Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Вибір проблеми та вимоги до теми дослідження.

Вибір і затвердження теми.

Важливим етапом у написанні наукової роботи є вибір проблеми дослідження й теми.

Це початковий етап будь-якого дослідження. На початку формується сама тема в результаті загального ознайомлення з проблемою, у рамках якої має бути виконане дослідження і розробляється основний дохідний документ – техніко-економічні обґрунтування, у якому вказуються:

Ø причини розробки;

Ø доводиться короткий літературний огляд, у якому описується вже досягнутий рівень досліджень і раніше отримані результати, звертається увага на не вирішені питання, обґрунтовується значущість роботи;

Ø встановлюється область використання очікуваних результатів, можливість їхньої практичної реалізації в даній галузі;

Ø визначається передбачуваний економічний ефект.

Наукове дослідження здійснюється для того, щоб подолати певні труднощі в процесі пізнання нових явищ, пояснити раніше невідомі факти або виявити неповноту старих засобів пояснення відомих фактів.

Правильна постановка і чітке формулювання нових проблем часто має не менше значення, ніж їх вирішення. Саме вибір проблеми, якщо не цілком, то значною мірою визначає стратегію дослідження взагалі і напрями наукового пошуку зокрема. Вважається, що сформулювати наукову проблему – означає показати вміння відокремити головне від другорядного, виявити те, що вже відомо і що поки не відомо науці з предмету дослідження.

Таким чином, якщо науковцеві вдається показати, де проходить межа між знанням і незнанням про предмет дослідження, тоді йому легко чітко й однозначно визначити наукову проблему, сформулювати її сутність.

Проблема в науці – це суперечлива ситуація, що потребує свого рішення. Така ситуація виникає найчастіше в результаті відкриття нових фактів, які явно не вкладаються у рамки попередніх теоретичних уявлень, тобто коли жодна з теорій неспроможна пояснити нові факти.

Наукова проблема –це сукупність нових діалектичних, складних теоретичних або практичних питань, які виникають, що суперечать існуючим знанням або прикладним методикам у даній науці, що вимагає рішення шляхом наукових досліджень.

Наукові проблеми виникають не стихійно, а закономірно під дією певних законів, у зв’язку з розвитком продуктивних сил і виробничих відносин. Вони вирішуються за допомогою методів, запропонованих наукою.

Отже, проблеми є рушійною силою в розвитку науки.

Вибір проблеми дослідження здійснюється насамперед їїактуальністю, тобто наскільки передбачувані дослідження будуть сприяти виконанню рішень головних питань розвитку країни.

Важливою складовою актуальності є формулювання проблемної ситуації, виклад її сутності. В науковій праці, як правило, вирішується лише одна наукова проблема. Проблема дослідження характеризує проблемну ситуацію, яка відображає суперечність між типовим станом об’єкта дослідження в реальній суспільній практиці і вимогами суспільства до його більш ефективного функціонування.

Проблема повинна містити визначеність, послідовність і несуперечність законам, що сприяє використанню їх як істини для подальшого пізнання дійсності, вивчення і вирішення проблеми.

Важливою умовою істинності проблеми є також властивість доказовості, що виражається у формальній логіці законам достатньої підстави.

Оскільки наукова проблема – це сукупність складних теоретичних або практичних питань, то в процесі наукового дослідження або визначення його параметрів проблеми поділяють на складові компоненти – теми.

Тема – частина наукової проблеми, що охоплює одне або декілька питань дослідження.

Дослідник вибирає тему наукової роботи, виходячи з мети дослідницької роботи, що повинна передбачати розробку нових концепцій або напрямків розвитку даної науки, удосконалення існуючої методології або розробки нових методик (рекомендацій) з окремих розділів науки.

Розрізняють три різновиди тем:


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 2. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 3. II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми
 4. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 5. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 6. III. Вимоги до учасників, складу груп і керівників туристських подорожей
 7. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 8. IV. ВИМОГИ ПРОФЕСIЇ ДО IНДИВIДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГIЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФАХIВЦЯ
 9. V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
 10. V. Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях
 11. V. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ. ОХОРОНА НАДР ТА ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГЕТИКИ
 12. VІІІ. Проблеми та перспективи розвитку машинобудування.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
В плануванні й організації наукових досліджень в економіці використовуються програмно-цільові методи. | Види тем

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.