Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Надмірна (+) (або недостатня (-)) капіталізація.

Такий підхід дає змогу прийняти рішення про нарощування капіталу, або, навпаки, його зменшення наприклад, через викуп власних акцій в акціонерів).

Прибутковість капіталу з урахуванням ризиків (метод RAROC)

Однією з фундаментальних проблем управління ризиками є пошук способів ув’язати ризик з прибутковістю. Оскільки рішення щодо прийняття ризику залежить від очікуваної прибутковості, то стандартний показник для вимірювання дохідності необхідний як для ціноутворення за активними операціями, так і для вироблення кращих управлінських рішень. Співвідношення скоригованого прибутку до капіталу і є саме таким показником (англ. RAROC, Risc Adjusted Return On Capital). Традиційний показник прибутковості капіталу (відношення чистого прибутку до капіталу банку) не містить інформації про ризики, у той час, як банк має враховувати всі види кількісно вимірюваних ризиків для оцінювання прибутковості на рівні трансакції або портфеля, включаючи ринковий, кредитний та операційний ризики.

Показник RAROC застосовується у трьох ключових сферах: прийняття стратегічних рішень, ціноутворення кредитів, оцінювання результатів роботи підрозділів і банку в цілому.

З позиції управління ризиками головною метою розподілу капіталу на конкретні підрозділи бізнесу є визначення оптимальної структури капіталу. Цей процес пов’язаний з оцінкою того, на скільки ризик (мінливість доходів) кожного підрозділу бізнесу вносить свій вклад у сукупний ризик банку, щоб у такий спосіб визначити загальну потребу для банку в капіталі.

Методика розрахунку показника RAROC складається з трьох основних компонентів, а саме: оцінювання ризиків і фінансів у банку; механізму розподілу капіталу; калькулятора показника RAROC. Головними проблемами є саме перші дві, оскільки потребують належного збору даних для розрахунку.

Західні банки спочатку запровадили оцінювання ринкового ризику в торговельній книзі та певне оцінювання кредитного ризику. Кількісне оцінювання ризиків передбачає визначення потенційних втрат, що можуть виникати в наслідок різних видів ризиків у банківській діяльності. Для цього у банку може бути створена така аналітична інформаційна система, яка акумулює та обробляє дані за типами ризику та видами бізнесу. Однак лише окремі банки в Україні вже мають налагоджену систему всебічної інформованості про ризики.

Система управління фінансами в банку має бути налаштована на генерацію інформації для оцінювання ризиків, а саме: про обсяги операцій, витрати та доходи за підрозділами, продуктами та клієнтами. Така інформація має міститися в головній банківській книзі (балансі), в управлінському обліку (розрахунок прибутковості), у торговельних системах банку (казначейських, інвестиційних), у системі аналізу та супроводження кредитів. Чим більш агрегованою є інформація у фінансовій системі, тим вона менш корисна для визначення RAROC.

Фінансова інформація має бути доступною для того рівня, на якому розраховується скоригована прибутковість. Фінансова інформація повинна також забезпечувати справедливе рознесення (розподіл) витрат і доходів між структурними підрозділами банку. Вона має бути порівнянною, однорідною, а це буває важко зробити, якщо в банку дані про фінансовий результат надходять з різних джерел та визначаються за різними методиками.

Методика розподілу економічного капіталу залежно від рівня ризиків є унікальною для кожної банківської установи, оскільки по-різному оцінюються ризики, притаманні операціям. Банк може аналізувати збитки за різної тривалості для конкретного підрозділу, бізнесу або продукту. Результатом такого оцінювання будуть вартість величини необхідного (адекватного) капіталу для сукупності операцій або бізнесу. Принципова схема розрахунку RAROC (рис. 1.6.1.).

 

Системи процесингу операцій

Рис. 1.6.1 Архітектура розрахунку RAROC

Чіткість кількісного оцінювання ризиків та адекватного капіталу дає змогу перейти до розрахунку прибутковості з урахуванням ризиків. Формула розрахунку показника RAROC є типовою для всіх видів банківського бізнесу:

 

Де Expected Net Revenue – очікуваний чистий дохід, ELmr – очікуванні збитки (expected losses) у торговельній книзі для ринкового ризику, ELCR очікувані збитки (expected losses) у банківській книзі для кредитного ризику, ELOR – очікувані збитки (expected losses) для операційного ризику, ECMR – економічний капітал (economic capital) для торговельної книги, що розраховується виходячи з обчисленої вартості під ризиком (VaR) для заданого довірчого рівня та горизонту часу, ECCR та ЕCOR - відповідно економічний капітал (перевищення неочікуваних витрат над резервами) для кредитного та операційного ризиків.

Завдяки показнику прибутковості з урахуванням ризиків керівництво банку може: а) визначати оптимальну структуру капіталу, б) аналізувати вплив інвестицій в інші підприємства на характер ризиків. На рівні окремих бізнесів можна виділяти капітал для визначення позитивної прибутковості з урахуванням ризику, також можна коригувати саму діяльність банку в певному бізнесі, якщо він генерує від’ємний показник RAROC, та шукати додатковий капітал, якщо бізнес обіцяє позитивний результат. Розкриття банком інформації про оцінку прибутковості капіталу з урахуванням ризиків перед інвесторами та рейтинговими агентствами підвищує репутацію банку і довіру до нього з боку ринку.

Для кращого розуміння того, як застосувати показник RAROC, розглянемо приклад. Показник роботи відділень філії банку

Номер відділення Прибуток, млн. грн Економічний капітал, млн. грн RAROC, %
1.1 1,5 7,9 18,4
1.2 1,5 8,4 17,4
1.3 0,8 5,6 14,8
1.4 0,9 6,7 13,6
1.5 1,0 7,8 13,2
1.6 3,3 25,6 12,8
1.7 0,5 5,4 9,0
1.8 0,4 6,4 6,3
1.9 0,1 1,2 2,4
Разом 10,0 75,0 13,3

Як бачимо, виявляється значна диференціація відділень філії за результатами роботи, тому доцільно використовувати показник прибутковості не лише для агрегованого вимірювання, а й для всіх центрів бізнесу (центрів прибутку) у складі банку, щоб виявити «больові точки» та відзначити справжніх лідерів й аутсайдерів.

Показник RAROC також може використовуватися для оцінювання того, наскільки капіталізованим є даний банк.

Світова практика має багато прикладів використання RAROC для оцінювання ризиків та результатів роботи банків. Відома міжнародна фінансова корпорація ING (Нідерланди) використовує показник RAROC для аналізу результативності своїх бізнесів (табл. 1.6.3.)

Розрахунок показника RAROC та економічного капіталу в корпорації INGТаблиця 1.6.3.

  RAROC, % Економічний капітал, млрд. дол.
Оптовий банківський бізнес 28,3 25,1 8,2 8,5
Роздрібний банківський бізнес 55,6 50,8 3,8 3,0
Усього по банку ING Direct 18,1 22,8 3,3 2,6
Усього по групі ING 31,0 27,6 15,4 14,2

 

Зазначимо, що у банківському секторі України досить складно вимірювати вартість власного капіталу через відсутність котирувань акцій банків та відповідної дивідендної політики. Тому в українських банках використовуються оцінки альтернативної дохідності інвестицій акціонерів банку.

Деякі українські провідні банки з метою аналізу вже успішно застосовують показник економічного капіталу та розраховують RAROC. Однак специфіка українського ринку (його надзвичайно висока мінливість, недостатній розвиток) заважають ефективному та поширеному використанню цього підходу.

 

19.12.2008 р., 2пара, 307 ауд. Лекція з дисципліни «Управління банківськими ризиками»

Тема:Теоретичні засади економічних ризиків в банківській діяльності та процес управління ними.

План

1. Сутність та фактори виникнення ризиків в банківській діяльності.

2. Класифікація банківських ризиків.

3. Стратегії управління банківськими ризиками та взаємозвязок ризиків із фінансовими результатами діяльності банку.

4. Зміст, завдання та принципи управління банківськими ризиками.

5. Етапи процесу управління ризиками.

6. Визначення економічного капіталу: сутність, методи визначення, розрахунок за видами ризику. Метод RAROC.

Лекція почалася з перевірки присутніх на парі студентів. Потім викладач оголосив тему, мету та задачі лекційного заняття, ознайомив присутніх з планом лекції. Враховуючи, що це перша лекція з дисципліни, лектор повідомив про порядок вивчення дисципліни, графік та критерії поточного контролю, карту самостійної роботи студентів, питання, які охоплюють зміст дисципліни, особливостями організації вивчення дисципліни, по якій не передбачено практичних (семінарських) занять.

Розглядаючи перше питання лекції, викладач провів актуалізацію опорних знань студентів в діалоговій формі, задаючи питання щодо визначення поняття ризик, причин його виникнення та підходів до його класифікації. Відповіді, які було отримано від студентів, дають можливість зазначити, що вивчення цих питань в розрізі дисциплін фахового спрямування, які вже вивчені студентами, проведено на високому рівні і студенти мають стійкі знання та добре орієнтуються по суті заданих питань. По другому питанню, студенти пригадали поняття «гепу», «кумулятивного гепу», прослухавши означення та записавши формули моделей Дюпона та валютного метчингу, самостійно розв’язали дві задачі по цим моделям. Питання щодо змісту та етапів процесу управління ризиками не викликали проблем у студентів при викладенні їх викладачем, який, завдяки цьому зміг більше уваги приділити означенню економічного капіталу та поясненню методу обчислення прибутковості капіталу RAROC. Змістовно, структурно, за логікою викладення матеріалу лекція відповідає робочій програмі дисципліни та вимогам до такого виду навчальної роботи. Наприкінці пари студенти отримали завдання для самостійного опрацювання.

Аудіовізуальний аналіз проведення заняття довів, що дикція, тембр та сила голосу достатні для проведення цього виду навчальної роботи у лекційній аудиторії. Зовнішній вигляд, жестикуляція викладача відповідає методичним вимогам зовнішньої педагогічної техніки.

Аудиторія освітлена достатньо, температурний режим та обладнання відповідає санітарним нормам.
Переглядів: 699

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Розрахунок економічного капіталу для операційного ризику | Розрахунок за видами ризику. Метод RAROC.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.