Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Радянська доба.

Соцiально-економiчний стан України і Росiї на початку 1921 р. Руїна. Голод 1921 – 1923 рр. Антирадянськi повстання. Полiтична криза. Запровадження нової економiчної полiтики. Ії риси. Адмiнiстативна реформа. Грошова реформа. Фiнанси. Кооперативний рух. Вiдбудова сiльського господарства і промисловостi. Утворення СРСР і Україна.

Розвиток культури у 20–тi роки. Нацiональна полiтика бiльшовикiв. “Коренiзацiя” та “українiзацiя”. Освiта і наука. Лiтература і мистецтво. Становище церкви. Виникнення української автокефальної православної церкви.

Проблеми непу. Змiни в полiтичному курсi керiвництва ВКП(б) та КП(б)У. Початок соцiалiстичної iндустрiалiзацiї. Перша п’ятирiчка. Формування адмiнiстративно-командної системи і сталiнського тоталiтаризму. Наслiдки вiйськово-комунicтичного штурму. “Соцiалiстичне” змагання. Формування ГУЛАГ(у). Карткова система.

Насильницька суцiльна колективiзацiя сiльського господарства. “Розкуркулювання”. Пограбування селян. Крiпосницькi методи працi. Голодомор 1932 – 1933 рр. Демографiчнi втрати.

Формування бюрократичної номенклатури. Змiни в соцiальнiй структурi суспільства. Сталiнiзм і його суть. Масовий терор 30-х рокiв. Морально-політична деформацiя стосункiв в суспiльствi. Радянська психологiя. Згортання “українiзацiї”. Деградацiя культури. Нищення культурних пам’яток. Лiквiдацiя УАПЦ.

Полiтичний і соцiально-економiчний стан захiдноукраїнських земель у складi Другої Речi Посполитої. Безробiття. Масова емiграцiя. Нацiонально-визвольний рух. Створення ОУН. Греко-католицька церква. А.Шептицький. Роль і доля КПЗУ. Особливостi нацiонально-визвольного руху в Закарпаттi та Пiвнiчнiй Буковинi.

Причини другої свiтової вiйни. Радянсько-нiмецький пакт. Початок другої свiтової вiйни. Напад СРСР на Польщу. Роздiл Польщi. Приєднання захiдноукраїнських та захiднобiлоруських земель до СРСР. Союз СРСР з фашистською Нiмеччиною. Загарбання СРСР частини Фiнляндiї, країн Прибалтики, Бесарабії, Придунайських повiтiв, Пiвнiчної Буковини. Депортацiї, “cовєтiзацiя”, масовий терор. Розкiл в ОУН.

Напад фашистської Нiмеччини на СРСР. Початок Вiтчизняної вiйни. Поразки Червоної Армiї. Роль ОУН на початку вiйни. С. Бандера, Я. Стецько.

Оборона Києва, Одеси, Севастополя. Окупацiя України. Окупацiйний режим. Поразки Червоної Армiї пiд Харковом і в Криму. Нацiоналістичний і комунiстичний рух Опору. УПА. Партизанський рух.

Розгром німецько-фашистських армiй пiд Сталiнградом. Початок визволення України. Курська битва. Визволення Донбасу. Битва на Днiпрi. Визволення Києва. Визволення Правобережжя, Криму. Визволення Захiдної України. Початок вiдбудови. Втрати України у другiй свiтовiй вiйнi.

Трагiчнi наслiдки вiйни. Територiальнi змiни в Українi і Росії. Вiдбудова промисловостi і транспорту. Грошова реформа. Стан сiльського господарства. Голод 1946 – 1947 рр. Вiдновлення масових репресивних кампанiй. Заборона унiатської церкви. Боротьба УПА в 1945 –1950 рр. Операцiя “Вiслa” і ïï наслідки.

Початок десталiнiзацiï. “Вiдлига”. М. Хрущов. Включення Криму до складу УРСР. ХХ з’ïзд КПРС i його значення. Реформи 2-ï половини 50-х - 1-ï половини 60-х рокiв. Грошова реформа. Падiння матерiального рівня життя населення. Зародження дисидентського руху. Досягнення i втрати в культурному будiвництвi.

Кремлiвський переворот 1964 р. Державнi злочини КПРС i КПУ. Спроба господарськоï реформи 1965 – 1967 рокiв. Екстенсивний характер розвитку економiки. Стагнацiя. Корупцiя. “Тiньова економiка”. Зародження мафiозних структур. Продовольча проблема. Економiчна криза. Порушення законностi. Полiтичнi репресiï 70-80-х рокiв. Русифiкацiя. Моральна деградацiя суспiльства. Правозахисний рух. Хельсiнська спiлка та ïï роль. Стан церкви.

Початок “перебудови”. М. Горбачов. Спроба лiбералiзацiï ладу. Соцiально-економiчна криза. Криза освiти i культури. Чорнобильська катастрофа 1986 року.

Пiднесення нацiонально-демократичного руху. Вибори до рад. Створення нових полiтичних партiй i рухiв. Зростання нацiональноï самосвiдомостi. “Декларацiя про державний суверенiтет Украïни” 1990 року.

 

11. Доба незалежноï Украïни.

 

Спроба державного перевороту в СРСР в серпнi 1991 року. Акт проголошення незалежностi Украïни. Заборона дiяльностi КПУ. Народний рух Украïни. В. Чорновiл. Становлення багатопартiйноï системи. Л. Кравчук. Б. Єльцин. Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року. Обрання Л. Кравчука президентом. Державна символiка України.

Розпад СРСР. Утворення СНД. Соцiально-економічна і полiтична криза 1992-1993 рр. в Українi. Вибори 1994 р. в Українi. Л. Кучма. Фiнансова криза. Грошова реформа 1996р. Прийняття Конституції України 1996 р. Обмежена соцiально-полiтична стабiлiзацiя. Вибори до Верховної Ради 1998 р.. Обрання Л. Кучми на другий термiн президентства у 1999 р. Вiдставка Б. Єльцина 31.12.1999р.

Зовнiшня політика незалежної України. Вступ до Ради Європи. Зовнiшня полiтика Росiї. Українсько-росiйськi стосунки.

Сучасна українська схiдна та захiдна дiаспора.

Сучасний стан розвитку культури: освiта, наука, лiтература, театр, кiно, телебачення, преса. Релiгiя і церква в умовах незалежностi.

 

Рекомендована література до курсу «Історія України»

 

1. Аркас М. Iсторiя України-Русi. - К., 1990.

2. Апанович О. Розповіді про запорозьких козаків-К., 1991.

3. Багалiй Д. Iсторiя Слобідської України. - Х., 1991.

4. Грушевський М. Iлюстрована icторiя України. - К., 1992.

5. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ столiття. - К., 1993.

6. Давня iсторiя України. Кн. 1-2.- К., 1994.

7. Даниленко В., Касьянов Г., Кульчицький С. Сталiнiзм на Українi (20-30-тi роки). - К., 1991.

8. Джонсон П. Современность. Т.1.-2. - М., 1995.

9. Дорошенко Д. Нарис з iсторiї України. Т.1-2, К., 1991.

10. Єфименко А. История украинского народа. - К., 1990.

11. Iсторiя України. Навчальний посiбник/ Пiд ред. В. А.

Смолiя.-К., 1997.

12. Iсторiя України. Навчальний посiбник/ Пiд ред. Р. Ляха.-Донецьк, 1998.

13. Iсторiя Українського вiйська ч.1-2. - К., 1993.

14. Iсторiя Української культури/ Пiд ред. I. Крип’якевича. - К., 1994.

15. Коваль М. Україна: 1939-1945. - К., 1995.

16. Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективiзацiя і голодомор. - К., 1993.

17. Костомаров Н. Мазепа. - М., 1992.

18. Крип’якевич I. Богдан Хмельницький. - Львiв,1990.

19. Крип’якевич I. Iсторiя України. - Львiв,1991.

20. Кульчицький С. Комунiзм в Українi: перше десятилiття (1919 – 1928) – К., 1996.

21. Кульчицький С. Україна мiж двома вiйнами (1921 – 1939). – К., 1999.

22. Кульчицький С. Нотатки про українськi революцiї. – К., 2001.

23. Литвин М., Науменко К. Iсторiя ЗУНР. – Львiв, 1995.

24. Новiтня iсторiя України (1900 – 2000): Пiдручник/ А.Г. Слюсаренко. – К., 2000.

25. Огiєнко I. Українська церква. Т. 1-2. - К., 1993.

26. Полонська-Василенко Н. Iсторiя України. Т. 1-2.-К., 1992.

27. Рибалка I. Iсторiя України. Ч. 1-2. - Х., 1995-1997.

28. Рыбаков Б. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. – М., 1982.

29. Рыбаков Б. Язычество Древней Руси. – М., 1980.

30. Смолiй В. Степанков В. Українська Нацiональна Революцiя. – К., 1999.

31. Субтельний О. Iсторiя України. - К., 1993.

32. Толочко П. Київська Русь. - К., 1996.

33. Україна: друга половина ХХ ст. – К., 1996.

34. Українська народна енциклопедiя. – Львiв, 1996.

35. Хоскинг Дж. История Советского Союза 1917-1991. - М., 1995.

36. Яворницький Д. Iсторiя запорiзьких козакiв. Т.1-3. - Львiв., 1990-1992.

37. Яковенко Н. Нарис iсторiї України. - К., 1997.

 


Читайте також:

 1. Iмперська доба.
 2. Iмперська доба.
 3. Антична доба.
 4. Княжа доба.
 5. Первiсна доба.
 6. РАДЯНСЬКА ДОБА
 7. РАДЯНСЬКА ДОБА
 8. Радянська доба.
 9. Радянська індустріалізація в Україні:завдання ,труднощі ,наслідку.
 10. Радянська модернізація України (1928-1939). Голодомор 1932-1933 рр.
 11. Радянська Модернізація України.
Переглядів: 1175

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Ким|КТО| розстріляний І.Виговський у 1664 році? | Кінець XVIII – початок XX ст.).

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.