Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Критерiї оцiнок.

ВСТУП

ПОЛТАВА

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

«УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ»

Медичний коледж

 

 

Для фармацевтичного відділення заочної форми навчання

 

 

Історія України – наша дорогоцінна спадщина. Вона охоплює віхи історичного шляху українського народу, який упродовж багатьох віків свого розвитку зробив значний внесок у світову цивілізацію. Опанування дисципліни передбачає вивчення історії розвитку українського народу у державотворчому, соціально-політичному, духовному та економічному вимірах і допомагає студентам усвідомити історичні корені свого народу, етапи його формування, цілісність та поступальність його історії. Викладення історії України подається в нерозривному зв’язку і взаємовпливах з історією інших країн та народів.

Мета вивчення курсу "Історія України" – дати студентам ґрунтовні наукові знання з історії виникнення і розвитку українського народу, його державності, головних суспільно-політичних і соціально-економічних процесів, що відбувались в Україні.

Завданням курсу „Історія України” є об’єктивне засвоєння студентами програмного матеріалу за допомогою різних форм і методів (семінарські заняття, самостійна робота, домашня контрольна робота), розуміння багатовимірності і суперечності історичного процесу на теренах України, а також оволодіння методами самостійної роботи з джерелами та історичною літературою.

Методологічна основа вивчення курсу – це принципи об'єктивності та історизму, пріоритет загальнолюдських цінностей над політичними та класовими інтересами.

Протягом вивчення цього курсу реалізується пізнавальна, практично-політична, культурологічна, виховна та інші функції, формується науковий світогляд студентів.

У результаті вивчення дисципліни, що базується на вітчизняній та іноземній історіографії, студенти повиннізнати:

– основні етапи формування і розвитку українського народу, його боротьбу за незалежність і державний суверенітет;

– визначних діячів української історії, культури та техніки;

– джерела і літературу з проблем курсу.

Ґрунтуючись на знаннях, одержаних у процесі вивчення дисципліни, студенти повинні вміти:

– встановлювати причинно-наслідковий зв’язок між подіями;

– аналізувати історичний матеріал;

– орієнтуватися в сучасних світових подіях через призму історичних подій минулого;

– робити самостійні висновки та узагальнення.

Курс "Історія України" охоплює період з найдавніших часів до сучасності. Він розглядає процес формування українського етносу в контексті становлення європейської і світової цивілізації, містить найважливіші соціально-економічні, політичні та державотворчі події, національно-визвольний та громадський рух, діяльність політичних партій, видатних осіб, внутрішню та зовнішню політику України.

Оцiнка «ВIДМIННО»:

1. Бездоганне знання хронологiї в обсязi програми;

2. Чiтке видiлення головних рис перiодiв iсторiї України;

3. Безпомилкове визначення головних тенденцiй економiчного, соцiального та полiтичного розвитку України;

4. Вмiння аналiзувати iсторичний процес;

5. Вмiння робити самостiйнi узагальнення та висновки;

6. Лiтературна мова.

 

Оцiнка «ДОБРЕ»:

1. Орiєнтування у фактографiї, незначнi ускладнення при використаннi знань, незначнi помилки у хронологiї. Окремi неточностi в аргументуваннi;

2. Вмiння знаходити і аргументувати характернi особливостi перiодiв iсторiї України;

3. Правильне висвiтлення ходу та логiки подiй;

4. Вмiння робити загальнi висновки;

5. Добра мова.

 

Оцiнка «ЗАДОВIЛЬНО»:

1. Правильне висвiтлення окремих фактiв, але несуттєвi помилки в хронологiї;

2. Невмiння видiлити головнi риси і тенденцiї iсторичних процесiв, зайва деталізацiя;

3. Неконкретнi, загальнi слова і фрази, стосовно оцiнки подiй, слабка аргументацiя;

4. Вiдсутнiсть самостiйних узагальнюючих висновкiв;

5. Спрощена мова.

 

Оцiнка «НЕЗАДОВIЛЬНО»:

1. Суттєвi помилки в хронологiї;

2. Невмiння послiдовно викласти iсторичнi сюжети;

3. Вiдсутнiсть фактографiчної конкретики;

4. Нездатнiсть робити висновки;

5. Примiтивна мова.

Основні етапи написання контрольної роботи:

• вивчення та засвоєння основного кола питань визначеного курсу, робота по збиранню та обробці джерел, необхідних для виконання контрольної роботи;

• розкриття суті теоретичних питань;

• підведення підсумків по кожному питанню, формулювання власних висновків;

• оформлення посилань та списку використаної літератури.

 

Джерелами для виконання контрольної роботи можуть бути:

• наукові, науково-популярні, науково-публіцистичні, суспільно-політичні видання, що висвітлюють проблеми філософії, пов’язані з виконанням контрольної роботи;

• періодичні видання ( наукові журнали, збірники тощо);

 


Читайте також:

  1. Критерiї оцiнок.
  2. Критерiї оцiнок.
Переглядів: 482

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Семестр | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.