Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Принцип роботи

Вимірювальні підсилювачі

Тема 3.3 Вимірювальні підсилювачі

План

1. Вимірювальні підсилювачі.

2. Принцип роботи.

3. Основні параметри та характеристики електронних підсилювачів. Зворотний зв'язок у підсилювачах.

4. Операційний підсилювач.

 

Вимірювальні підсилювачі напруги і струму — це мас­штабні вимірювальні перетворювачі, застосування яких дає змогу збільшити амплітуду змінної напруги у задану кількість разів. Вимірювальні підсилювачі є одними з най­важливіших складових частин сучасних електронних аналогових і цифрових вимірювальних пристроїв і в основ­ному визначають їх метрологічні характеристики. Слід за­значити, що останнім часом розширюються межі застосу­вання вимірювальних підсилювачів, побудованих на основі операційних, які виготовляються у вигляді інтегральних мікросхем і мають високі метрологічні характеристики.

 

Електронним підсилювачем називається пристрій, призначений для підсилення інфор­мативного параметра електричного сигналу. Структуру підсилювача показано на рисунку 1.

Враховуючи взаємодію і взаємозв'язок енергії та інформації, підсилювач — це пристрій, який під дією сигналу керує надходженням енергії від джерела живлен­ня до споживача. За теорією електричних кіл, підсилю­вач — нелінійний керований елемент, опір якого неліній­но залежить від керівного сигналу (рис. 2).

Рис. 1 – Структура підсилювача


Рис. 2 – Приклади простих підсилювачів

З позицій метрології підсилювач — це вимірювальний масштабний перетворювач інформативного параметра сигналу вимірювальної інформації.

3. Основні параметри та характеристики електронних підсилювачів. Зворотний зв'язок у підсилювачах.

Основні характеристики та параметри підсилювача такі:

Амплітудна характеристика підсилювача це за­лежність амплітуди вихідного синусоїдного сигналу Uвих.m від амплітуди вхідного синусоїдного сигналу Uвх.m підсилювача виз­наченої частоти. Здебільшого ця середня частота робочого діапа­зону частот, яка, як правило, вибирається рівною 1 кГц.

Амплітудна характеристика ідеального підсилювача — це пряма лінія, що проходить через початок координат під кутом ά до додатного напрямку осі абсцис (рис.3). Відхилення від прямої у діапазоні ма­лих сигналів спричинено дією наводок, завад і власних шумів підсилювача. За амплітудною характеристикою можна визначити низку параметрів підсилювача: ко­ефіцієнт підсилення, динамічний діапазон, коефіцієнт нелінійних спотворень тощо.


Коефіцієнтом підсилення є відношення амплітуди сигналу Uвих.m на виході до амплітуди сигналу Uвх.m на вході підсилювача:

Відношення діючого або амплітудного значення вихідного синусоїдного сигналу підсилювача Uвих на частоті w, тобто Uвих(w), до діючого або амплітудного значення вхідного синусоїдного сигналу Uвх на тій самій частоті w, тобто Uвх(w) називаєтьсяамплітудно-частот­ною характеристикою підсилювача:

Амплітудно-частотна характеристика — це фактично коефіцієнт підсилення синусоїдного сигналу, що залежить від частоти.

На рисунку 4 наведені амплітудно-частотні характеристики підсилювачів:

широкосмугового підсилювача змінного струму (рис. 4, а);

вузькосмугового (резонансного) підсилювача змінного струму (рис. 4, б);

підсилювача постійного струму (рис. 4, в).

Амплітудно-частотна характеристика підсилювача ви­значає властивості підсилювача у всьому частотному діапазоні і має велику інформативну здатність.Заамплітудно-частотною характеристикою можна визначити найбільш важливі параметри підсилювача.

Коефіцієнт частотних спотворень підсилювача. Ам­плітудно-частотна характеристика реального підсилювача збігається з прямою лінією тільки в діапазоні середніх частот і відхиляється від прямої лінії в діапазоні верхніх, а також нижніх частот для підсилювача змінного струму.


Смуга пропускання підсилювача — це діапазон частот, у якому коефіцієнт частотних спотворень не перевищує допустимих значень, тобто

Фазочастотною характеристикою (ФЧХ) підсилю­вача називається різниця початкових фазових кутів ви­хідного yвих(w) і вхідного yвх(w) сигналу на частоті w:

Фазочастотна характеристика реального підсилювача (рис. 5) лінійна тільки для середніх частот і значно відхи­ляється від прямої лінії в діапазоні нижчих і вищих частот.

Рис. 5. – Фазочастотна характеристика підсилювача

Частотні і фазові спотворення належать до лінійних спотворень сигналу, оскільки спричинені лінійними реак­тивними елементами підсилювача.

Зворотним зв'яз­ком (ЗЗ) називається передача частини енергії вихідного сигналу на вхід підсилювача. Пристрій, за допомогою яко­го частина вихідного сигналу підсилювача передається на його вхід, називають ланкою зворотного зв'язку. Зворот­ний зв'язок називається додатним, якщо частина вихід­ного сигналу додається до вхідного сигналу підсилювача, якщо ж частина вихідного сигналу віднімається від вхід­ного, то зворотний зв'язок називається від'ємним.


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 2. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 3. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 4. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 5. Internet. - це мережа з комутацією пакетів, і її можна порівняти з організацією роботи звичайної пошти.
 6. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 7. VII. Прибирання робочих місць учнями (по завершенню роботи) і приміщення майстерні черговими.
 8. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сут­ність і принципи аграрної політики
 9. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 10. Аконність залишення засуджених у слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування.
 11. Актуальність проблеми професійної етики соціальної роботи
 12. Алгоритм роботи прозорого моста
Переглядів: 2372

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Будова осцилографа | Операційний підсилювач

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.