Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Допоміжна

Базова

Законодавчо-нормативні документи

Література

План

Тема. Податок на доходи фізичних осіб

Лекція 13

Спеціальність: 5.03050901 «Бухгалтерський облік» Курс IIІ

Дисципліна: «ПОДАТКОВА СИСТЕМА»

Лекція-презентація

Навчальна мета:Розкрити сутність податку на доходи фізичних осіб; поняття загального оподатковуваного доходу, податкової соціальної пільги.

Виховна мета: Формувати якості особистості студентів та пізнавальний інтерес; показати значення теми для майбутнього спеціаліста за фахом бухгалтер.

Розвивальна мета: Спонукати до пізнавальної, наукової, творчої діяльності; розвивати самостійність та творче мислення.

Методична мета: Використання презентації на занятті як засобу активізації процесу навчання.

1. Платники податку, об’єкт оподаткування, ставки податку.

2. Загальний оподатковуваний дохід.

3. Податкові соціальні пільги.

 

 

Технічні засоби навчання:

¬ Мультимедійний проектор

¬ Персональний комп’ютер

 

Наочність:

¬ Тематична презентація в Power Point

¬ Податковий кодекс України

¬ Роздатковий матеріал

 

Міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечувані: Фінансовий облік, Навчальна практика зі спеціальності, Контроль і ревізія, Облік і звітність в бюджетних установах, Облік і аналіз ЗЕД.

Забезпечуючі: Бухгалтерський облік, Фінансовий облік, Статистика, Економіка підприємства, Фінанси, Гроші та кредит, Фінанси підприємства.

 

 

1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254 к/ 96-ВР //www.rada.gov.ua

2. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI 21.06.2001 р. //www.rada.gov.ua

3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755- VІ //www.rada.gov.ua

4. Закон України «Про Державний бюджет України на поточний рік» //www.rada.gov.ua

5. Сідельникова Л.П. Податкова система: Навч. посіб. /рекомендовано МОНМС України/ - К.: Центр учбової літератури , 2012.

6. Бревзін А.І. Путівник по Податковому кодексу: Коментар застосування Податкового кодексу - К. ВПД «Формат», 2011.

7. Білик М.Д., Золотко І.А. Податкова система України. Навч.-метод. посіб. для самос. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000.

8. Василик О.Д. Податкова система України. Навч. посіб. – Київ, Українська державна фінансова академія, 2004.

9. Довганюк В.І., Ярмоленко Ю.Ю. Податкова система. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2007.

10. Журнал «Вісник податкової служби України».

11. Журнал «Фінанси України».

12. Газета «Все про бухгалтерський облік»

13. Газета «Податки та бухгалтерський облік».

14. Інформаційні ресурси.

 

Викладач ___________ В. Б. Сенченко

Ключові слова та поняття:податок на доходи фізичних осіб,

ставки податку, загальний місячний оподатковуваний дохід,

до доходу платника податку не включаються доходи, податкові

соціальні пільги, податкова знижка.

- 1 -

Загальна схема визначення податку на доходи фізичних осіб

Платниками податку (РОЗДІЛ ІV. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПКУ) є:

¬ фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;

¬ фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні;

¬ податковий агент.

Об’єктом оподаткування резидента(Стаття 163. Об’єкт оподаткування ПКУ) є:

¬ загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;

¬ доходи з джерела їх походження в Україні;

¬ іноземні доходи - доходи отримані з джерел за межами України.

Ставки податку (стаття 167)
№ з/п Вид доходу Ставка
1.   15%
2. Дохід, який перевищує 10-ти кратний розмір мінімальної з/п, встановленої на 1 січня звітного податкового періоду абз. 1 п. 167.1 ст. 167 17%
3. Заробітна плата (інші заохочувальні та компенсаційні виплати або інші виплати і винаго­роди) 15% та 17%
4. Доходи отримані на умовах цивільно-правового договору 15% та 17%
5. Доходи від виграшу у державну та недержавну грошову лотерею 15% та 17%
6. Інші доходи 15% та 17%
7. Інвестиційний дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, відповідно до закону 5%
8. Доходи за іпотечним сертифікатом участі, іпотечним сертифікатом з фіксованою дохідністю 5%
9. Доходи за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю 5%
10. Доходи, які виплачуються фондом фінансування будівництва 5%
11. Доходи учасника фонду банківського управління 5%
12. Доходи у вигляді дивідендів 5%
13. Виграш чи приз (крім у державній та недержавній грошовій лотереї) на користь резиден­тів або нерезидентів 30%

 

- 2 -

Базою оподаткування (Стаття 164. База оподаткування ПКУ) є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального оподатковуваного доходу на суми податкової знижки такого звітного року.

Загальний оподатковуваний дохід - будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.

Загальний оподатковуваний дохід складається з доходів, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання), доходів, які оподатковуються у складі загального річного оподатковуваного доходу, та доходів, які оподатковуються за іншими правилами.

Загальний місячний оподатковуваний дохід складається із суми оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) протягом такого звітного податкового місяця.

Загальний річний оподатковуваний дохід дорівнює сумі загальних місячних оподатковуваних доходів, іноземних доходів, отриманих протягом такого звітного податкового року, доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності та доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються:

¬ доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту);

¬ суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору;

¬ доходи від продажу об’єктів майнових і немайнових прав, зокрема інтелектуальної (промислової) власності, та прирівняні до них права, доходи у вигляді сум авторської винагороди;

¬ частина доходів від операцій з майном;

¬ дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування);

¬ сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року;

¬ дохід у вигляді дивідендів, виграшів, призів, процентів;

¬ інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами;

¬ дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна;

¬ сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки;

¬ кошти або майно (нематеріальні активи), отримані платником податку як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі;

¬ дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди, крім:

а) сум, що за рішенням суду спрямовуються на відшкодування збитків, завданих платнику податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров’ю;

б) відсотків, отриманих від боржника внаслідок прострочення виконання ним договірного зобов’язання;

в) пені, що сплачується на користь платника податку за рахунок бюджету (цільового страхового фонду) внаслідок несвоєчасного повернення надміру сплачених грошових зобов’язань або інших сум бюджетного відшкодування;

¬ сума страхових виплат, страхових відшкодуваньукладеними з учасниками фондів банківського управління;

сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону

¬ дохід, отриманий платником податку як додаткове благо:

а) вартості використання житла, інших об’єктів матеріального або нематеріального майна, наданих платнику податку в безоплатне користування;

б) вартості майна та харчування, безоплатно отриманого платником податку, крім випадків, визначених для оподаткування прибутку підприємств;

ґ) суми безповоротної фінансової допомоги;

д) суми боргу платника податку, анульованого кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності;

е) вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни.

При визначенні бази оподаткування враховуються всі доходи платника податку, отримані ним як у грошовій, так і не грошовій формах.

Під час нарахування (надання) доходів у будь-якій не грошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:

К = 100: (100 - Сп),

К - коефіцієнт;

Сп - ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.


Читайте також:

 1. Допоміжна
 2. Допоміжна
 3. Допоміжна
 4. Допоміжна
 5. Допоміжна
 6. Допоміжна
 7. Допоміжна
 8. Допоміжна
 9. Допоміжна
 10. Допоміжна вентиляція легень
 11. Основна і допоміжна програма по визначенню властивостей грунту
Переглядів: 773

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ | Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати).

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.