Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Iмперська доба.

Доба Гетьманщини.

Доба Української нацiональної революцiї 1648 – 1676 рр.

Мiжнародна ситуацiя у Схiднiй Європi напередодні революцiї. Причини, характер i рушiйнi сили революцiї. Її етапи і особливостi. Б. Хмельницький. Повстання на Сiчi. Воєнні дiї у 1648 роцi. Початок створення української нацiональної держави. Економiчна і соцiальна політика гетьманського уряду. Зовнiшнi стосунки. Посилення зв’язкiв з Москвою. Воєннi дiї у 1649 р. Битва пiд Зборовом. Зборiвський договiр. Молдавський похiд Б. Хмельницького. Вiйськова кампанiя 1651 р. Битва пiд Берестечком. Переселення на Слобожанщину. Бiлоцеркiвська угода 1651 р. Вiйськовi дiї 1652 – 1653 рр. Битва пiд Батогом. Переговори Б. Хмельницького з росiйським урядом. Рiшення Земського Собору 1653 р. Посольство В. Бутурлiна. Переяславська Рада. “Березневi статтi” 1654 р.

Вiйна України і Росiї з Польщею 1654 – 1656 рр. Розгром Польщi. Визволення Смоленщини, Бiлорусiї, Правобережної та Захiдної України. Порушення урядом царя Олексiя Михайловича Переяславських угод. Вiленське перемир’я 1656 р. Зносини Б. Хмельницького зi Швецiєю. Смерть Б. Хмельницького. Його роль та значення в iсторiї України.

Наростання соцiальних суперечностей. Старшинськi угруповання. Роль росiйського уряду. Гетьман I. Виговський і його полiтика. Гадяцька угода 1658р. Опiр росiйських воєвод. Конотопська битва 1659 р. Ю. Хмельницький. Роздiл Гетьманщини. Руїна. “Чорна Рада” 1663 р. Гетьманування I. Брюховецького на Лiвобережжi і П. Тетерi на Правобережжi. Вiйна проти Польщі у союзi з Росією у 1660 – 1664 рр. Андрусівське перемир’я 1667 р. Петро Дорошенко. Його полiтика і вiйськова кампанія 1667 – 1676 рокiв. Капiтуляцiя Петра Дорошенка. Поразка революцiї і ії наслiдки.

 

Розорення господарства України. Захоплення султанською Туреччиною Пiвденної України у 1672 р. Чигиринськi походи Туреччини у 1677 – 1678 рр. Вiдсiч агресії. I. Сiрко. Бахчисарайська угода 1681 р. Гетьман I. Самойлович і його полiтика. “Вiчний мир” 1686 р. і розчленування України. Гетьманування I. Мазепи. Особа I. Мазепи. Стан Правобережжя у кiнцi XVII ст. Формування козацьких полкiв. С. Палiй. Боротьба проти польських панiв і турецько-татарської агресiї. Кримськi походи 1687 і 1689 р. Азово-днiпровськi походи 1695 – 1696 рр. Константинопольський мир 1700р.

Пiвнiчна вiйна 1700 – 1721 рр. і Україна. Полiтика I. Мазепи. Зносини з Карлом XII. Полтавська битва і ії значення. Зруйнування Старої Запорожської Сiчi. Втеча I.Мазепи. Обрання гетьманом П. Орлика. “Бендерська Конституцiя” 1710 р. Прутський похiд Петра I. Закінчення Пiвнiчної вiйни і проголошення Росiї iмперiєю(1721р).

Гетьманування I. Скоропадського. Обмеження автономiї України Петром I. Русифiкацiя. Централiзаторська полiтика iмперiї. Скасування гетьманства у 1722 р. П. Полуботок. Перша Малоросiйська колегiя. Гетьманування Д. Апостола. Друге скасування гетьманства у 1734 р. Правлiння гетьманського уряду. Заснування Нової Сiчi. Гетьманування К. Розумовського. Остаточна лiквiдацiя гетьманства в Українi. Друга Малоросійська колегiя. П. Румянцев

.

а) Українськi землi у складi Російської iмперії.

Остаточна лiквiдацiя старшинсько-козацької системи управлiння і козацького вiйська. Утворення намiсництв і губернiй. Лiквiдацiя Запорізької Сiчi у 1775 р. Задунайська Сiч. Чорноморська Сiч.

Розвиток продуктивних сил у сiльському господарствi та промисловостi. Зростання старшинського та дворянського землеволодiння. Юридичне оформлення крiпосного права. Указ Катерини II 1783 р. і Павла I 1796 р. Антифеодальна боротьба на Українi. Селянськi повстання (с. Клiщинцi, с. Турбаї).

Стан Правобережжя у складi деградуючої Польщi. Визвольнi повстання 1702 – 1704 рр. Лiквiдацiя козацтва на Правобережжi. Гайдамацький і опришкiвський рухи. Колiївщина 1768 р.

Початок розкладу феодально-крiпосницької системи господарювання. Мануфактурне виробництво. Розвиток мiст та торгiвлi. Чумацтво.

Росiйсько-турецькi вiйни 1768-1774 рр. і 1787-1791 рр. Приєднання Пiвнiчного Причорномор’я, Приазов’я та Криму до Росії. Колонiзація Пiвденної України. Господарське освоєння. Роздiли Польщi і приєднання Правобережної України до Російської iмперiї. Культура України і Росiї у XVIII ст. Г. Сковорода.

Адмiнiстративний устрiй і демографiчний розвиток України в I пол. XIXст. у складi Росiйської iмперії. Криза феодально-крiпосницького ладу. Розклад селянського і помiщицького господарства. Мiсячина. Вiйськовi поселення. У. Кармалюк. “Кисилівська реформа”. Iнвентарна реформа.

Початок промислового перевороту. Розвиток внутрiшньої і зовнiшньої торговлi.

Вiтчизняна вiйна 1812 р. і Україна.

Початок вiдродження української нацiональної самосвiдомостi. Українознавство. Формування української iнтелiгенцiї. Декабристський рух в Українi. Органiзацiя і програми декабристiв. Повстання Чернiгiвського полку. Кирило-Мефодiївське братство, його програмнi документи. Роль братства в українському нацiонально-визвольному русi. Тарас Шевченко. М. Костомаров. П. Кулiш.

Антиукраїнська полiтика царизму. Освiта. Наука. Iсторична думка. Розвиток української лiтератури. I. Котляревський, П. Гулак-Артемовський, Г. Квiтка-Основ’яненко. Зв’язки і взаємовпливи росiйської і української лiтератури. О.Пушкiн, М. Гоголь. Розвиток архiтектури і мистецтва в Росiї і Українi в I пол. XIXст.

Причини буржуазних реформ 60-70-х рр. в Росiйськiй iмперiї. Скасування крiпосного права. Особливостi селянської реформи в Українi. Земська і судова реформи. Мiське врядування. Шкiльна, цензурна, фiнансова і вiйськова реформи та їх значення.

Пореформений розвиток сiльського господарства. Риси капiталiстичного ладу. Юнкерський та фермерський шляхи розвитку. Завершення промислового перевороту. Особливостi капiталiстичних вiдносин в росiйськiй економiцi. Україна в системi iмперської економiки. Мiста. Торгівля і фiнансова система. Змiни в cоцiальнiй структурi населення.

Суспiльно-полiтичне життя у I пол. XIXст. Народництво. “Земля і воля”, “Народна воля”. Селянськi рухи. Виникнення і поширення марксизму. Робітничий рух і першi органiзацiї. Студентський і земський рухи.

Пiднесення українського нацiонально-визвольного руху у II пол. XIX ст. Українофiльство. Хлопоманство. Журнал “Основа” та його гурток. “Київська громада”. Посилення русифiкаторської політики царизму. Валує вський циркуляр 1863 р. Емський указ 1876 р. Журнал “Громада” та його програма. М Драгоманов. “Молода громада”, “Братство тарасiвцiв” “Молода Україна”. Виникнення українських нацiональних партiй. М. Грушевський.

Розквiт української культури у II пол. XIX ст. “Золотий вiк” лiтератури. Музика і театр. Образотворче мистецтво.

Початок розвитку монополiстичного капiталiзму, його риси. Аграрнi вiдносини на початку XX ст. Кооперативний рух. Економiчна криза 1900 – 1903 рр. Робiтничi страйки. Селянськi повстання 1902 р. Земсько-лiберальна опозицiя. Виникнення українських полiтичних партiй: РУП, “Спiлка”, УНП, УСДРП, УРДП.

Перша росiйська революція 1905 - 1907 рокiв i Україна. Страйковий рух. Збройнi виступи матросiв, солдат, робiтникiв. Пiднесення нацiонального руху. Українська думська громада. “Просвiти”. Третьочервневий державний переворот 1907 року.

Столипiнська аграрна реформа і ії проведення в Українi. Соцiальна психологiя українського селянства початку XXст. Українське питання в III і IV Державнiй думi. Товариство українських поступовцiв. Поширення iдеї самостiйностi України. М. Мiхновський.

Перша свiтова вiйна і Україна. Хiд воєнних дiй на територiї України у 1914 – 1916 рр. Господарська розруха. Переслiдування українського нацiонально-визвольного руху. “Спiлка визволення України”. “Головна Українська Рада”. Українськi сiчовi стрiльцi.

б) Захiдноукраїнськi землi у складi Австрійської імперії.


Читайте також:

  1. Iмперська доба.
  2. Антична доба.
  3. Княжа доба.
  4. Первiсна доба.
  5. Радянська доба.
  6. Радянська доба.
  7. Скіфо-сарматська доба. Античні міста-держави Північного Причорномор'я
  8. Скіфо-сарматська доба. Античні міста-держави Північного Причорномор'я - Страница 2
Переглядів: 920

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Доба Речi Посполитої | Радянська доба.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.