Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Класифікація навантажень.

Значення коефіцієнта надійності.

Тема: Навантаження та їх класифікація.

План:

1. Визначення навантаження;

Література:

Обов'язкова: [2] Клименко Ф.Є. Металеві конструкції: . Львів: Світ 2002 с. 24 - 25

Додаткова: [1] Чертов І.М. Зварні конструкції: Підручник.- К.: Арістей, 2006. с. 208 - 222

Під час монтажу і експлуатації на конструкції діють різні навантаження, зумовлені власною ма­сою конструкцій та деталей, масою снігу та оже­леді, технологічним обладнанням та масою мате­ріалів, що зберігаються, температурними та сейсмічними впливами тощо. Числові та якісні характеристики навантажень визначають за нор­мативними документами.

Основними характеристиками навантажень і впливів є їхні нормативні значення , які відпові­дають нормальним умовам виготовлення, монта­жу та експлуатації. Можливі несприятливі відхи­лення значень навантажень від нормативних вра­ховують за допомогою коефіцієнтів надійності щодо навантажень, які також приймають згідно з нормами. Розрахункові значення навантажень обчислюють.

Значення коефіцієнта залежить від мінли­вості даного навантаження. Наприклад, порівняно з проектними (нормативними) значеннями маса ізоляційних шарів, виконаних в умовах будівель­ного майданчика, може змінюватися у ширших межах, ніж тих самих шарів, виконаних у за­водських умовах. Тому в першому випадку зна­чення коефіцієнта надійності щодо навантаження вищі, ніж у другому (відповідно γ = 1,3 і γ= 1,2).

Це ж стосується маси несучих конструкцій, які загалом мають менші відхилення маси, ніж ізоляційні шари. Найменші відхилення спостері­гаються для металевих конструкцій, що виготовляються на основі прокатних профілів чи листів з найменшими допусками до лінійних розмірів. У цьому випадку γ = 1,05. Для залізобетонних кон­струкцій, допуски на розміри яких ширші, зна­чення коефіцієнта вище: γ = 1,1. Найвища мін­ливість характерна для навантажень, зумовлених атмосферними явищами — вітром, снігом. Відповідно найвищими є значення γ = 1,4...1,6. Високими є також значення коефіцієнта надійності для на­вантажень, які виникають під час транспортуван­ня і монтажу конструкцій.

Згідно з нормами навантаження класифікують за тривалістю їх дії. Ті, що діють на конструкцію неперервно з часу її виготовлення (власна маса, зусилля попереднього напруження, тиск грунту тощо), називають постійними. Навантаження, які діють лише певний час, називаються тимчасо­вими. У свою чергу, за тривалістю дії тимчасові навантаження поділяють на довготривалі (від ма­си технологічного обладнання, тиску газів, рідин, сипких матеріалів, що зберігаються у складських приміщеннях, тощо) та короткочасні (від тиску вітру, зміни температури, дії кранів, ті, які ви­никають при транспортуванні, ремонтних робо­тах, випробуваннях тощо).

Навантаження, що виникають лише у певних умовах (сейсмічні впливи, впливи при аваріях технологічного обладнання, різкому осіданні грун­тів, обривах тягових канатів тощо), називають особливими.

При одночасній дії кількох навантажень роз­рахунок конструкцій виконують на дію найнесприятливішого їх поєднання. При цьому, врахо­вуючи ймовірність одночасної дії найневигідніших значень окремих навантажень, вводять як множ­ник при навантаженнях коефіцієнт поєднання ψ.

Для визначення розрахункових зусиль у кон­струкціях нормами встановлено два розрахунко­вих поєднання навантажень:

основне поєднання складається з постійних, довготривалих і короткочасних навантажень, дія яких є несприятливою;

особливе поєднання містить несприятливі по­стійні, довготривалі, короткочасні та одне найнесприятливіше (з кількох можливих) особливе на­вантаження.

Коефіцієнт поєднання визначають залежно від тривалості дії навантаження і виду поєднання згід­но з нормативними документами.


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. V. Класифікація і внесення поправок
 3. V. Класифікація рахунків
 4. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 5. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 6. Аналітичні процедури внутрішнього аудиту та їх класифікація.
 7. Банківська платіжна картка як засіб розрахунків. Класифікація платіжних карток
 8. Банківський кредит та його класифікація.
 9. Банківські ресурси, їх види та класифікація
 10. Будівельна класифікація ґрунтів
 11. Будівельні домкрати, їх призначення, класифікація та конструкція.
 12. Будівельні лебідки, їх призначення, класифікація та конструкція.
Переглядів: 2603

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Інші види швів. | Коефіцієнт інтенсивності напружень.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.