Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Фінансування витрат на виробництво і реалізацію продукції в промисловості.

Лекція Фінанси промисловості

 

План

1. Фінансування витрат на виробництво і реалізацію продукції в промисловості.

2. Обігові кошти, їх реалізація і управління в промисловості.

 

3. Виручка від реалізації продукції, валовий доход, грошові накопичення і прибуток в промисловості. (дам сам на наступній парі)

 

 

Фінанси промисловості займають провідне місце в загальній системі фінансів підприємств галузей економіки України. Це визначається передусім тим, що вони обслуговують таку галузь народного господарства, в якій створюється велика частина сукупного громадського продукту, національного доходу і грошових накопичень. Промислові підприємства в процесі своєї діяльності взаємодіють з підприємствами інших галузей народного господарства (сільського господарства, будівництва, транспорту, торгівлі). Тому їх фінанси тісно пов'язані з фінансами інших галузей економіки країни. Методи організації і планування фінансів промисловості лежать в основі організації і планування інших галузей з урахуванням особливостей їх технології і економіки.

Усі витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції, промислові підприємства роблять значно раніше за їх відшкодування з виручки від реалізації продукції. У зв'язку з цим у підприємств виникає потреба в засобах на купівлю необхідних видів сировини, основних і допоміжних матеріалів, напівфабрикатів, палива, на оплату праці працівників підприємств і ряд інших витрат на виробництво і реалізацію продукції.

Внаслідок того, що процес виробництва здійснюється в певній технологічній послідовності, коли безперервно відбуваються стадії придбання сировини і підготовки її до виробництва - перетворення сировини на напівфабрикати, потім в незавершене виробництво і, нарешті, в готову продукцію, потреба в засобах на покриття виробничих витрат на кожній з цих стадій виникає у промислових підприємств одночасно. В заміну раніше купленої сировини і витраченого на виготовлення напівфабрикатів підприємству необхідно придбати нову партію сировини, зробити запас напівфабрикатів, використаний на незавершене виробництво. В цей же час незавершене виробництво у міру виходу готової продукції поповнюється шляхом використання напівфабрикатів, а запаси готової продукції на складі промислового підприємства в ході її реалізації заповнюються за рахунок незавершеного виробництва. В результаті такої послідовності і безперервності процесу виробництва засоби, вкладені в ці витрати, переходять з однієї стадії в іншу, здійснюють кругообіг. Після завершення кругообігу вони, як правило, повністю відшкодовуються підприємством з виручки від реалізації продукції. Отже, вони не витрачаються безповоротно, а лише авансуються, постійно знаходячись в обороті підприємства. У зв'язку з цим кожне промислове підприємство, для нормального здійснення своєї господарської діяльності, повинне мати в своєму розпорядженні певну суму таких коштів. Державні (казенні) промислові підприємства у момент їх створення наділяються такими засобами шляхом інвестицій в обігові кошти за рахунок асигнувань з державного бюджету або інших джерел вищестоящої господарської організації (міністерства), до складу якої входить це підприємство. Комерційній промислові підприємства наділяються для цих цілей необхідними засобами за рахунок власних джерел і запозичених коштів у вигляді кредитів, випуску цінних паперів.

Основою для визначення потрібної суми власних обігових коштів є обсяг виробництва, кошториси витрат на виробництво, тривалість виробничого циклу і умови заготівлі і придбання сировини, палива і інших необхідних матеріалів.

У подальші роки діяльності підприємства необхідний приріст обігових коштів покривається за рахунок власних ресурсів і кредитів банків.

Підприємства в процесі своєї діяльності здійснюють матеріальні і грошові витрати на розширене відтворення основних фондів і оборотних коштів, виробництво і реалізацію продукції, соціальний розвиток своїх колективів та інш.

Усі види витрат на виробництво продукції групуються по наступних елементах витрат :

- сировина і основні матеріали (включаючи витрати, пов'язані з використанням природних ресурсів), допоміжні матеріали, паливо, енергія;

- заробітна плата - основна і додаткова;

- відрахування на державне соціальне страхування;

- амортизація основних фондів;

- інші витрати.

Детальний перелік витрат на виробництво і реалізацію продукції встановлюється Податковим кодексом України, П(С)БО 16 «Витрати» (затвер. наказом Мінфін Укр. від 31.12.99, № 318) та іншими нормативно-правовими актами в залежності від виду продукції що виробляється промисловим підприємством.

 

Сукупність виробничих витрат показує, в що підприємству виходить виготовлення продукції, яка випускається, тобто виробничу собівартість продукції.

Виробнича собівартість і позавиробничі витрати складають повну собівартість продукції.

 

Таким чином, на практиці під собівартістю розуміють грошове вираження поточних витрат підприємства на виробництво і збут продукції. Як економічна категорія собівартість є частиною вартості продукції, що відокремилася, складається з витрат минулої матеріалізованої праці і заробітної плати. Собівартість відбиває велику частину вартості продукції і як показник госпрозрахункової діяльності підприємства швидко реагує на ефективність використання виробничих ресурсів, підвищення фондовіддачі, економію сировини, матеріалів, палива і енергії, зростання продуктивності праці. Вона знаходиться в тісному взаємозв'язку з іншим важливим показником ефективності - рентабельністю, впливаючи на її величину.

По структурі витрат на виробництво підприємства підрозділяються на:

1) матеріаломісткі - підприємства легкої, харчової, хімічної, металургійної промисловості, машинобудування;

2) трудомісткі - підприємства вугільної, торф'яної, лісової промисловості;

3) паливомісткі - підприємства енергетики;

4) з високою долею амортизації - підприємства нафтовидобувної, газової промисловості.

 

Величина витрат на реалізовану продукцію не співпадає з об'ємом витрат на виробництво продукції за рахунок залишків нереалізованої продукції на початок і кінець року і невиробничих витрат, які повністю відносяться на реалізовану продукцію.

Розмір витрат на реалізовану продукцію (Зр) можна визначити по наступній формулі:

Зр= З1 + Т – З2 + С,

де З1 - залишки нереалізованої продукції на початок року за виробничою собівартістю;

Т - готова продукція поточного року за виробничою собівартістю;

З2 - передбачувані залишки на кінець поточного року за виробничою собівартістю;

С - позавиробничі витрати на рік.

 

В України, на сьогоднішній день, розроблені та діють наступні методичні рекомендації щодо формування собівартості продукції:

 

 

 

 

Вказані вище методичні рекомендації можуть використовуватися при оформленні як планової, так і фактичної собівартості, але конкретні правила визначення фактичної собівартості кожне підприємство визначає самостійно і відбиває їх в Обліковій політиці підприємства. При цьому потрібно мати на увазі, що приведені вище методичні рекомендації у більшості своїй містять тільки загальні підходи до калькуляції, що ґрунтуються на застарілих підходах у визначенні складу прямих і загальновиробничих витрат і розподілі загальновиробничих витрат, крім того в них не враховуються вимоги та новації Податкового кодексу України, так як вони були розроблені до його впровадження.

 


Читайте також:

 1. А джерелами фінансування державні капітальні вкладення поділяються на централізовані та децентралізовані.
 2. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 3. Автоматичне регулювання витрати помпових станцій
 4. Аграрне виробництво і його особливості
 5. Акти за формою Н – 5, Н – 1 та НПВ. Нещасні випадки пов’язані з виробництвом і не пов’язані з виробництвом.
 6. Альтернативна вартість і незворотні витрати
 7. Альтернативні варіанти довгострокового фінансування діяльності підприємства
 8. Аналіз асортименту й структури випуску продукції.
 9. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
 10. Аналіз витрат за центрами відповідальності.
 11. Аналіз витрат звичайної діяльності
 12. Аналіз витрат на 1 грн. вартості продукції
Переглядів: 588

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Народні свята, фестивалі | Обігові кошти, їх реалізація і управління в промисловості.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.