Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Додавання.

VІ. Організація домашньої роботи

Опрацювати параграф 18 підручника.

Розробити бізнес-план підприємства.

 

Результат додавання одноцифрових чисел можна знайти:

o перелічуванням суми,

o прилічуванням одиниць другого доданка,

o додаванням другого доданка частинами, а для деяких випадків

o на основі переставної властивості.

Основним в процесі складання таблиць виступає прийом додавання частинами (7+ 8 = 7 + 3 + 5 = 10+ 5 = 15).

Теоретичною основою прийому є сполучна властивість дії додавання, але формулювання її учням не подається. На прак­тичній задачі з'ясовують, що числа можна додавати частина­ми. З метою підготовки до застосування прийому додаван­ня числа частинами треба розвинути в учнів вміння допов­нювати будь-яке одноцифрове число до 10 та подавати одноцифрове число у вигляді суми двох доданків, один з яких заданий. Для цього виконуються вправи на зразок таких.

1. Кожне з чисел 4, 7 і 10 запишіть різними способами у вигляді суми двох доданків (склад числа).

Зразок: 5 = 4+1; 5 = 3 + 2; 5 = 2 + 3; 5=1+4.

2. Доповніть до 10 кожне з чисел.

3. Заповніть пропуски: 10 = 6 + * і т.д.

4. Закінчіть усно кожне з висловлювань: 8 - це 3 і ... (п'ять).

Значну увагу слід приділити виразам на додавання трьох чисел, два з яких у сумі складають 10. Наприклад, 8 + 2 + 5.

Віднімання.

Вивчаючи табличні випадки віднімання з пе­реходом через розряд, застосовують такі прийоми обчислен­ня.

1. Віднімання чисел частинами (13-5 = 13-3-2 = 8).

2. Віднімання числа від 10 з наступним додаванням оди­ниць зменшуваного (12 - 7 = 5 , 10 - 7 = 3, 3 + 2 = 5).

3. Знаходження результату віднімання на основі таблиці додавання (14-6 = 8). Міркування: 14 - це 6 і 8, якщо відня­ти 6, то залишиться 8.

Теоретичною основою першого прийому є правило відні­мання суми від числа, другого - віднімання числа від суми, а третього - зв'язок дій додавання і віднімання. Такі відомості розглядаються в практичному плані.

Віднімання суми від числа розглядається у вигляді відні­мання числа частинами. Пояснення подається за допомогою бесіди на основі дій з предметами чи відповідного малюнка.

Для з'ясування віднімання числа від суми варто практич­но опрацювати відповідне завдання. В результаті вчитель мо­же повідомити, що коли зменшуване складається з двох чи­сел (доданків), то від'ємник можна віднімати від одного з них. Для закріплення та підготовки до виконання прийому слід виконати 2-3 вправи і практикувати розклад числа на розрядні доданки.

Щоб підготувати учнів до використання прийому, який ґрунтується на знанні таблиць додавання, треба повторити зв'язок дій додавання і віднімання.

У багатьох випадках прийоми обчислень зручно ілюструвати за шкалою лінійки. Наприклад, за шкалою лінійки складіть і запи­шіть відповіді прикладів на додавання і віднімання (мал).

 

Після розв'язання цих прикладів (3 + 2 + 3 = 8 і 10 - 3-1 = 6) слід запитати, скільки всього одиниць додали в пер­шому прикладі і скільки всього одиниць відняли в другому прикладі.

2. Складання таблиць додавання і віднімання та їх пер­винне закріплення.

На дошці (в таблиці або підручнику) схематично записа­но всі вирази на табличне додавання числа 2. Першими до­данками є числа - від 1 до 9. Вони записані стовпчиком. Дру­гим доданком у виразах є число 2. Відповіді таблиці дода­вання числа 2 в межах 10 записано так:

Учні читають приклади, до яких записано відповіді і той прик­лад, який їм ще треба розв'язати (9 + 2). Учитель пропонує розглянути малюнок 50, пояснити за ним, як до числа 9 додати 2 (9 + 2 = 9 + 1 + 1 = 10+1 = 11), і підсумовує: щоб виконати додавання, треба другий доданок розкласти на 2 числа, перше з яких доповнювало б перший доданок до числа 10.

Робота над складеною таблицею.

1) Прочитайте таблицю додавання числа 2. Слово "дорів­нює" можна опускати: один плюс два - три, два плюс два - чотири; три плюс два - п'ять і т.д.

2) Прочитайте таблицю додавання числа 2 у порядку від найбільшого результату до найменшого.

3) Прочитайте тільки результати таблиці.

4) Прочитайте результати таблиці від найбільшого до най­меншого.

5) Прочитайте напам'ять таблицю додавання числа (відпо­віді таблиці закриті).


Читайте також:

  1. Додавання і віднімання невід’ємних раціональних чисел. Теореми про існування та єдиність суми і різниці. Властивості (закони) додавання.
Переглядів: 432

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
V. Систематизація і узагальнення нових знань, умінь і навичок | Фрагменти уроків, на яких вводяться нові прийоми обчислень.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.