Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки

Бухгалтерський баланс, як відомо, поділяється на дві частини: актив, у якому відображають наявні активи, і пасив, — де показують власний капітал та зобов’язання. Відповідно до цього і всі рахунки бухгалтерського обліку поділяють на активні і пасивні. Активні рахунки призначені для обліку наявності і змін активів, пасивні — для обліку наявності і змін власного капіталу та зобов’язань. При відкритті рахунків в них записують початкові залишки (сальдо) на підставі даних статей балансу. Оскільки активи розміщені в балансі у лівій частині — активі, то і залишки засобів (активів) на активних рахунках записують також у лівій частині — на дебеті. Джерела господарських засобів (власний капітал і зобов’язання) відображаються в балансі в правій частині (пасиві), отже, і залишки власного капіталу та зобов’язань на пасивних рахунках також записують на правій стороні рахунка — на кредиті. Активні рахунки завжди мають дебетове сальдо, пасивні — кредитове. У цьому полягає взаємозв'язків між балансом і рахунками.

Для забезпечення контролю за господарською діяльністю підприємства важливо мати відомості не тільки про залишки засобів та їхніх джерел, а й про обсяг господарських операцій за звітний період, тобто величину здійснених оборотів (напри­клад, обсяг затрат на виробництво, випуск продукції, реалізація тощо). Тому періодично, як правило, в кінці місяця, підра­ховують підсумки записів операцій на дебеті і кредиті рахунків, які називаються оборотами по рахунках.

Підсумок дебетових записів на рахунку називається дебето­вим оборотом, а підсумок кредитових записів — кредитовим. Дебетові і кредитові обороти рахунків показують рух окремих видів засобів, їхніх джерел, господарських процесів за певний час. Для більшої наочності дебетовий і кредитовий обороти розміщують на рахунку під рискою в одному рядку один проти одного. Якщо немає записів, на місці, де треба зазначити суму обороту, ставлять риску.

Після запису операцій на рахунках треба визначити стан за­собів та їхніх джерел на кінець звітного періоду, тобто встано­вити кінцеві залишки (сальдо) на рахунках. Кінцевий залишок (сальдо) визначають виходячи з початкового залишку (сальдо) й оборотів рахунка.

На активних рахунках на дебеті відображають залишок гос­подарських засобів на початок місяця і збільшення їх, а на кре­диті — зменшення засобів. Структура активного рахунку наведена на рисунку 3.2.

Для визначення залишку на кінець звітного періоду на ак­тивному рахунку до суми початкового дебетового залишку до­дають суму дебетового обороту (збільшення засобів) і від знай­деної суми віднімають суму кредитового обороту (зменшення засобів).

В активних рахунках кінцевий залишок, як і початковий, може бути тільки дебетовим. Він показує наявність відповідного виду засобів на звітну дату. При цьому в актив них рахунках може бути:

1) дебет більший за кредит (тобто сума початкового дебето­вого залишку і дебетового обороту більша за суму кредитової обороту). Тоді різниця між ними показує кінцевий дебетовий
залишок (наявність засобів) на кінець звітного періоду;

2) дебет дорівнює кредиту (тобто сума початкового дебетового залишку і дебетового обороту дорівнює сумі кредитовою обороту). У цьому разі кінцевого залишку не буде і рахунок вважається закритим (відповідного виду активів на кінець звітного періоду немає).

 

На пасивних рахунках на кредиті відображають залишок джерел господарських засобів на початок звітного періоду і збільшення їх, а на дебеті — зменшення джерел засобів. Структура пасивного рахунку зображена на рисунку 3.3.

 

Для визначення залишку на кінець звітного періоду на пасивному яку необхідно до початкового кредитового сальдо додати кредитового обороту (збільшення) і від одержаної суми відняти суму дебетового обороту (зменшення). Па пасивних рахунках кінцевий залишок, як і початковий, може бути тільки кредитовим. Він свідчить про наявність певного виду власного капіталу або зобов’язань на звітну дату. На пасивних рахунках може бути:

І) кредит більший за дебет (тобто сума початкового кредитового залишку і кредитового обороту більша за суму дебетового обороту). В цьому разі різниця між ними показує кінцевий кредитовий залишок певного виду джерел засобів на кінець митного періоду;

2) кредит дорівнює дебету (тобто сума початкового кредитового залишку і кредитового обороту дорівнює сумі дебетового обороту). В цьому разі кінцевого залишку не буде і рахунок вважається закритим (певного виду джерел засобів на кінець І пітного періоду немає). Схематично будову пасивного рахунка можна показати так.

Ознайомившись з будовою рахунків, бачимо, що дебет і кредит активних і пасивних рахунків мають різне значення, на дебеті активного рахунка записують збільшення активів, а пасивного рахунка — зменшення власного капіталу або зобов’язань на кредиті пасивного рахунка записують збільшення власного капіталу або зобов’язань, активного — зменшення активів. Активні рахунки мають залишок тільки дебетовий (оскільки неможна використати активів більше, ніж їх надійшло); пасивні рахунки — тільки кредитовий (оскільки власний капітал і зобов’язання обмежуються наявними активами).

У системі рахунків бухгалтерського обліку використовується невелика група активно-пасивних рахунків, на яких одночасно обліковують активи, власний капітал або зобов’язання, а відповідно вони поєднують ознаки активних і пасивних рахунків (наприклад, рахунок «Нерозділений прибуток (непокриті збитки)». На практиці обліку активно-пасивні рахунки мають обмежене застосування. В кінцевому результаті записи на рахунках підпорядковані одному порядку, який розглянуто на прикладах активних і пасивних рахунків.

Отже, на відміну від балансу, який характеризує активи, власний капітал і зобов’язання на звітну дату, у системі рахунків ці активи, власний капітал і зобов’язання відображаються і контролюють безперервним виявленням у них змін, що відбуваються у результаті господарських операцій. Тому, система рахунків в їхньому взаємозв'язку створює передумови для балансової узагальнення ресурсів підприємства за їх складом і розміщенням та джерелами формування на відповідну дату.

 

 


Читайте також:

 1. А. Розрахунки з використанням дистанційного банкінгу.
 2. Актуарні розрахунки
 3. АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ
 4. Безготівкові розрахунки
 5. Безготівкові розрахунки із застосуванням платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог
 6. Безготівкові розрахунки фізичних осіб розрахунковими чеками
 7. Безготівкові та готівкові розрахунки
 8. БУХГАЛТЕРСЬКІ РАХУНКИ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ
 9. В. Розрахунки через Інтернет
 10. Взаємні розрахунки між бюджетами.
 11. Взаєморозрахунки з контрагентами та податковий облік: основні принципи
Переглядів: 1588

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття про рахунки бухгалтерського обліку та їх будова | Подвійний запис, його суть і значення

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.