Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку

Валютний ринок— це сектор грошового ринку, на якому врівноважуються попит і пропозиція на такий специфічний товар, як валюта.

За своїм призначенням і організаційною формою валютний ринок— це сукупність спеціальних інститутів і механізмів, які у взаємодії забезпечують можливість вільно продати-купити національну і іноземну валюту на основі попиту і пропозиції.

Валютний ринок має всі атрибути звичайного ринку: об'єкти і суб'єкти, попит і пропозицію, ціну, особливу інфраструктуру і комунікації тощо.

Об'єктомкупівлі-продажу на цьому ринку виступають валютні цінності. Суб'єктамивалютного ринку можуть бути будь-які економічні агенти (юридичні і фізичні особи, резиденти і нерезиденти) і посередники, перш за все банки, брокерські компанії, валютні біржі, які «зводять» продавців і покупців валюти і організаційно забезпечують операції купівлі-продажу.

Ціною на валютному ринку виступає валютний курс. Він є ціною грошової одиниці даної валюти виражену в грошових одиницях іншої валюти.

Валютний ринок має власну інфраструктуру і широко розвинуту систему сучасних комунікацій, які забезпечують оперативний зв'язок між всіма суб'єктами ринку не тільки у межах окремих країн, а і у світовому масштабі.

Залежно від організації торгівлі валютний ринок ділиться на:

- біржовий

- позабіржовий.

На біржовому ринкуторгівля валютою здійснюється організовано на валютній біржі. Хоча біржі звичайно не є комерційними підприємствами, проте, за свої послуги вони стягують вагомі комісійні. Тому суб'єкти валютного ринку все менше звертаються до послуг традиційних бірж, і вони поступово згортають свою діяльність.

Прискорено розвивається позабіржовавалютна торгівля, якщо продавці і покупці валюти вступають в прямі зв'язки між собою. Сучасні засоби зв'язку і електронні інформаційні технології дають можливість зробити це значно швидше і дешевше, ніж через біржу. Ці тенденції захопили вже і Україну.

З початку 2000 р. перестала здійснювати операції по торгівлі валютою Українська міжбанківська валютна біржа. Вся торгівля здійснюється через міжбанківський валютний ринок, на якому комерційні банки безпосередньо один у одного купують і продають валюту за свій рахунок або за дорученням клієнтів, які в цьому випадку є кінцевими покупцями і продавцями валюти.

Як свідчить світова практика, в секторі біржового ринку поступово зосереджуються переважно окремі валютні операції, технологія здійснення яких передбачає централізоване виконання через біржу (ф'ючерсні, опціонні та ін.).

Валютний ринок має свою структуру, яка включає:

- національні (місцеві) ринки

- міжнародні ринки

- світовий ринок.

Вони розрізняються за масштабами і характером валютних операцій, кількістю валют, які продають-купують, рівнем правового регулювання і т.п.

Міжнародні валютні ринкисформувалися в країнах, в яких до мінімуму зведені обмеження на валютні операції (валютні обмеження). Такі ринки регулюються за міждержавними угодами, домовленостями самих учасників цих ринків, традиціями. Розміщуються вони переважно в містах з вдалим географічним положенням і з великою концентрацією транснаціональних банків, небанківських фінансових структур, комерційних компаній. Це, зокрема, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Цюріх, Франкфурт-на-Майне, Сан-Франциско, Торонто, Токіо, Сінгапур, Гонконг і ін.

Розвиток новітніх засобів телекомунікацій і інформаційних технологій дає можливість з'єднати окремі міжнародні ринки в єдиний світовий валютний ринок, який здатний функціонувати практично цілі доби. Це забезпечується географічним розміщенням окремих ринків: спочатку відкриваються азіатські ринки Токіо, Гонконгу, Сінгапуру, після їх закриття починають працювати ринки європейські — Франкфурту, Парижу, Лондону, а під кінець їх роботи відкриваються ринки американського континенту — Нью-Йорку, Лос-Анджелесу тощо.

Завдяки цьому будь-який суб'єкт валютного ринку може у будь-який час купити-продати валюту, оперативно зв'язавшись з відповідним міжнародним центром валютної торгівлі. Щоденні обороти світового валютного ринку перевищують декілька трильйонів доларів США і швидко збільшуються, що свідчить про величезні розміри валютних потоків на світовому ринку.

Валютний ринокможна класифікуватиі за іншими критеріями:

- за характером операцій: ринок конверсійних операцій; ринок депозитно-кредитних операцій;

- за територіальним розміщенням: європейський, північноамериканський, азіатський і др.;

- за видами конверсійних операцій: ринок ф'ючерсів, ринок опціонів і т.п.;

- за формою валюти, якій торгують: ринок безготівкових операцій, ринок грошової готівки.

Ринок конверсійних операційє найтиповішим для валютного ринку взагалі, його ключовим елементом. На цьому ринку купівля-продаж здійснюється в традиційній формі, переважно на еквівалентних основах шляхом обміну рівнозначних цінностей, представлених різними валютами. На цьому ринку складаються умови для формування зовнішньої ціни грошей — їх валютного курсу.

Ринок депозитно-кредитних операцій— цей досить специфічний сектор валютного ринку, на якому купівля-продаж валюти має умовний характер, який виявляється в залученні банками інвалюти на депозитні внески на злагоджені терміни і в наданні банками інвалютних позик на різні терміни. На відміну від ринку конверсійних операцій на цьому ринку ціна валюти формується у вигляді відсотка.

Функціямивалютного ринку,в яких виявляється його призначення і економічна роль, є:

- забезпечення умов і механізмів для реалізації валютної політики держави;

- створення суб'єктам валютних відносин передумов для своєчасного здійснення міжнародних платежів за поточними і капітальними розрахунками і сприяння завдяки цьому розвитку зовнішньої торгівлі;

- забезпечення прибутку учасникам валютних відносин;

- формування і врівноваження попиту і пропозиції валюти і регулювання валютного курсу;

- страхування валютних ризиків;

- диверсифікація валютних резервів.

Названі функції реалізуються через виконання суб'єктами ринку широкого круга валютних операцій. Валютні операції– це будь-які платежі, пов'язані з переміщенням валютних цінностей між суб'єктами валютного ринку.

Ці операціїкласифікуються за декількома критеріями.

1. За термінами здійснення платежу з купівлі-продажу валюти:

- касові (операції з негайною поставкою);

- термінові.

2. За механізмом здійснення операцій:

- операції спот;

- форвардні операції;

- ф'ючерсні операції;

- опціонні операції.

3. За цільовим призначенням:

- операції з метою отримання валюти для здійснення платежів по міжнародним розрахункам;

- операції з метою страхування від валютних ризиків (операції хеджування);

- операції з метою отримання прибутку (спекулятивні операції).

4. За формою здійснення:

- безготівкові;

- готівкові.

5. За масштабами операцій:

— оптові (здійснюються між банками);

— роздрібні (здійснюються між банками і їх клієнтами).


Читайте також:

 1. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 2. IV. Політика держав, юридична регламентація операцій із золотом.
 3. POS -Інтелект - відеоконтроль касових операцій
 4. Автоматизація касових операцій
 5. АДАПТАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДО ЗМІНИ ЇЇ ЗАВАНТАЖЕННЯ.
 6. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
 7. Алгоритми арифметичних операцій над цілими невід’ємними числами у десятковій системі числення.
 8. Аналіз динаміки та структури валютних операцій
 9. Аналіз доходів та витрат від операцій з цінними паперами.
 10. Аналіз ефективності кредитних операцій
 11. Аналіз основних систем трудового і професійного навчання: предметної, предметно-операційної, операційної, операційно-предметної, системи ЦІП, операційно-комплексної тощо.
 12. Аналіз пасивних операцій банку
Переглядів: 1721

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Сутність валюти і валютних відносин | Чинники, які впливають на валютний курс.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.