Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


История Украины 1900 - 2012 год

Незалежність України є закономірним наслідком багатовікового прагнення народу. Україна здобула її за винятково сприятливого збігу внутрішніх та зовнішніх обставин. Україна стала суверенною державою без кровопролиття, мирним шляхом.

Додаток. Незалежна Україна(узагальнююча таблиця)

 

Леонід Кравчук Леонід Кучма Віктор Ющенко Віктор Янукович

 

Президент, Прем’єр - міністри Внутрішньополітичне життя Економіка Зовнішня політика
Леонід Макарович Кравчук (грудень1991-липень1994) Листопад 1990-жовтень 1992-прем’єр-міністр В.Фокін Жовтень1992-вересень 1993-Л.Кучма Вересень 1993-червень 1994-Ю.Звягільський     1 грудня 1991 р.-Всеукр. Референдум на підтвердж. незалежності Укр..(90%-за; 8%-проти). Обрання президентом Л.М.Кравчука(61,59% виборців; 2 місце-В.Чорновіл). 6 грудня 1991р-Закон про Збройні Сили України. Утворене Мін. Оборони України. (К.Морозов). Початок прийняття присяг на вірність Україні. Січень 1992р .-прийняття Верх. Радою держ. гімну України( муз.М. Вербицького) та держ. прапору України(синьо-жовтий стяг). Лютий 1992 р.-Затвердження ВР малого держ. герба України(золот. тризуб на блакит. тлі).(*працювала Верх.Рада 12 скликання,створена ще в УРСР 1990р - до весни1994р). Січень-квітень 1992 р.-будівництво державних структур, 3 гілок влади (Верх.Рада; Президент Укр.,як голова держави та вик. вл.; Каб .Мін. та прем. мін .;Верх.Суд Укр..); створення управл.структур на місцях. Представники презид.Укр. в областях стали вищими посадовими особами викон. влади та головами місц. держ. адміністрацій. ( Вони діяли до 1994р, потім їх функції перейшли до виконкомів місцевих рад). Травень 1992 р.- прийняття Конституції Криму. Вона фактично прогол. вихід автономії зі складу України, що призведе до суперечок з ВР України та до майбутньої відміни Конституції ( 17.03.95р.). 1992-1995рр.-утворення громадсько-політичних організацій, об’єднань, нових політичних партій( після прийняття закону 1992 р.«Про об’єднання громадян») та перегрупування колишніх політичних сил ( профспілки понад 30 галузей, молодіжні об’єднання; партії : Союз промисловців та підприємців України (Л.Кучма) ,Конгр.Укр Націон.- КУН (С.Стецько), Соц.партія Укр..-СПУ (О.Мороз), Нар.РухУкр.-НРУ (В.Чорновіл), Селянська партія У.-СПУ (С.Довгань), Укр..Респ.партія-УРП (Л.Лукяненко),СДПУ(о) (В.Медведчук), Партія Зел.Укр.-ПЗУ(С.Кононов), Держ.Самост.Укр.-ДСУ(Коваль), Прогрес. Соц. парт Укр.-ПСПУ(Н.Вітренко), політ. альянс «Нова Україна»; з 1993р-відновлено д-сть Комуністичної партії Укр..- КПУ(що була заборонена з серпня 1991 р. в зв’язку з підтримкою держ. перевороту в Москві; лідер відновл. партії - П.Симоненко), інші; усього біля 30 партій. 1992-1994 рр.- поява навчальних закладів нового типу( ліцеї , гімназії, приватні школи; затв. нових навч. програм ). Червень-липень 1993 р.- страйки донецьких шахтарів, та робітників інших галузей промисловості, працівників бюджетної сфери з-за глибокої економічної кризи в країні( р-т : дострокові вибори до Верховної ради і Президента України). Березень- квітень 1994 р.-вибори до Верховної Ради 13 скликання( вперше –на багатопартійній основі). Явка виборців незначна. 4 партії пройшли до ВРУ : КПУ(90деп.),НРУ(22 деп.),СелПУ(21),СПУ(15). Спікер- О.О.Мороз. Червень-липень 1994р.-позачергові вибори президента. Переміг Л.Д.Кучма (52 % голосів виборців). 1991-1995 рр. - розрив традиційних економічних зв’язків, що склалися в СРСР, безсистемність та непродуманість в економ. п-ці, відсутність реформ творчого х-ру , занедбаність виробництва , раптовий «шоковий» перехід від планової соціал. економіки до ринкової, капіталістичної, відсутність фахівців-усе це призвело до катастроф. занепаду економіки. 1992 рік –вихід з рубльової зони(з-закризи у Росії)введення купонів багатораз. використання( прообраз нац. валюти). Початок лібералізації цін, переходу до ринкових відносин. Відмова державного регулюв. економіки призвела до дезорг. виробництва, хаосу, «прихватизації»держ.власності 1992-1993рр.-спроби здійснити економ. реформиза гіперінфляціною моделлю перехід.періоду (нав’яз.Укр.зовні) призвели до економ.колапсу і зубожіння населення( повернулись забуті бідність, голод, холод, безроб., жебрацтво, ринкова анархія, зрост. цін, особливо на с\г продукцію; зрост. злочинності, «тін. економіки», відплив к-лів за кордон тощо). Щезнення вкладів Держ.Банку СРСР. 1992-1994рр. –гіперінфляція( у 1993 р. гроші знецін. у 100 разів),відроджується «бартер»(натур.обмін),перестала виплач. зарплата, особл.- у бюджет. сфері. Розпад колгоспної системи. 1994 р.- падіння промисл.виробн.- 28 %, ВВП-23%. Різко ( у порівн. з радян. періодом) впав життєвий рівень населення. Експорт здійснюється за заниженими цінами , а імпорт- за завищеними. Зросли ціни на нафту й газ та зовніш. борг України. Прип. держ будівництва житла ; безробіття. Була спроба подолати кризу в Укр. з допомогою позик з Заходу (МВФ, МБРР) але грошові позики були дуже малі. Червень-липень 1993 р.- великі страйки донецьких шахтарів, та робітників інших галузей промисловості, працівників бюджетної сфери. ( р-т: дострокові вибори до Верховної ради і Президента України). 2 грудня 1991 р.- незалежність Укр. визнали Польща і Канада. 7- 8 грудня 1991р.-нарада керівників Росії, України та Білорусі. Заява про розпад СРСР(денонсація союзного договору 1922 р.). Угода про створення Співдружності Незалежних Держав. (ратифікована ВРУ 12.12.91р.). 21 грудня 1991р.-Зустріч вАлма-Аті лідерів 10 р-к колиш.СРСР( крім Грузії та країн Прибалтики). Декларація про утворення СНД без вертикальних управлінських структур, з рівними правами усіх держав. Січень1992-січень 1993-визнання Укр..як незал.держави (132 держ.,з них 106 встан. диплом. відносини). Березень 1992р- Зустріч у Києві керівників держав СНД (заява,що СНД це не держава,тому в ній не передбачено центру з управлінням). 1992 р .-приєднання Укр.. до Європ.банку реконстр. та розвитку (надання кредитів держ. Схід.Європи з кап.,ринковою економікою), набуття членства в МВФ. Спроба подолати кризу в Укр. з допомогою позик, але вони були мізерні. 1992-1995 рр.- слабка співпраця Укр. у рамках СНД з іншими держ., відмова підпис. статут СНД, створити спільний блок. 1992-1997рр.-загострення відносин з Росієюз-за проблеми кордонів, ЧМФ та Криму (заява Держ.Думи Росії у 1992р.про відторгнення Севастополя). Виважена, обережна політика Укр.. забезпечила вихід з політ. кризи. 1992-1993 рр.- участь Укр.. в роботі 47 та 48 сесій ООН(за мир і роззброєння, урегул. збр. конфліктів). 1993р. –участь укр..батальйону у миротворчій операції у Югославії . Ратифікація Верх Радою Договору «Старт-1» (Укр.. скорочує 36% ракет та 42% ядерних зарядів). Січень 1994 р.- президенти України, США і Росії підписали в Москві Угоду про ліквідацію ядерної зброї в Україні (визначені грошова компенсація , гарантія безпеки України та грошова допомога). Лютий 1994 р.- підписання Укр.. в Брюсселі документів щодо участі в програмі НАТО «Партнерство заради миру». Березень 1994 р.-підписання угоди в Брюсселі про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським Союзом(перші кроки на шляху до європейської інтеграції).
Леонід Данилович Кучма ( 2 термін правління : Листопад 1999-січень 2005) Грудень 1999-травень 2001-В.Ющенко Травень2001-грудень 2002-А.Кінах Грудень 2002-грудень 2004-В.Янукович   грудень 2004-січень 2005- в.о.прем’єр -міністра М.Азаров     1994 р. - Указ президента про посилення боротьби з злочинністю. 8червня 1995 р.- укладення Конституційного договору між ВР і Президентом України (розмежовані компетенції виконав. та законод. влади; рошир. повноваж. Президента Укр.; договір діяв до затвердження Конституції). Січень – лютий 1996 р.- окремі страйки робітників бюджетної сфери, зокрема вчителів з-за невчасної виплати зарплати з прагненням вплинути на політику уряду. 28 червня 1996 р. - Верховна Рада ухвалила нову Конституцію України( закріп. прав. основи незал. України, її суверенітет та терр. цілісність). 1997 р.- ВР України ухвалила Закон про вибори народних депутатів( за мажоритарно-пропорційною системою на основі добров. голосування). Березень 1998 р. – чергові парламент. вибори( за пропорц.-мажор.сист.). 4% бар’єр подолали 8 партій: КПУ ( 8 4 мандати- 25 % голосів виборців), НРУ (32 мандати), блок СПУ-Сел.ПУ(29),ПЗУ(19), НДП(17), «Громада» (16), ПСПУ (14). Спікер - О.Ткаченко. (* Увага! Існують і інші дані про кількість депутатських місць у парламенті). Квітень-травень 1998 р.- окремі страйки робітників підприємств. Найбільший – Шахтарський страйк з походом страйкуючих до Києва. Мета - звернути увагу уряду, ВР до проблем промислового виробництва, соціальних проблем. Травень 1999р.-Закон про сер. освіту(12- річна освіта; гуманізм, увага до особистості). Липень - жовтень 1999 р.- гостра політ. б-ба навколо президентських виборів( війна компроматів, брудна облуда, замахи, зокрема на лідера ПСПУ Н.Вітренко тощо). 31 жовтня-14 листопада 1999 р.- 2 тури президентських виборів. Результат: Л.Кучма -56% голосів виборців, П.Симоненко-39% голосів виборців; інші- О.Мороз, Н.Вітренко. Переміг Л.Д.Кучма.   Листопад 1994 р. - Указ президента про прискорення земел. реформи в с\г (заходи щодо впорядкув. власності на землю, приватизації землі; селянин отримав можливість стати власником землі; - реаліз. частково). 1995 р.- політика лібералізації цін і жорстка монетарна політика уряду, направлена на стрімке скорочення грошей в обертанні, призвела до грошового голоду, росту цін , але й подоланню інфляційних процесів. Січень –лютий 1996 р.- окремі страйки робітників бюджетної сфери, зокрема вчителів з-за невчасної виплати зарплати. 2 вересня 1996 р.- грошова реформа. Указ президента Л.Кучми про введення націон. валюти - гривні; відбувається обмін : 1 гривня = 100000 купоно-карбованців. Довгий час вдається підтримувати стабільність гривні. 1996-1998рр. -проведення поступової приватизації з збереженням державних форм власності. Але сертифікаційні аукціони мало що дали( на деяких підприємствах пакети акцій потрапили до рук директорів, які перетворились у реальних власників і збагачувалися).Увага до соціальних проблем(виплати боргів по зарплаті). Квітень-травень 1998 р.- окремі страйки робітників підприємств. Найбільший – Шахтарський страйк з походом страйкуючих до Києва. Лютий 1998 р. - підписання у Москві Договору про довгострокове економічне співробітництво Росії і України (на 1998-2007 рр.). Це узгодило багато невирішених питань та покращило торгівлю, товарообмін між країнами. Вирішені питання про постачання нафти і газу до України. Вересень 1998 р. - криза в Росії вплинула на Україну: гривня знецінилася у 2 рази. 16 лист.1994р.- приєдн. України до Договору про нерозповсюдж. ядерної зброї (підтв. без’ядерного статусу Укр.). Договір ухвалила ВР України. З лідерами Великобр., США та Росії підписано меморандум щодо гарантій безпеки України. Україна ліквід.1500 яд. боєголовок та 176 ракет, отримала компенсацію. Грудень 1994р.-участь Укр. у нараді з безпеки і співроб. у Європі (НБСЄ) – 3 ядер. держави(Англія, США, Росія) зобов. поваж. цілісність , сувер. нашої держави ,захищати безпеку України. 24 січня 1995 р.- під час зустрічі в Москві Л.Кучми та Б.Єльцина(Росія) піписана угода про торгово-економічне співробітництво України та Росії. Червень 1995 р.- зустріч в Сочі президентів Росії Б.Єльцина та України Л.Кучми. Підписано документ щодо врегулювання проблем розподілу Чорноморського флоту. 9 листопада 1995р.-Укр. прийнято до Ради Європи (37 член), що дає можливість брати участь у виробленні спільної політики держав Європи. 31 травня 1997 р.- підписання широкомасштабного договору про співробітництво і партнерство між Росією та Україною у Києві( підпис. Б.Єльцин та Л.Кучма). Зокрема обговорено статус та умови перебування Чорномор. флоту Рос. Федерації на території України ( ратифік.15 01.1998).(Флот поділяється порівну; Росія купує непотр. Україні кораблі; вартість 20-річ. оренди бази в Севастополі покривалась боргом України за рос. енергоносії). 1997 р.- договір з Румунією ( про відсутність терр. претензій та дружбу) 9 липня 1997 р.- Нарада 16 країн НАТО. Секретар Х.Солана і президент Л.Кучма підпис.Хартію про особливе партнерство між Укр.. і НАТО задля забезпеч. стабіл. в Схід. Європі (участь у Програмі «Партнерство заради миру»- перші кроки інтегр.Укр в європ.структури). 1997 р. - спільні навчання у Чорному морі( з НАТО). 1997 р. - політ амер.-укр.екіпажу в космос(Л.Каденюк). Лютий 1998 р. - підписання у Москві Договору про довгострокове економічне співробітництво Росії і України (на 1998-2007 рр.).
Леонід Данилович Кучма ( 2 термін правління : Листопад 1999-січень 2005) Грудень 1999-травень 2001-В.Ющенко Травень2001-грудень 2002-А.Кінах Грудень 2002-грудень 2004-В.Янукович грудень 2004-січень 2005- в.о.прем’єр -міністра М.Азаров     Грудень 1999 р. - створ. координ. комітету по б-бі з корупцією та організованою злочинністю. Прийняття Кримінального кодексу. Грудень 1999р. –розкол однієї з відомих партій- Народного руху України(НРУ) на 2 фракції –Укр.Народ.Рух (УНР) (Ю.Костенко) і НРУ(В.Чорновіл). Січень 2000 р.- утворення депутатської більшості у Верховній Раді України, що створює передумови для ефективної співпраці законодавчої та виконавчої гілок влади. 2000-2001 р.- продовження освітньої реформи( комп’ютеризація освіти, перехід до 12- бального оцінювання, ліцензування та акредитація вузів). Лютий 2000 р.- президент Л.Кучма розробляє і направляє до ВР проекти майбутніх реформ (основні напрямки розвитку держави на 2000-2004 рр.) «Україна: поступ у 21 ст.»). Березень 2000 р.- прийняття програми кабінету міністрів «Реформи заради добробуту»(на основі проектів реформ президентської програми). 16 квітня 2000 р.- Всеукраїнський референдумза народною ініціативою( 80% громадян – за 2-палат. парламент, скороч. депут. Корпусу, збільшення прав президента у деяких питаннях , тощо, але викон. цих рішень гальмується політ. силами, крім того не має конкретного механізму їх втілення). Березень -квітень 2001 р.- політична криза в Україні, пов’язана з загибеллю опозиційного журналіста Г.Гонгадзе, касетами майора Мельниченка,( що з’явились за кордоном і немовби свідчать про причетність окремих урядовців до вбивства), а також корупційними скандалами, ( пов’язаними з екс-прем’єром П.Лазаренко, керівницею ЄЕСУ Ю.Тимошенко), відставкою уряду прем’єра В.Ющенка, негативними явищами у вищих ешелонах влади. Проведені демонстрації., акції протесту «Україна без Кучми». Кризу вдалося подолати, але авторитет влади був вже підірваний. Березень 2002 р. - вибори до Верховної Ради (за змішаною сист.). Результати: блок «Наша Україна»(В.Ющенко)-24%; КПУ(П.Симоненко)-20,02% ; «За ЄдУ»(В.Литвин)-12% ; блок Ю.Тимошенко-7,25% ; СПУ(О.Мороз)-6,87% ; СДПУ(о)(О.Зінченко)-6,27%. Спікер - В.Литвин. 21 листопада 2002 р.- призначення прем’єр –міністром В.Януковича. 2002-2004 рр. - гостра політична б-ба в країні (Л.Кучма- за внесення змін до Констституції, але це не знайшло підтримки з-за д-сті правої опозиції у ВРУ). 31 жовтня 2004 р.- 1 тур президент. виборів. Р-ти: В.Ющенко-39,26% ; В.Янукович-39,11% ; О.Мороз-5,82%; П.Симоненко-4,97% ; Н.Вітренко-1,53% ; А.Кінах-0,93% ;( інші- менше 1% голосів). 21 листопада -2 тур. Дані про перемогу В.Януковича не викликали довіри з-за підозри фальсифікації р-тів виборів комісією С.Ківалова. 21 листопада- 8 грудня 2004 р. -мітинги, акції протесту на майдані незалежності у Києві («Помаранчева революція»).Протистояння прихильників В.Ющенка і В.Януковича, напружена ситуація. 3 грудня 2004 р. - Верх.Суд визнає р-ти 2 туру недійсними. Створена Комісія по урегулюванню кризи(Л.Кучма), новий склад ЦВК(Я.Давидович), запрош.12 тис. міжнародних спостерігачів. 7 грудня2004 р.– в.о. прем’єра призначений М.Азаров (відпустка В. Януковича). 26 грудня 2004 р.- переголосування 2 туру: В.Янукович-44,21% ; В.Ющенко-51,99% ; Перемога В.Ющенка.   1999-2001- поступова стабілізація фін. -грош. системи , створ. сбалансованого бюджету, продовження приватизаційних процесів; увага до соціальних проблем, виплата заборгованостей по зарплаті ; поступове підвищення зарплати бюджетникам та пенсій. Грудень1999 р. - Указ Л.Кучми про прискор. реформ. аграр. сектору ( лікв. колгоспів, передача селянам землі у приват. власність,створ. фермер. г-ств, кооперативів тощо). Жовтень 2001 р. -ВР приймає Земельний Кодекс України ( земля- у приват. власність). 2000-2003 р. – поступове відновлення ефективної роботи залізн.. транспорту , його оновлення( міністр Г.Кирпа). Травень-серпень 2004 р.- здіснення унікального проекту-« Канал- Чорне море-Дунай». Покращення торгівлі з Європою. 2001-2002 рр. - Україна-непостійний член Ради Європи. Травень 2002 р.- Україна оголошує про свій європейський вибір, зобов. провести реформи, що забезпечують досягнення європ. стандартів розвитку. Липень 2002 р. - самміт у Брюсселі «Україна - ЄС» (прохання надати Укр. статусу держ. з ринк.економікою та асоціов. членства в ЄС не підтримано з-за невідповідності Укр.. стандартам ЄС). 2003р. -Укр. отримує статус «країни-сусіда ЄС»; домовленість із сусідськими державами про спрощення візового режиму. 2003 р. - участь укр.19-го окремого хімічного батальону в гуманітарній місії у Кувейті .Також 5 окрема механізована бригада брала участь у війні США в Іраку (трохи підвищило рейтинг Укр..,але й викликало критику; загинуло 18 бійців). Лютий 2003 р.- спроби уряду Л.Кучми розширити інтеграцію в рамках СНД. Укладення Угоди про утворення Єдиного Економічного Просторуз Росією, Білорусією, Казахстаном. Вересень 2003 р. - конфлікт України і Росіїз-за будівництва рос. властями на Таманському півострові(Росія) насипної дамби у напрямку о-ва Тузла (Україна). Плідні конструктивні переговори призвели до вирішення питання делімітації кордону в Азовському морі. 20 квітня 2004 р.- Ратифікація ВРУ пакета міжнародних документів ( ратифікували угоду про Єдиний Економічний Простір- ЄЕП; угоду про україноросійський кордон , тощо)
Віктор Андрійович Ющенко ( 2005-2010 ) Січень - вересень 2005 - Ю. Тимошенко   Вересень2005-березень 2006-Ю.Єхануров   Серпень 2006-жовтень 2007-В.Янукович   З жовтня 2007-Ю.Тимошенко   4 лютого 2005 р.- призначення прем’єр-міністром Ю.Тимошенко 2005 р. - початок боротьби нового уряду з корупцією. Продовження приватизації. Заміна органів місцевої влади. Боротьба з т.зв. сепаратизмом (виклики на допити харківського губернатора Ю.Кушнарьова). Різні погляди, підходи до управління, відсутність принципових домовленостей призвели до протистояння президента і прем’єра. 3-22 вересня 2005 р.- політична криза в Україні ( конфлікти між урядом та РНБО, Верховною Радою та президентом). Заява про відставку Держсекретаря, прем’єра Тимошенко та її уряду, та секретаря РНБО П.Порошенко. Прем’єр –міністром став Ю.Єхануров, Секретарем РНБО - А. Кінах. Але протистояння Президента та ВР залишилося. 26 березня 2006р. -чергові вибори до ВРУ( за пропорційною системою).3 % бар’єр подолали 5 блоків і партій: «Партія регіонів»(В.Янукович)-22,29% ; «Наша Україна»(Ю.Єхануров)-13,95% ; СПУ(О.Мороз)-5,69% ; КПУ(П.Симоненко)-3,66%. Спікер - О.О.Мороз. 4 серпня 2006 р .- прем’єр-міністром Укр..2 раз призначено В.Ф.Януковича. 2006-2007 рр .- введення в освітніх закладах зовнішнього незалежного тестування ( нова форма оцінювання якості освіти). 2007р. -нове політичне протистояння у ВРУ та ВРУ і президента призвело до розпуску ВР, та проведення позачергових парлам.виборів. 30 серпня 2007 р.-позачергові парламентські вибори. Бар’єр подолали блоки і партії: «Партія регіонів»(В.Янукович) ; «БЮТ»,«Наша Україна» ; КПУ(П.Симоненко), «блок Литвина» Жовтень2007 р.- .-прем’єр-міністром Укр..2 раз призначеноЮ.В.Тимошенко. Січень-лютий 2008р.-нова парламентська криза(блокування роботи ВРУ опозицією з-за питання щодо вступу до НАТО). До 2009 продовжується нестабільність у парламенті. 2008 рр. – нові скандали, пов’язані з укр. елітою( зловживання міністра транспорту М.Рудьковського, що витратив 393 тис. гр.. з державного бюджету на політ з коханкою до Парижу; груба поведінка мін. внутр. справ Ю.Луценка, що вдарив мера Києва Л.Черновецького; перехід окремих членів НУНС та БЮТ в опозицію, вони приєдналися до регіоналів; розпочалася «холодна війна» В.Ющенка і Ю. Тимошенко, що не призводило до ефективної співпраці; вбивство народ. депутатом від БЮТ М. Лозинським, прокурором Є.Горбенком, та нач. міліції М.Ковальським селянина М.Олейника у Кіровоградській області). 2008-2009рр. – страшні аварії – вибухи побутового газу, тощо(проблеми техніки безпеки, безгосподарність). 2009р.- стартувала передвиборча компанія( основні кандидати В.Янукович, В.Ющенко, Ю.Тимошенко, А.Яценюк, С.Тигипко, В.Литвин, П.Симоненко, А.Гриценко, О.Тягнибок, І.Богословська, О.Мороз інші.) 17 січня 2010 року - 1 тур президент. виборів. Результати: бл.36 % голосів виборців набрав В.Янукович, 25% - Ю.Тимошенко, 13,06% -С.Тигипко, 7%-А.Яценюк, 5,45% - В.Ющенко, 3,56% - П.Симоненко, 2,35% -В.Литвин( інші- менше 2% відсотків). 7 лютого 2010 року - 2 тур президентських виборів Результати: переміг лідер Партії регіонів В.Янукович (48,95% голосів; 45,47%- Ю.Тимошенко)   1 вересня 2005 р.-скасування уряду США торгівельних санкцій стосовно України, введених у 2002 р. в зв’язку з масовою появою піратської продукції відео-музичного характеру. Грудень 2005 р.– Україна отримала статус країни з ринковою економікою( після 9 саміту Україна -ЄС). 2007р.- вступ України до ВТО, СОТ. 2007-2008 рр .-поглиблення економічної кризи в Україні, інфляція. Січень 2009 р.- газові суперечки України та Росії. Грудень 2009 р. – за підсумками 2009 року рівень ВВП впав на 14,5%, що є одним з найгірших показників динаміки ВВП в світі. За 2009 рік промислове виробництво впало на 25,0%( приблизно як і у Естонії, за нами лише Ботсвана). Занепало ракетобудування, машинобудування, знизилась продуктивність легкої промисловості( в основному одяг завозиться з Азії, рідко- з Європи). Важка енергетична ситуація: крім електроенергії, інші види палива слабо розвинуті в Україні, вона на 65% залежить від інших країн. У нас найменші ціни на газ у Європі. Але гідроенергетика, теплові, атомні електростанції працюють непогано: майже щорічно Укр.. експортує 10 10,5 КВТ ч. електроенергії щорічно ( купляють Молдова, Угорщина Словаччина, Румунія тощо). У черзі на житло бл. 2 млн. осіб. 2009-2010 рр. - поглиблення економічної стагнації. 8 травня 2005 р.- неформальний саміт керівників держав СНД.Створено міждержавну комісію «Путін-Ющенко» для вирішення питань українсько-російських відносин. Серпень 2005 р.- саміт країн СНД в Казані. Росія, Казахстан і Білорусь підписали 29 документів про створення Єдиного Економічного Простору. Але Україна не підписала документ, висловившись проти наднаціонального органу, діяльність якого суперечить Конституції нашої держави. 19-20 жовтня 2005 р.- засідання комісії Україна-НАТО в Києві. 2 грудня 2005 р.- створення Спільноти країн демократичного вибору(СДВ) за ініціативою України та Грузії (під час форуму 23 країн Балто-Чорноморсько-Каспійського регіону). Мета - ефективна співпраця країн регіону. 2006р.-внаслідок протесту політичних партій та населення відмінені спільні навчання військ Укр.. і НАТО в Криму. 2007-2008рр-загострення відносин з Росією (кордони; питання заборгованостей за нафту та газ).
Віктор Федорович Янукович (з лютого 2010 року)        

 

 

Основна література

 

Абліцов В.Г. Галактика «Україна».-К., 2007.

Баханов К.О. Лабораторно-практичні роботи у викладанні історії України.-К., 1996.

Госейко Л. Історія українського кінематографа - К., 2005.

Губарев В.К. Всесвітня історія. Довідник. - Донецьк, 2004.

Губарев В.К. Історія України. Довідник. - Донецьк, 2004.

Губарев В.К. Історія України. Конспект лекцій. - Донецьк, 2004.

Журавльов Д. Україна та Росія. – Харків, 2009.

Історія України . Курс лекцій .- К., 2001.

Історія України в особах. ХІХ-ХХ століття. –К.,1995.

Історична наука: термінологічний і понятійний довідник, К.,2002.

Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От начала до Великой победы .-Харьков, 2007.

Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От Великой победы до краха .-Харьков, 2007.

Котляр М., Кульчицький С. Шляхами віків: довідник з історії України.-К. , 1993.

Кожинов В.В. Россия. Век ХХ.-М., 2002.

Мітягін В.Ю. Усе. Історія України.-К. , 2008.

Нартов В.В. Видатні особистості України. - Харків.,2007.

Семененко В.І. Історія України. Прихована правда. - Харків, 2009.

Середницька Г.В. Історія України. Опорні конспекти. – К. 2005

Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія Української Конституції.- К. , 1993.

Субтельний О. Україна. Історія. - К., 1994.

Петровський В.В., Радченко Л.О.,Семененко В.І. Історія України. Неупереджений погляд: Факти, міфи, коментарі.- Харків, 2008.

Теорія та історія світової та вітчизняної культури( під ред. Бичко А.К.).- К. 1993.

Турченко Ф.Г. Новітня історія України.-К., 2001.

Українська Радянська Соціалістична Республіка. Енциклопедичний довідник.-К., 1986.

Федюшин О. Украинская революція 1917-1918. – М., 2007.

Хорошевский А.Ю. 100 знаменитых символов Украины.- Харьков,2007

Энциклопедия для детей . История России .ХХ век. –М.,2000.

 


Читайте також:

 1. Всемирная история: учебник для вузов / под ред. Г.Б. Поляка, – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 2000. – 496 с.
 2. Горюнова О. Медиа: история экспансии. 2001. 7 страница
 3. История 1 10 страница
 4. История 1 100 страница
 5. История 1 101 страница
 6. История 1 102 страница
 7. История 1 103 страница
 8. История 1 104 страница
 9. История 1 105 страница
 10. История 1 11 страница
 11. История 1 12 страница
 12. История 1 13 страница
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Гребьонкін О.Т. | Задунайський козак Козак у степу Кошовий Й.Гладкий

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.