Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Конспект лекций

Таблиця 2

Впровадження, співвідношення витрат і вартісні оцінки

  Локальні системи Малі інтегровані системи Середні інтегровані системи Великі інтегровані системи
Впровадження Просте, коробковий варіант Поетапне або коробковий варіант Тільки поетапне Більше 6-9 місяців Поетапне, складне Більше 9 — 12-ти місяців
Функціональна повнота Облікові системи (по напрямку) Комплексний облік управління фінансами Комплексне управління: облік, управління виробництвом
Співвідношення витрат ліцензія/ впровадження / установка/ 1/0,5/2   1/1/1     1/2/1     1/ 1-5/
Орієнтована вартість 5-50 тисяч USD 50-300 тисяч USD 200-500 тисяч USD 500 тисяч, >1 мільони USD

 

Основу кожної виробничої системи складають рекомендації по управлінню виробництвом. На даний момент існує декілька груп таких рекомендацій (стандартів). Вони являють собою опис насамперед загальних правил, по яким повинні здійснюватися планування і контроль різноманітних стадій виробничого процесу: потреб у сировині, закупівель, завантаження потужностей, розподіли ресурсів і ін. Вихідним стандартом, що з’явився в середині 60-х років, був стандарт MRP (Material Requirements Planning), що включав тільки планування матеріалів для виробництва. Цей стандарт був розширений до MRP-II (Manufacturing Resource Planning). MRP-II дозволяв планувати усі виробничі ресурси підприємства (сировина, матеріали, устаткування і т.ін.). Подальшим розвитком став стандарт ERP (Enterprise Resource Planning), що дозволив об’єднати всі ресурси підприємства, в такий засіб збільшуючи керованість замовленнями, фінансами і т.ін. Зараз практично усі виробничі системи відповідають рекомендаціям стандарту ERP.

Нарешті, останній за часом стандарт CSRP (Customer Synchronized Resource Planning) охоплює також і взаємодію з клієнтами: оформлення наряду-замовлення, технічне завдання, підтримка замовника на місцях і ін. Таким чином, якщо MRP, MRP-II, ERP орієнтувалися на внутрішню організацію підприємства, то CSRP вийшов «за межі» підприємства і включив у себе повний цикл від проектування майбутнього виробу з урахуванням вимог замовника до гарантійного і сервісного обслуговування після продажу.

На підставі вище викладеного можна дати такі висновки (рис.1):

1) Для малих підприємств, торгових фірм і компаній, що надають послуги, по співвідношенню ціна/якість більше усього підійдуть фінансово-управлінські системи, тому що основні розв’язувані ними задачі — це бухгалтерський облік, управління складами продукції, управління кадрами. Фінансово-управлінські системи також можуть бути використані на невеличких виробничих підприємствах, процес виробництва на яких не є складним.

2) Для малих і середніх виробничих підприємств, із невеличкою кількістю юридичних осіб і взаємозв’язків, найбільш ефективними будуть середні інтегровані системи або прості конфігурації інтегрованих систем. Для таких підприємств основним критерієм є власне управління виробництвом, хоча облікові задачі залишаються важливими.

3) Для великих холдингових структур, фінансово-промислових груп, що управляють компаніями, для яких першорядне значення має управління складними фінансовими потоками, трансферними цінами, консолідація інформації, у багатьох випадках найбільш прийнятними будуть великі інтегровані системи. У цих системах є наявні можливості для рішення проблем управління виробництвом і вони можуть задовольняти увесь комплекс вимог великого холдингу. Для автоматизації гігантських підприємств у світовій практиці також часто використовуються великі, середні і навіть дрібні інтегровані системи в комплексі, коли на рівні управління всією структурою працює, наприклад, SAP/R3, а виробничі компанії користуються пакетами середнього класу. Створення електронних інтерфейсів спрощує взаємодію між системами і дозволяє уникнути подвійного ведення даних.

Рис. 1. Єфективність застосування систем.
Співвідношення вартості/ якості.

Відповідно до світової практики при необхідності більш тонкого аналізу декількох систем одного або близьких класів етапу вибору надається велике значення. Кожний проект в області автоматизації, який повинен розглядатися підприємством як стратегічна інвестиція засобів, повинен окупитися за рахунок поліпшення управлінських процесів, підвищення ефективності виробництва, скорочення витрат. У виборі правильного рішення повинно бути в першу чергу зацікавлене керівництво підприємства. Такий проект повинен ставитися на один рівень із придбанням, наприклад, нової виробничої лінії або будівництвом цеху.

В першу чергу підприємство повинно визначити, а що ж власне очікується від нової системи: яка функціональна область і які типи виробництва вона повинна охоплювати, яку технічну платформу використовувати, які звіти готувати.

При виборі тієї або іншої системи для підприємства необхідно розуміти, що автоматизація заради автоматизації не має сенсу. Основною ціллю повинна бути якість управління. Найкраща у світі комп’ютерна система не виконає ролі чарівної палички, що магічно вирішує всі проблеми, що накопичилися.

Будь-яка із систем — тільки механізм для підвищення ефективності управління, прийняття правильних стратегічних і тактичних рішень на підставі своєчасної і достовірної інформації, що видається керівному персоналу за допомогою інформаційної системи.

Розглянемо детальніше деякі із систем, перелік яких наведено в табл.9.1.

 

3.1. Базова концепція і основні функціональні компоненти інтегрованої інформаційної системи “Галактика”

В умовах ринкової економіки основною функцією будь-якого підприємства (організації) є випуск продукції (надання послуг) з метою отримання економічних результатів від реалізації цієї продукції.

Центральне місце серед задач управління з цієї точки зору займає отримання прибутку від результатів господарської діяльності підприємства (організації). Придбання засобів і знарядь виробництва, виробничі процеси і організаційні заходи, як правило, передують прибуткам, що отримуються внаслідок господарської діяльності. Тому важливо зуміти зіставити матеріальні, трудові і фінансові потреби з ресурсами, що є.

Процес управління підприємством (організацією), що має мету отримання прибутку, можна відобразити наступною класичною схемою (рис. 9.2):

Рис. 9.2. Схема управління підприємством

 

Як випливає з приведеної схеми, процес рух від поставлених цілей до результату є багатоступінчатим. Він вимагає оперативного коректування первинного плану дій в залежності від досягнутих проміжних результатів.

В загальному випадку кінцевий успіх підприємства залежить від багатьох чинників, частина з яких не піддається суворій формалізації. Склад цих чинників приведений на рис. 9.3.

 

Рис. 9.3. Фактори комерційного успіху

З приведеної схеми витікає що, яка система, що автоматизує збір, підготовку і обробку інформації, є лише однією з необхідних складових частин, що визначають кінцевий успіх підприємства. Однак вже сьогодні очевидно, що найбільшого успіху в діловому світі досягають ті фірми і корпорації, які спроможні швидше за всіх зібрати інформацію, обробити, проаналізувати її і на основі цього ухвалити рішення, тобто ті, які використовують сучасні інформаційні технології. Все більше число керівників розуміють, що максимально ефективною автоматизованою системою є та, яка охоплює всі взаємопов’язані багатогранні бізнес-процеси, всі аспекти всередині і зовні господарської діяльності, тобто інтегровані автоматизовані інформаційні системи.

 

9.2.1. Склад і характеристики ІС Галактика

Результатом роботи корпорації “Галактика” з’явився випуск в квітні 1995 р. на ринок програмних засобів комплексу “Галактика”, яка до теперішнього часу встигла пройти випробування більш ніж на 400підприємствах і продовжує інтенсивно розвиватися. Рішення всього комплексу задач, на який орієнтований комплекс Галактика”забезпечується чотирма функціональними контурами:

1) Контур адміністративного управління;

2) Контур оперативного управління

3) Контур управління виробництвом

4) Контур бухгалтерського обліку

Модульний принцип побудови комплексу “Галактика” допускає як ізольоване використання окремих програмних модулів, так і їх довільні комбінації, в залежності від виробничо-економічної необхідності.

На рис. 9.4 представлена структура функціональних складових ІС “Галактика” Пунктирними лініями позначені програмні вироби, що перебувають в стадії розробки мережевих інтегрованих версій. Модуль «Управління документообігом»винесений за межі контура адміністративного управління, так як забезпечує взаємодію всіх користувачів ІС Галактика”.

Рис. 9.4. Функціональна структура ІС “Галактика”

В основі моделі побудови інформаційної системи “Галактика” лежать наступні концептуальні положення:

1. Метою діяльності будь-якого підприємства (організації) є отримання прибутку від підсумків своєї діяльності.

2. Всі взаємодії між юридичними суб’єктами (підприємствами, організаціями) зводяться до укладання і реалізації угоди. При цьому одна з сторін є продавцем, інша покупцем. Предметом угоди може бути товарно-матеріальна цінність (ТМЦ), робота, послуга або їх комбінація.

3. При здійсненні будь-якої господарської операції формується документ, підтверджуючий її здійснення (операційний документ). Сукупність операційних документів утворюють документообіг підприємства.

4. Операційні документи належать до одного з двох класів. Перший клас документів — документи-підстави, тобто документи, що регламентують операції між юридичними особами. До цього класу відносяться прості і багатоетапні договори, рахунки, рахунки-фактури, контракти, вимоги, гарантійні листи і т.ін. Документи-підстави додатково класифікуються по:

життєвому циклу документа. Документ може знаходитися в одному з трьох станів: такий, що оформляється, що виконується, закритий (виконаний);

· виду розрахунків (з точки зору багатовалютності): гривневий розрахунок, валютний, гривнево-валютний.

Другий клас документів — супровідні документи, тобто операційні документи, що відображають суть операцій, що фактично виконуються. Всі супровідні документи можна розділити на дві групи:

а) документи, що підтверджують переміщення товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) або операції виконання робіт, послуг. До них відносяться накладні різних видів, складські ордери, акти на виконання робіт (послуг);

б) фінансові супровідні документи, які підтверджують операції переміщення готівкових і безготівкових фінансових коштів. До них відносяться банківські і касові документи.

Супровідні документи, як правило, пов’язані з документами-підставами.

5. Робота користувачів контура оперативного управління ІС Галактика”полягає в реєстрі документів, що входять, або формуванні вихідних документів-підстав і супровідних документів, які підтверджують виконання господарських операцій.

При чітко налагодженій організаційній схемі функціональної експлуатації інформаційної системи “Галактика” кожний виконавець виконує визначені для нього інструкцією дії, отримуючи інформацію в об’ємі, необхідному і достатньому для здійснення своїх посадових обов’язків.

Внаслідок роботи всіх користувачів комплексу відбувається наповнення бази даних підприємства (організації) оперативною інформацією про хід виконання конкретних господарських операцій, що відносяться до різних напрямів діяльності. Обробка оперативної інформації дозволяє з одного боку проаналізувати взаємовідносини з контрагентом на основі відомостей про рух матеріальних цінностей, послуг, робіт і фінансових коштів, а з іншого боку оцінити ефективність роботи підприємства в різних напрямах господарської діяльності. При цьому забезпечується:

• принцип однократного введення в БД інформації і, як наслідок, відсутність дублювання функцій користувачів, упорядкування документообігу;

• легкість контролю на коректність і цілісність даних, персоніфікація дій користувача;

• контроль за регламентом виконання господарських операцій:

• швидка перебудова системи, зміна експлуатаційної схеми системи при зміні бізнес-процесу (технології управління).

Адміністрація підприємства (організації), використовуючи для управління виробничими процесами ІС “Галактика”, отримує можливість:

• оперативного отримання достовірної інформації про поточну діяльність підприємства;

• оперативного управління фінансами;

• контролю за ходом виконання договірних відносин;

• контролю взаємних зобов’язань;

• контролю і управління матеріальними, трудовими і технічними ресурсами;

• формування і контролю бізнес-плану;

• планування і обліку виконання внутрішнього бюджету.

4. Програма «1С:Підприємство»

Система програм «1С:Підприємство» включає три компоненти: «1С:Бухгалтерія», «1С:Торгівля і Склад», «1С:Зарплата і Кадри» (рис. 3).

 

 

Рис. 3. Функції системи програм «1С:Підприємство»

 

Така конфігурація, зберігаючи всі можливості програм системи, забезпечує інтегроване ведення обліку: єдину систему нормативно-довідкової інформації; автоматичне відображення торгово-складських операцій і розрахунку зарплати у бухгалтерському обліку; фінансовий облік по декількох юридичних особах; консолідований управлінський облік. Можливі також окремі конфігурації програм.

«1С:Бухгалтерія» забезпечує автоматизацію таких розділів бухгалтерського обліку:

· операції по банку і касі;

· основні засоби і нематеріальні активи;

· матеріали і МШП;

· товари і послуги;

· облік виробництва продукції;

· облік валютних операцій;

· взаєморозрахунки з організаціями;

· розрахунки з підзвітними особами;

· розрахунок заробітної плати;

· розрахунки з бюджетом;

· облік по декількох підприємствах (у т. ч. на одному комп’ютері) і консолідований облік і т. ч.

Існують базова і професійна версії цієї програми, а також різні модифікації, призначені для використання у локальному і мережевому варіантах.

«1С:Бухгалтерія» забезпечує гнучкість обліку завдяки таким можливостям:

· довільна структура коду рахунка дає можливість використовувати довгі коди рахунків (субрахунків) і вести багаторівневі плани рахунків;

· можливість роботи з декількома планами рахунків дає змогу вести облік у декількох системах обліку (українській та GAAP);

· убудовані механізми ведення кількісного і багатовалютного обліку;

· на будь-якому рахунку можна вести багатовимірний (до п’яти різних розрізів) і багаторівневий (до 10 рівнів вкладеності) аналітичний облік.

Вхідною інформацією в «1С:Бухгалтерія» є операція, що відображує реальну господарську операцію на підприємстві. Кожна операція може містити бухгалтерські проведення для її відображення у бухобліку. Проведення зв’язані з операцією.

Операції можуть формуватися вручну або автоматично на базі документів, які вводяться. Разом з операцією документ може породжувати бухгалтерські проведення.

«1С:Бухгалтерія» включає набір стандартних звітів, що дають змогу бухгалтеру одержати інформацію за довільний період, у різних розрізах і з необхідним ступенем деталізації. Програма формує такі звіти зі синтетичного обліку: оборотно-сальдову відомість, шахматну відомість, Головну книгу, журнал-ордер і відомість по рахунку, аналіз рахунка — за період і за датами, картку рахунка, а також звіти з аналітичного обліку: оборотно-сальдову відомість по рахунку у розрізі об’єктів аналітичного обліку, аналіз рахунка у розрізі об’єктів аналітики, аналіз об’єкта аналітики за рахунками, картку операцій по об’єкту аналітики.

Інструментальні засоби настроювання (Конфігуратор) дають змогу пристосувати програми до особливостей обліку на підприємстві, змінювати окремі параметри (наприклад, коди рахунків, субрахунків, аналітичних рахунків, їх назви, ставки податку), досить повно описати і модифікувати правила виконання розрахунків, налаштувати зовнішній вигляд форм уведення інформації і форм звітів. Налаштовування алгоритмів роботи системи може бути здійснене за допомогою убудованої об’єктно-орієнтованої мови.

 

 

по дисциплине

«Гражданское право. Особенная часть»

 

 

Минск

 


Читайте також:

 1. ГИСТОЛОГИЯ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ.
 2. Електронний конспект лекцій
 3. І. ПРОСЛУХОВУВАННЯ ТА КОНСПЕКТУВАННЯ ЛЕКЦІЙ
 4. Коновалова М.Д.Экспериментальная психология: конспект лекций. - Высшее образование. – 2006.
 5. Конспект
 6. КОНСПЕКТ
 7. Конспект лекций
 8. Конспект лекції
 9. Конспект лекції
 10. Конспект лекції
 11. Конспект лекції вивчити.
Переглядів: 915

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Виробничі системи | ЭКОНОМИКА ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.