує її, як виняток, на матеріалах, що надаються викладачем).

2. Проблемність. У роботі повинні бути визначені головні проблеми щодо забезпечення фінансової стійкості та підвищення результативності діяльності підприємства. Обов’язковими є рекомендації щодо вирішення цієї проблеми.

3. Якість. Матеріали роботи мають бути викладені чітко, ясно, з урахуванням логічної послідовності.

4. Наочність. Викладення матеріалу повинно супроводжуватися графіками, схемами, таблицями, на які є посилання у тексті.

Індивідуальна робота виконується за однією з чотирьох запропонованих тем:

1. Комплексна фінансова діагностика діяльності підприємства.

Ця тема виконується як приклад внутрішньої діагностики, яка виконується співробітником підприємства, що досліджується. Ціллю такої діагностики є пошук слабких та сильних сторін діяльності підприємства, а також обґрунтування на їх основі можливих шляхів удосконалення діяльності підприємства.

Загальний висновок за цією темою роботи виконується з використанням SWOT-діагностики.

2. Фінансова діагностика діяльності підприємства, що планує диверсифікувати свою діяльність.

Ця тема виконується як приклад внутрішньої діагностики, яка виконується співробітником підприємства, що досліджується. Ціллю такої діагностики є обґрунтування можливості для підприємства розпочати новий напрямок роботи за допомогою власних або позикових коштів.

Загальний висновок за цією темою роботи виконується у вигляді аналітичної записки для керівника підприємства про можливість використання власних коштів або необхідність і можливість залучення позикових коштів для початку нового напрямку роботи.

3. Фінансова діагностика діяльності підприємства-клієнта банку.

Ця тема виконується як приклад зовнішньої діагностики, яка виконується співробітником кредитного відділу банку, який відповідає за розробку кредитної угоди з підприємством, що досліджується. Ціллю такої діагностики є обґрунтування можливості отримання короткотермінового банківського кредиту для підприємства.

Загальний висновок за цією темою роботи виконується у вигляді проекту рішення кредитної ради банку про можливість отримання кредиту цим підприємством.

4. Фінансова діагностика діяльності підприємства-клієнта страхової компанії.

Ця тема виконується як приклад зовнішньої діагностики, яка виконується співробітником страхової компанії, яка страхує майно підприємства, що досліджується. Ціллю такої діагностики є обґрунтування доцільності страхування основних фондів цього підприємства, зважаючи на їх ліквідність та ефективність їх використання.

Загальний висновок за цією темою роботи виконується у вигляді проекту рішення страхової ради компанії про можливість страхування майна цього підприємства.

Комплексна робота складається зі вступу, вихідних даних та окремих розділів, в яких викладаються окремі напрямки діагностики, загальних висновків та списку літератури.

У вступі до роботи необхідно дати коротку характеристику підприємства, що досліджується. Така характеристика повинна включати:

- дату заснування організації;

- форму власності;

- основні напрями діяльності.

Вихідні дані – це основна фінансова звітність (Форма №1 “Баланс“ та Форма №2 “Звіт про фінансові результати”) підприємства, що досліджується, за період, не менше ніж три роки.

В роботі студенти виконують діагностику підприємства в такій послідовності:

1. Діагностика майна і ринкової цінності підприємства (експрес- діагностика діяльності підприємства; діагностика структури майна та джерел його фінансування).

2. Управлінська діагностика (діагностика фінансових результатів; операційна діагностика).

3. Фінансова діагностика (діагностика рентабельності; діагностика ліквідності; діагностика структури капіталу; діагностика ділової активності; діагностика грошових потоків).

4. Діагностика виробничого потенціалу підприємства (діагностика оборотності капіталу).

5. Діагностика економічної безпеки підприємства (діагностика фінансової стійкості; оцінка імовірності настання банкрутства; прогнозування діяльності підприємства за допомогою матриці фінансової стратегії)

6. Діагностика стратегічного протистояння (SWOT-аналіз діяльності підприємства)

Кожний з напрямків діагностики оформлюється у вигляді окремого розділу індивідуальної роботи. Всі розділи (окрім шостого) повинні мати таку структуру:

- коротка характеристика змісту діагностики, що виконується;

- розрахунки у вигляді таблиці;

- графік динаміки показників, що досліджуються;

- висновки за результатами діагностики;

- шляхи подолання негативного стану (якщо в ході діагностики був отриманий негативний результат).

У розділі 6 (висновках) необхідно сформулювати загальну оцінку фінансового стану підприємства, що досліджується, визначити його інвестиційну привабливість та перспективи діяльності на ринку.


Читайте також:

  1. ХДТУБА, 61002, Харків, вул. Сумська, 40
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Перевірка та регулювання карбюратора. Перевірка токсичності відпрацьованих газів. | Експрес-діагностика діяльності підприємства

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.