Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Радянська доба.

Доба Української революцiї 1917 – 1920 рр.

Загарбання захiдноукраїнських земель Австрїєю та їх становище у кiнцi XVIII cт. Колонiальна полiтика Австрiйської монархії. Стан економiки. Селянський рух в Галичинi та на Буковинi. Л. Кобилиця.

Нацiонально-визвольний рух. “Руська трiйця”. Революцiя 1848 р. в iмперiї. Скасування крiпацтва. “Головна руська рада”. Слов’янський конгрес. “Галицько-руська матиця”. Наслiдки революції.

Посилення нацiонально-визвольного руху у II пол.XIX ст. на захiдноукраїнських землях. “Просвiти”. “Москофiли”та народовцi. “Азбучна вiйна”. Виникнення полiтичних партiй. I. Франко, М. Павлик, О. Терлецький, М. Грушевський.

Господарство Західної України на початку XX ст. Аграрна криза. Масова емiграцiя. Активiзацiя нацiонального руху. “Спiлка визволення України”.

Розвиток культури на захiдоноукраїнських землях у XIX – на поч. ХХ ст.

а) Центральна Рада.

 

Лютнева демократична революцiя в Росiї. Повалення царизму. Створення Центральної Ради. Ії склад. Полiтика Тимчасового уряду щодо України. Виникнення рад робiтничих, селянських і солдатських депутатів. Партiї есерiв і большовикiв – їх дiяльнiсть в Українi. Український нацiональний конгрес. Перший Унiвесал. Створення Генерального Секретарiату. В. Винниченко. Загострення вiдносин з Тимчасовим урядом. Другий Унiверсал. Липнева криза в Росії. Становище Центральної Ради влiтку і восени 1917.

Жовтневий переворот 1917. Створення Раднаркому. Спроба бiльшовицького перевороту в Українi. Третiй Унiверсал Центральної Ради. Проголошення УНР. Вiдносини УНР і Радянської Росії. Економічна і соцiальна полiтика Центральної Ради. Зовнішня полiтика. Проголошення радянської влади в Українi. Боротьба бiльшовикiв проти Центральної Ради. Четвертий Унiверсал. Проголошення незалежностi. Вiйна Радянської Росії проти УНР. Бiй пiд Крутами. Червоний терор. Бiльшовицький режим. Антибiльшовицький рух опору.

Брестський договiр УНР з країнами Четверного союзу. Окупацiя України австро-нiмецькими вiйськами. Окупацiйний режим. Роль Центральної Ради. Конституцiя УНР. Кiнець дiяльностi Центральної Ради в Українi.

б) Гетьманщина.

 

Гетьманський переворот 1918 р. “Українська держава” П. Скоропадського. Внутрiшня і зовнiшня полiтика гетьманського уряду. Нацiонально-культурна полiтика. Народна боротьба проти гетьманщини. Махновщина. Бiльшовицьке пiдпiлля. Утворення КП(б)У.

Активiзацiя визвольного руху в Захiднiй Українi. Виникнення ЗУНР. Створення УГА. Вiйна з Польщею.

 

 

в) Директорiя.

 

Антигетьманське повстання. Утворення Директорiї і відновлення УНР. Iнтервенцiя Антанти на пiвднi України. Внутрiшня та зовнiшня полiтика Директорії. Трудовий конгрес (сiчень 1919р.). Злука . С. Петлюра.

Друга вiйна Радянської Росії проти УНР. Проголошення УСРР. Політика “воєнного комунiзму”. Антибiльшовицький рух в Українi. Н. Махно. М. Григор’єв. Агресiя Польщi. Наступ денiкiнських вiйськ. Бiлогвардiйський режим. Стосунки Директорiї з А. Денiкiним. Контрнаступ червоної армiї. Загибель УГА. Агонiя Директорiї.

Вiдновлення радянської влади в Українi в 1920 р. Українська трудова армiя. Новий земельний закон. Органiзацiя комнезамiв.

Союз Директорії з Польщею. Варшавський договiр. Наступ польсько-українських вiйськ. Здобуття Києва. Контрнаступ червоної армiї. Розгром червоноармiйських сил пiд Варшавою і Львовом. Ризький мир і його наслiдки для України. Припинення боротьби директоріанських сил. Причини поразки. Iсторичне значення української революції.

Соцiально-економiчний стан України і Росiї на початку 1921 р. Руїна. Голод 1921 – 1923 рр. Антирадянськi повстання. Полiтична криза. Запровадження нової економiчної полiтики. Ії риси. Адмiнiстативна реформа. Грошова реформа. Фiнанси. Кооперативний рух. Вiдбудова сiльського господарства і промисловостi. Утворення СРСР і Україна.

Розвиток культури у 20–тi роки. Нацiональна полiтика бiльшовикiв. “Коренiзацiя” та “українiзацiя”. Освiта і наука. Лiтература і мистецтво. Становище церкви. Виникнення української автокефальної православної церкви.

Проблеми непу. Змiни в полiтичному курсi керiвництва ВКП(б) та КП(б)У. Початок соцiалiстичної iндустрiалiзацiї. Перша п’ятирiчка. Формування адмiнiстративно-командної системи і сталiнського тоталiтаризму. Наслiдки вiйськово-комунicтичного штурму. “Соцiалiстичне” змагання. Формування ГУЛАГ(у). Карткова система.

Насильницька суцiльна колективiзацiя сiльського господарства. “Розкуркулювання”. Пограбування селян. Крiпосницькi методи працi. Голодомор 1932 – 1933 рр. Демографiчнi втрати.

Формування бюрократичної номенклатури. Змiни в соцiальнiй структурi суспільства. Сталiнiзм і його суть. Масовий терор 30-х рокiв. Морально-політична деформацiя стосункiв в суспiльствi. Радянська психологiя. Згортання “українiзацiї”. Деградацiя культури. Нищення культурних пам’яток. Лiквiдацiя УАПЦ.

Полiтичний і соцiально-економiчний стан захiдноукраїнських земель у складi Другої Речi Посполитої. Безробiття. Масова емiграцiя. Нацiонально-визвольний рух. Створення ОУН. Греко-католицька церква. А.Шептицький. Роль і доля КПЗУ. Особливостi нацiонально-визвольного руху в Закарпаттi та Пiвнiчнiй Буковинi.

Причини другої свiтової вiйни. Радянсько-нiмецький пакт. Початок другої свiтової вiйни. Напад СРСР на Польщу. Роздiл Польщi. Приєднання захiдноукраїнських та захiднобiлоруських земель до СРСР. Союз СРСР з фашистською Нiмеччиною. Загарбання СРСР частини Фiнляндiї, країн Прибалтики, Бесарабії, Придунайських повiтiв, Пiвнiчної Буковини. Депортацiї, “cовєтiзацiя”, масовий терор. Розкiл в ОУН.

Напад фашистської Нiмеччини на СРСР. Початок Вiтчизняної вiйни. Поразки Червоної Армiї. Роль ОУН на початку вiйни. С. Бандера, Я. Стецько.

Оборона Києва, Одеси, Севастополя. Окупацiя України. Окупацiйний режим. Поразки Червоної Армiї пiд Харковом і в Криму. Нацiоналістичний і комунiстичний рух Опору. УПА. Партизанський рух.

Розгром німецько-фашистських армiй пiд Сталiнградом. Початок визволення України. Курська битва. Визволення Донбасу. Битва на Днiпрi. Визволення Києва. Визволення Правобережжя, Криму. Визволення Захiдної України. Початок вiдбудови. Втрати України у другiй свiтовiй вiйнi.

Трагiчнi наслiдки вiйни. Територiальнi змiни в Українi і Росії. Вiдбудова промисловостi і транспорту. Грошова реформа. Стан сiльського господарства. Голод 1946 – 1947 рр. Вiдновлення масових репресивних кампанiй. Заборона унiатської церкви. Боротьба УПА в 1945 –1950 рр. Операцiя “Вiслa” і ïï наслідки.

Початок десталiнiзацiï. “Вiдлига”. М. Хрущов. Включення Криму до складу УРСР. ХХ з’ïзд КПРС i його значення. Реформи 2-ï половини 50-х - 1-ï половини 60-х рокiв. Грошова реформа. Падiння матерiального рівня життя населення. Зародження дисидентського руху. Досягнення i втрати в культурному будiвництвi.

Кремлiвський переворот 1964 р. Державнi злочини КПРС i КПУ. Спроба господарськоï реформи 1965 – 1967 рокiв. Екстенсивний характер розвитку економiки. Стагнацiя. Корупцiя. “Тiньова економiка”. Зародження мафiозних структур. Продовольча проблема. Економiчна криза. Порушення законностi. Полiтичнi репресiï 70-80-х рокiв. Русифiкацiя. Моральна деградацiя суспiльства. Правозахисний рух. Хельсiнська спiлка та ïï роль. Стан церкви.

Початок “перебудови”. М. Горбачов. Спроба лiбералiзацiï ладу. Соцiально-економiчна криза. Криза освiти i культури. Чорнобильська катастрофа 1986 року.

Пiднесення нацiонально-демократичного руху. Вибори до рад. Створення нових полiтичних партiй i рухiв. Зростання нацiональноï самосвiдомостi. “Декларацiя про державний суверенiтет Украïни” 1990 року.

 


Читайте також:

 1. Iмперська доба.
 2. Iмперська доба.
 3. Антична доба.
 4. Княжа доба.
 5. Первiсна доба.
 6. РАДЯНСЬКА ДОБА
 7. РАДЯНСЬКА ДОБА
 8. Радянська доба.
 9. Радянська індустріалізація в Україні:завдання ,труднощі ,наслідку.
 10. Радянська модернізація України (1928-1939). Голодомор 1932-1933 рр.
 11. Радянська Модернізація України.
Переглядів: 784

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Iмперська доба. | Конспект лекцій з історії України .

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.