Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Основні цілі складання аудиторського висновку

Робочі документи використовуються аудитором як допоміжні інструменти при проведенні аудиту, а також при складанні аудиторського висновку – як письмові докази виконаної роботи. Інформація, яка включається до робочих документів має бути достатньою, обгрунтованою, суттєвою, корисною та забезпечувати міцну базу для підтвердження виявлених фактів та для надання рекомендацій.

Робочі документи аудиторської перевірки.

Документування діяльності СВА.

Крім того, аудитор може посилатися на робочі документи або під час представлення аудиторського висновку, або відповідаючи на питання. Робочі документи можуть виявитись корисними також для інших цілей:

- Керівник служби внутрішнього аудиту може використовувати робочі документи для аналізу якості аудиторської перевірки, а також для оцінки роботи персоналу, який проводив аудит.

- Начальник відділу, в якому проводиться аудит, може використовувати дані робочих документів, як допоміжний засіб для виправлення виявлених аудитом недоліків та проблем або для заперечення факту наявності цих проблем.

- Вище керівництво або інші посадові особи вимагають своєчасно надавати аудиторські висновки. Добре оформлені робочі документи допоможуть виконати це завдання.

- Зовнішні аудитори використовують робочі документи внутрішніх аудиторів, переглядаючи результати роботи служби внутрішнього аудиту та оцінюючи вплив, який має його діяльність на систему внутрішнього контролю.

- **В функції Національного банку України входить здійснення нагляду за діяльністю комерційних банків, отже робочі документи служби внутрішнього аудиту можуть підлягати перевірці з боку НБУ. Тому необхідне належне ведення та зберігання робочої документації.

Якісні характеристики робочих документів

Повнота.Робочі документи мають бути оформлені таким чином, щоб кожний з них являв собою окремий незалежний документ. Це означає, що на всі питання треба отримати відповіді, усі проблеми, порушені аудитором, мають бути з’ясовані, та по кожному сегменту аудиторської перевірки має бути наданий логічний та виважений висновок.

Доречність.Робочі документи мають містити лише ту інформацію, яка є корисною з огляду на завдання аудиторської перевірки.

Стандартне оформлення.Усі робочі документи повинні бути однакового розміру та мати однаковий вигляд. Якщо розмір документів не відповідає встановлених вимогам, такі документи треба пристосувати (розширити або скоротити) до існуючих стандартів.

Акуратність.Робочі документи мають бути акуратно оформлені. Треба залишати достатньо місця після кожного положення в документі для того, щоб була можливість доповнити їх доречними даними, не завдаючи при цьому шкоди логічності та порядку викладення інформації. В той же час, не треба забувати про економне використання місця на аркуші. Різні форми та описання процедур можна включати до робочих документів лише, якщо вони є корисними для виконання завдань аудиту або для надання рекомендацій. Також треба уникати складання зайвих переліків чи графіків. Усі графіки мають включатися до робочих документів з конкретною метою, яка має відношення до порядку роботи внутрішнього аудиту або надання рекомендацій.

Техніка оформлення робочих документів

Обов’язкові атрибути.Кожний робочий документ має включати: назву та код аудиторської перевірки; назву робочого документу; прізвище аудитора, який склав цей документ; дату складання документу; джерело інформації та мету складання даного документу.

Позначки.Аудитор часто використовує різноманітні символи для того, щоб позначити виконану частину роботи. Оскільки такі позначки не мають будь-якого спеціального або стандартного значення, треба дати пояснення кожної з них в кінці графіку, на якому вони використовувались.

Перехресні посилання.Перехресні посилання, які використовуються в робочих документах, мають бути повними та точними. Необхідно перевіряти звіти про недоліки, виявлені внутрішнім аудитом, на відповідність використаних посилань зазначеним робочим документам. Звіти про недоліки мають зіставлятись з протоколом підсумкової зустрічі або/ та з аудиторським висновком. Перехресні посилання роблять на полях проекту аудиторського висновку, що дозволяє швидко визначити потрібний робочий документ.

Нумерація.Система нумерації робочих документів має бути досить простою та гнучкою. Великі літери можуть використовуватись для позначення кожного сегменту аудиторської перевірки, а цифри – для позначення окремих завдань в межах кожного сегменту.

Використання документів попередньої аудиторської перевірки.Аудитор має в повній мірі використовувати робочі документи попередніх аудиторських перевірок, оскільки блок-схеми, описання роботи систем та інші дані можуть бути досі дійсними. Документи попередніх перевірок, які залишились корисними, мають стати частиною робочих документів поточної аудиторської перевірки. В них треба внести поправки згідно нових даних, дати новий код, доповнити новими перехресними посиланнями, а також вказати нову дату та прізвище аудитора.

Робочі документи будуть менш корисними, якщо вони не оформлені належним чином та не зберігаються у відділі внутрішнього аудиту. Архіви робочих документів мають бути добре організованими та зручними в використанні, щоб не було труднощів з отриманням з них будь-якої інформації; робочі документи мають бути згруповані в тому порядку, в якому проводились аудиторські перевірки.

Види робочих документів

Усі робочі документи поточної аудиторської перевірки треба складати у папки. Графіки, аналізи, документи, блок-схеми та описання роботи систем мають зберігатись у стандартній папці відділу. Документація нестандартного розміру має переноситись на стандартні аркуші паперу або зберігатись у нестандартній папці, на яку робиться посилання в головній папці.

Графіки та аналізи.Складання графіків та аналізів є корисним для виявлення тенденцій в статистиці, при перевірці достовірності даних, розробці планів та кошторисів, а також для перевірки правильності проведення діяльності та оформлення облікової документації.

Документація.Оригінали або копії різних документів можуть використовуватись для з’ясування необхідних питань та документального підтвердження висновку або як доказ наявності проблеми. До таких документів відносяться: листи; звіти; матеріали, роздруковані з електронних носіїв; форми; описання роботи систем; блок-схеми; рахунки фактур; контракти та безліч інших документів. Копії будь-яких документів мають робитись в корисних для аудиту цілях.

Наступні рекомендації пропонуються для складання робочих документів при використанні документації, а не аудиторських записів:

· Вкажіть прізвище аудитора, який підготував документ, та/ чи назву папки, з якої взяли документ.

· Зробіть копію та включіть до робочих документів лише ту частину звіту, листа або описання процедур, яка необхідна аудитору для пояснення або документального підтвердження потенційного результату аудиторської перевірки. Не треба включати документ повністю до робочих документів, якщо тільки це не є абсолютно необхідним.

· Дайте повне пояснення термінам та позначкам, які зустрічаються в документі, а також їх використання. Це має особливе значення в разі включення до робочих документів блок-схем. Пояснення можна зробити на окремій сторінці, яка передує блок-схемі, або на титульній сторінці робочого документу.

· В кожному робочому документі має наводитись посилання на джерело використаної інформації.

· Жоден документ не має бути включеним до робочих документів без пояснення причин його використання.

Описання роботи систем та блок-схеми. В ході багатьох аудиторських перевірок виникає необхідність описати системи чи процеси, які перевіряються. Для цього використовують описання роботи систем чи блок-схеми або поєднання обох методів. Вибір конкретного методу залежить від його відносної ефективності з огляду на складність/ комплексність системи, що перевіряється.

Описання роботи систем звичайно є простішим у використанні. Цей метод використовують є можливість чітко та стисло описати системи чи процеси. Однак, якщо описання може виявитись складним та довгим через велику кількість складових процедур контролю, взаємодію яких важко описати, доцільніше використовувати блок-схеми (або поєднати обидва методи)

Інтерв’ю та співбесіди.Більшість усної інформації аудитор отримує під час офіційних телефонних розмов або особистих зустрічей. Офіційні бесіди найбільш бажані оскільки аудитор спеціально готує питання з метою отримати вхідні дані для аудиторської перевірки, хоча непідготовлені співбесіди або, навіть, неформальні розмови часто можуть надати важливу інформацію. Будь-яка усна інформація, яку аудитор планує використати при написанні аудиторського висновку, має бути оформлена документально. Співбесіди є корисними при з’ясуванні проблемних питань, отриманні загальних знань про об’єкт аудиту, збиранні даних, які не мають документального оформлення, а також при формуванні аудиторського судження та наданні оцінки або рекомендацій щодо виправлення ситуації. Записи за результатами співбесіди мають містити лише факти, отримані під час цієї співбесіди, виключаючи власну думку аудитора.

При документальному оформленні результатів співбесіди треба враховувати наступні рекомендації:

· Обов’язково вкажіть прізвище та посаду всіх службовців, які надали вам інформацію, включаючи дані, отримані з неофіційних бесід.

· Зазначте також час та місце проведення зустрічі.

· Згрупуйте питання за темами, якщо це можливо.

· Встановіть джерела інформації, на які посилався службовець під час бесіди.

Візуальні спостереження.Аудитор проводить візуальні спостереження з тими же цілями, що й опитування. Якщо результати візуальних спостережень використовуються для підтвердження будь-яких висновків, вони мають бути документально оформлені. Візуальні спостереження є особливо корисними при проведенні перевірки наявності активів чи документів.

Робочі документи про результати візуальних спостережень мають включати наступну інформацію:

· час та дата проведення спостереження;

· місце проведення спостереження;

· прізвище співробітника, який супроводжував аудитора під час проведення спостереження;

· предмет перевірки. При проведенні тестів робочі документи мають містити інформацію щодо складових та основи вибірки.

Оформлення результатів аудитуУсі результати аудиту мають бути документально оформлені у вигляді робочих документів (див. розділ Б09 “Результати та висновки аудиторської перевірки”), включаючи незадовільні результати. Аудитор має документально оформити усі результати перевірки одразу після виявлення незадовільної ситуації.

Загальний зміст робочої документації

Робочі документи мають завжди забезпечувати адекватне відображення виконаних аудиторських процедур.

Робоча документація має включати наступну обов’язкову інформацію:

· сфера діяльності банку, в якій проводився аудит;

· назва аудиторського документу;

· код документу (посилання);

· посилання на відповідний пункт програми аудиту або пояснення мети складання даного документу;

· описання виконаної роботи та отриманих результатів;

· джерела отримання інформації, необхідної для завершення аудиту;

· висновки;

· прізвище співробітника, який склав даний документ та дата його заповнення;

· підпис керівника, який перевіряв документ.

Порядок оформлення робочих документів

Документальне оформлення завдань, виконаної роботи та отриманих результатів тестів має здійснюватись наступним чином:

Мета проведення тесту.В цьому пункті має бути описана мета, яку треба досягти при проведенні тесту.

Базовий документ.Цей документ, журнал та ін., на підставі якого складається вибірка.

Вибірка.Внутрішній аудитор вказує розмір та застосовану методику вибірки.

Виконана робота.В даному пункті описується обсяг виконаної аудитором роботи.

Виявлені проблеми.Аудитор має відобразити в робочій документації будь-які проблеми або недоліки, виявлені в результаті перевірки.

Висновки.Даний пункт містить висновки, зроблені на основі результатів виконаної роботи.

Результати та висновки аудиторської перевірки

1. Терміново сповістити керівництво банку про найбільш важливі проблеми, виявлені після кожної аудиторської перевірки.

2. Визначити чи задовільно працюють системи контролю.

3. Якщо виявлено проблеми, переконати керівництво у необхідності впровадження запропонованих рекомендацій про зміни, які призведуть до поліпшення діяльності та систем контролю.

4. Надати формальний звіт про результати проведеної аудиторської перевірки, а також про досягнуту домовленість з керівництвом відділу, що перевірявся, про запровадження вдосконалень.

Доповідати керівництву банку про адекватність систем контролю та ефективність заходів, що забезпечують внутрішній контроль установи.

Зміст, форма, термін подання та особи, яким надається даний звіт, мають бути офіційно затвердженими та відповідати процедурам банку.

При документальному оформленні результатів аудиторської перевірки аудитор має викласти суть проблеми стисло, чітко та зрозуміло в декількох розділах.

Основні розділи аудиторського звіту включають:

1. Викладення фактів (Фактичний стан речей!)

2. Критерії (Як має бути!)

3. Наслідки (До чого це призводить?)

4. Причини (Чому це сталося?)

5. Рекомендації (Що необхідно зробити?)


Читайте також:

 1. II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми
 2. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 3. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 4. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 5. Артеріальний пульс, основні параметри
 6. Аудиторський висновок, у якому робиться відмова від надання висновку аудитора
 7. Аудиторський висновок, у якому робиться відмова від надання висновку аудитора
 8. Банківська система та її основні функції
 9. Біржові товари і основні види товарних бірж. Принципи товарних бірж.
 10. Будова й основні елементи машини
 11. Будова оптоволокна та основні фізичні явища в оптоволокні.
 12. Бюджетні запити: їх суть, необхідність складання та аналіз
Переглядів: 883

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Управлінська модель СВА. | Характеристики добре складеного аудиторського висновку

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.