Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Допоміжна

Базова

Методичне забезпечення

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Методи контролю

Поточний контроль: контрольне опитування (при обговоренні питань з певної теми практичного заняття), дві модульні контрольні роботи; підсумковий контроль – залік

9. Розподіл балів, які отримують студенти

 

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Практичні заняття Модуль 1 Практичні заняття     Модуль 2   Самостійна робота (у тому числі творчі завдання)
Т 2 Т6 презентації Т 1-6 Т5 Т 7 презентації Т 1 - 7

 

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою
Для екзамену, курсового проекту(роботи), практики Для заліку
90 - 100 А відмінно зараховано
83 - 89 В добре
75 - 82 С
63 -7 4 D задовільно
50 - 62 E
21 - 49 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано зможливістю повторного складання
0 - 20 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

1. Підручники та посібники;

2. НМК (програма, тези лекцій, методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи, питання до модулів, література)

 

11. Рекомендована література

1.Бабарицька В., Короткова А. Екскурсознавство і музеєзнавство: Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2007. – 464 с.

2. горі шевський П., Дейнека М., Колів М. Основи музеєзнавства, маркетингу та рекламно-інформаційної діяльності музеїв: Посібник. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 195с.

3. Мезенцева Г. Музеєзнавство. – К.: Вища школа, 1990. – 219 с.

4. Музееведение: Музеи исторического профиля/ Под ред.К.Г.Левыкина. – М.: 1998.

5. Сотникова С.И. Музеология: Пособие для вузов. – М.: Дрофа, 2004. 192 с.

6. Україна: скарби музеїв і заповідників. Путівник/ Упор. Л.Новохатько. – К.: Чорлі, 1997. – 207 с.

7. Шляхтина Л.М. Основы музейного дела: теория и практика. Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2005. – 183 с.

 

1. Бейдик О.О. Українсько-російський словник термінів і понять з географії туризму і рекреаційної географії. – К.: Київський університет, 1997. – 300 с.

2. Гнатюк М. 100 найвідоміших українців. – М.: Вече – К.: Орфей, 2002. – 592 с.

3. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма: Справчник. –М.:ФиС, 2001.

4. Росийская музейная энциклопедия: в 2-х т. – М.: Искусство, 2001. – 967 с.

5. Січинський В. Чужинці про Україну. – К.: Довіра, 1992. – 252 с.

6. Федорченко В.К., Мініч І.М. Туристський словник-довідник. – К.: Дніпро, 2000. – 160с.

7. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні: Навч.посіб. – К.: Вища школа, 2002. –195с.

8. Хадсон К. Влиятельные музеи. – Новосибирск, 2001. – 169с.

 

 

12. Інформаційні ресурси

 

1. Музеї просто неба України [Електронний ресурс] – джерело доступу http: www.tourlib.net.ua.

2. Найвідоміші музеї України [Електронний ресурс] – джерело доступу href=http://knowledge.allbest.ru/culture/3c0a65635b3bc78b4c43a89521216d27_0.html> </a>

3. Шевченко В.В. Ломачинський І.М. Музеєзнавство: навч.посібник для дистанц.навч., К.,2009 [Електронний ресурс] – джерело доступу dilo.kiev.ua>pdf/izs/resurs

4. Філоненко І.М. Екскурсознавство і музеєзнавство: посібник, Ніжин, 2009 [Електронний ресурс] – джерело доступу href=http://.ru/culture/2c0b65625 a3ac68b5c53b89421306c37_0.html>

 

 


Читайте також:

 1. Допоміжна
 2. Допоміжна
 3. Допоміжна
 4. Допоміжна
 5. Допоміжна
 6. Допоміжна
 7. Допоміжна
 8. Допоміжна
 9. Допоміжна
 10. Допоміжна вентиляція легень
 11. Основна і допоміжна програма по визначенню властивостей грунту
Переглядів: 723

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Перший модуль

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.