Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки

Бухгалтерський баланс, як відомо, поділяється на дві частини: актив, у якому відображають наявні активи, і пасив, — де показують власний капітал та зобов’язання. Відповідно до цього і всі рахунки бухгалтерського обліку поділяють на активні і пасивні. Активні рахунки призначені для обліку наявності і змін активів, пасивні — для обліку наявності і змін власного капіталу та зобов’язань. При відкритті рахунків в них записують початкові залишки (сальдо) на підставі даних статей балансу. Оскільки активи розміщені в балансі у лівій частині — активі, то і залишки засобів (активів) на активних рахунках записують також у лівій частині — на дебеті. Джерела господарських засобів (власний капітал і зобов’язання) відображаються в балансі в правій частині (пасиві), отже, і залишки власного капіталу та зобов’язань на пасивних рахунках також записують на правій стороні рахунка — на кредиті. Активні рахунки завжди мають дебетове сальдо, пасивні — кредитове. У цьому полягає взаємозв'язків між балансом і рахунками.

Для забезпечення контролю за господарською діяльністю підприємства важливо мати відомості не тільки про залишки засобів та їхніх джерел, а й про обсяг господарських операцій за звітний період, тобто величину здійснених оборотів (напри­клад, обсяг затрат на виробництво, випуск продукції, реалізація тощо). Тому періодично, як правило, в кінці місяця, підра­ховують підсумки записів операцій на дебеті і кредиті рахунків, які називаються оборотами по рахунках.

Підсумок дебетових записів на рахунку називається дебето­вим оборотом, а підсумок кредитових записів — кредитовим. Дебетові і кредитові обороти рахунків показують рух окремих видів засобів, їхніх джерел, господарських процесів за певний час. Для більшої наочності дебетовий і кредитовий обороти розміщують на рахунку під рискою в одному рядку один проти одного. Якщо немає записів, на місці, де треба зазначити суму обороту, ставлять риску.

Після запису операцій на рахунках треба визначити стан за­собів та їхніх джерел на кінець звітного періоду, тобто встано­вити кінцеві залишки (сальдо) на рахунках. Кінцевий залишок (сальдо) визначають виходячи з початкового залишку (сальдо) й оборотів рахунка.

На активних рахунках на дебеті відображають залишок гос­подарських засобів на початок місяця і збільшення їх, а на кре­диті — зменшення засобів. Структура активного рахунку наведена на рисунку 3.2.

Для визначення залишку на кінець звітного періоду на ак­тивному рахунку до суми початкового дебетового залишку до­дають суму дебетового обороту (збільшення засобів) і від знай­деної суми віднімають суму кредитового обороту (зменшення засобів).

В активних рахунках кінцевий залишок, як і початковий, може бути тільки дебетовим. Він показує наявність відповідного виду засобів на звітну дату. При цьому в актив них рахунках може бути:

1) дебет більший за кредит (тобто сума початкового дебето­вого залишку і дебетового обороту більша за суму кредитової обороту). Тоді різниця між ними показує кінцевий дебетовий
залишок (наявність засобів) на кінець звітного періоду;

2) дебет дорівнює кредиту (тобто сума початкового дебетового залишку і дебетового обороту дорівнює сумі кредитовою обороту). У цьому разі кінцевого залишку не буде і рахунок вважається закритим (відповідного виду активів на кінець звітного періоду немає).

 

На пасивних рахунках на кредиті відображають залишок джерел господарських засобів на початок звітного періоду і збільшення їх, а на дебеті — зменшення джерел засобів. Структура пасивного рахунку зображена на рисунку 3.3.

 

Для визначення залишку на кінець звітного періоду на пасивному яку необхідно до початкового кредитового сальдо додати кредитового обороту (збільшення) і від одержаної суми відняти суму дебетового обороту (зменшення). Па пасивних рахунках кінцевий залишок, як і початковий, може бути тільки кредитовим. Він свідчить про наявність певного виду власного капіталу або зобов’язань на звітну дату. На пасивних рахунках може бути:

І) кредит більший за дебет (тобто сума початкового кредитового залишку і кредитового обороту більша за суму дебетового обороту). В цьому разі різниця між ними показує кінцевий кредитовий залишок певного виду джерел засобів на кінець митного періоду;

2) кредит дорівнює дебету (тобто сума початкового кредитового залишку і кредитового обороту дорівнює сумі дебетового обороту). В цьому разі кінцевого залишку не буде і рахунок вважається закритим (певного виду джерел засобів на кінець І пітного періоду немає). Схематично будову пасивного рахунка можна показати так.

Ознайомившись з будовою рахунків, бачимо, що дебет і кредит активних і пасивних рахунків мають різне значення, на дебеті активного рахунка записують збільшення активів, а пасивного рахунка — зменшення власного капіталу або зобов’язань на кредиті пасивного рахунка записують збільшення власного капіталу або зобов’язань, активного — зменшення активів. Активні рахунки мають залишок тільки дебетовий (оскільки неможна використати активів більше, ніж їх надійшло); пасивні рахунки — тільки кредитовий (оскільки власний капітал і зобов’язання обмежуються наявними активами).

У системі рахунків бухгалтерського обліку використовується невелика група активно-пасивних рахунків, на яких одночасно обліковують активи, власний капітал або зобов’язання, а відповідно вони поєднують ознаки активних і пасивних рахунків (наприклад, рахунок «Нерозділений прибуток (непокриті збитки)». На практиці обліку активно-пасивні рахунки мають обмежене застосування. В кінцевому результаті записи на рахунках підпорядковані одному порядку, який розглянуто на прикладах активних і пасивних рахунків.

Отже, на відміну від балансу, який характеризує активи, власний капітал і зобов’язання на звітну дату, у системі рахунків ці активи, власний капітал і зобов’язання відображаються і контролюють безперервним виявленням у них змін, що відбуваються у результаті господарських операцій. Тому, система рахунків в їхньому взаємозв'язку створює передумови для балансової узагальнення ресурсів підприємства за їх складом і розміщенням та джерелами формування на відповідну дату.

 

 


Читайте також:

 1. А. Розрахунки з використанням дистанційного банкінгу.
 2. Актуарні розрахунки
 3. АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ
 4. Безготівкові розрахунки
 5. Безготівкові розрахунки із застосуванням платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог
 6. Безготівкові розрахунки фізичних осіб розрахунковими чеками
 7. Безготівкові та готівкові розрахунки
 8. БУХГАЛТЕРСЬКІ РАХУНКИ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ
 9. В. Розрахунки через Інтернет
 10. Взаємні розрахунки між бюджетами.
 11. Взаєморозрахунки з контрагентами та податковий облік: основні принципи
Переглядів: 3292

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття про рахунки бухгалтерського обліку та їх будова | Подвійний запис, його суть і значення

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.