Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Рахунки синтетичного і аналітичного обліку, їх призначення, особливість та взаємозв’язок.

Журнал реєстрації господарських операцій

Хронологічний і систематичний записи господарських операцій.

Господарські операції відбуваються і фіксуються в бухгалтерському обліку у певній хронологічній послідовності, тобто в міру їх виникнення. Тому бухгалтерські записи носять хронологічний характер. Відповідно хронологічний запис — це запис господарських операцій у календарній послідовності їх виникнення.

Господарські операції у хронологічній послідовності реєструються у спеціальних журналах, де вказують порядковий номер, дату здійснення операції, на підставі якого документу, зміст і суму операції, кореспондуючі рахунки.

Журнал може мати наступний вигляд (табл. 4.1.):

Таблиця 4.1

№ з/п Дата Документ Зміст господарських операцій Проводка Сума, грн.
Дт Кт
05.06.20__р Прибуткова накладна № 1489 Оприбутковано МШП від ПП Моргунова Р.Н. 365,15
06.06.20__р. ВКО № 54 Видано аванс комірнику Мельник Ю.С. для придбання матеріалів 210,00
06.06.20__р. Авансовий звіт № 14 Затверджено авансовий звіт комірника Мельник Ю.С. 205,20
06.06.20__р. ПКО № 49 Оприбутковано залишок невикористаних підзвітних сум від комірника Мельник Ю.С. 4,80
      і т.д.      

 

Підсумок Журналу реєстрації господарських операцій демонструє загальну суму зафіксованих у ньому господарських операцій. Він дає змогу перевірити, наскільки правильно і в повній мірі відображені операції на рахунках бухгалтерського обліку. Загальна сума по дебету і кредиту кожного рахунка, зафіксованого у даному журналі, повинна відповідати своїм оборотам у схемі рахунка.

Після заповнення Журналу реєстрації господарських операцій на кожний задіяний рахунок переносять інформацію з бухгалтерської проводки, тобто відбувається накопичення, узагальнення і систематизація інформації. Таке групування називають систематичним обліком.

 

 

 

Залежно від рівня деталізації інформації бухгалтерські рахунки поділяють на синтетичні і аналітичні.

Синтетичні рахунки – рахунки бухгалтерського обліку, на яких реєструють інформацію про господарські засоби та джерела їх утворення узагальнено і у грошовому вимірнику.

Облік, що здійснюється на синтетичних рахунках, називається синтетичним.

Приклади синтетичних рахунків: 10 «Основні засоби», 30 «Каса», 40 «Статутний капітал», 92 «Адміністративні витрати» та ін.

 

Аналітичні рахунки – рахунки бухгалтерського обліку, на яких реєструють інформацію про господарські засоби та джерела їх утворення деталізовано і не тільки у грошових вимірниках, але й у трудових та натуральних.

Облік, що здійснюється на аналітичних рахунках, називається аналітичним.

Приклади аналітичних рахунків: 311.1 «Поточний рахунок в АКБ «Аваль»», 311.2 «Поточний рахунок у ВАТ «Укрексімбанк»» тощо.

Взаємозв'язок між синтетичними й аналітичними рахунками виявляється у наступному:

Ø На рахунках синтетичного і аналітичного обліку початкові і кінцеві залишки (сальдо) розміщують на одній і тій же стороні рахунка.

Ø Якщо дебетується чи кредитується синтетичний рахунок, то однаково дебетуються чи кредитуються його аналітичні рахунки.

Ø Кожну операцію на рахунках синтетичного обліку записують загальною сумою, а на відповідних аналітичних рахунках — частковими сумами.

Ø Сума залишків і оборотів за всіма аналітичними рахунками має дорівнювати залишку і оборотам відповідного синтетичного рахунка.

Продемонструємо взаємозв'язок між синтетичними й аналітичними рахунками схематично (рис.4.1)

Дт Рахунок № 203 «Паливо» Кт
С-до поч. 7 500  
  2 300 4 500 3 100     6 100 1 800 2 400  
Об-т Дт 9 900 Об-т Кт 10 300
С-до кін. 7 100  

     
Дт Рахунок № 203.1 «Бензин А-92» Кт   Дт Рахунок № 203.2 «Бензин А-95» Кт
С-до поч. 3 500     С-до поч. 4 000  
  1 300 2 500 1 100     1 100 1 600       1 000 2 000 2 000     5 000  
Об-т Дт 4 900 Об-т Кт 3 600   Об-т Дт 5 000 Об-т Кт 6 700
С-до кін. 4 800     С-до кін. 2 300  

Рис.4.1. Взаємозв'язок між синтетичними й аналітичними рахунками.

Для додаткового групування інформації всередині синтетичного рахунка використовують субрахунки. Їх називають синтетичними рахунками другого порядку, і вони є проміжною ланкою між синтетичними рахунками (першого порядку) та аналітичними рахунками (третього порядку).

 

Наприклад:

Рис.4.2. Взаємозв’язок синтетичних, аналітичних рахунків та субрахунків.


Читайте також:

 1. А. Розрахунки з використанням дистанційного банкінгу.
 2. Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки
 3. АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ
 4. Актуарні розрахунки
 5. Безготівкові розрахунки
 6. Безготівкові розрахунки із застосуванням платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог
 7. Безготівкові розрахунки фізичних осіб розрахунковими чеками
 8. Безготівкові та готівкові розрахунки
 9. Будівельні домкрати, їх призначення, класифікація та конструкція.
 10. Будівельні лебідки, їх призначення, класифікація та конструкція.
 11. Будівельні підйомники, їх призначення, класифікація та конструкція.
 12. БУХГАЛТЕРСЬКІ РАХУНКИ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Бухгалтерські записи (проводки) – прості та складні. | Оборотна відомість за синтетичними рахунками

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.