Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Бюджетне фінансування житлового господарства.

Розрахунки витрат проводяться з урахуванням суспільних умов виробництва, що визначають умови праці, правила використання природних ресурсів, безпечного ведення робіт, охорони навколишнього середовища, а також ураховують техніко-економічні особливості умов господарювання підприємств, що надають комунальні послуги.

Визначення планових витрат здійснюється шляхом техніко-економічних розрахунків, проведених з використанням технічних норм, нормативів та інших параметрів виробничого процесу, що фіксується технічною документацією, статистичних даних з урахуванням економічних умов виробничої діяльності: форм і систем оплати праці, цін на продукцію і ресурси, що передбачаються в плановому році, нормативів платежів, що визначаються законами та нормативними актами.

Для розрахунку планових витрат використовуються такі дані:

— планові обсяги виконання робіт (послуг) у натуральному та вартісному виразі;

— норми витрат матеріальних ресурсів для виконання робіт (послуг) і розрахунки потреби в ресурсах у натуральному виразі;

— договори на постачання матеріальних ресурсів, на обслуговування і управління виробництвом;

— офіційні дані про ціни виробників промислової продукції на плановий період;

— норми витрат праці, розрахунки чисельності і кваліфікаційного окладу робітників, умови оплати праці;

— економічні нормативи і норми: амортизаційних відрахувань, відрахувань на

соціальні заходи, податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

— плани організаційно-технічних заходів щодо технічного переоснащення та удосконалення організації виробництва, ресурсозбереження, планово-попереджувальних робіт;

— плани, кошториси підприємства, інші дані, необхідні для планування.

Перелік типових видів кошторисів, які можуть складатися комунальними підприємствами:

 кошторис загальновиробничих витрат;

 кошторис витрат на виробництво допоміжних цехів;

 кошторис витрат на утримання та експлуатацію обладнання;

 кошторис адміністративних витрат;

 кошторис витрат на збут;

 кошторис витрат на підготовку виробництва та освоєння нових потужностей;

 інші кошториси.

Сировина і матеріали, паливо, електроенергія. Витратина сировину,матеріали,паливо,енергію та інші матеріальніресурсиформуються,виходячиз оцінкиїх вибуттяна виробництво,яка визначаєтьсяпідприємством
Розрахунок планових витрат на сировину, матеріали, технологічне паливо та енергію в основному виробництві складається на рік у натуральному та вартісному виразі на підставі даних про обсяги виробництва в плановому періоді, показів контрольно-вимірювальних приладів, технічно обґрунтованих норм витрат матеріальних та енергетичних ресурсів на одиницю робіт (послуг) у розрахунку на рік з урахуванням змін у плановому періоді.

Сума витрат на матеріальні ресурси зменшується на вартість зворотних відходів. До цієї статті належать такі витрати:

 використання піску та інших матеріалів для посипання території в зимовий період;

 використання води для поливання та миття території і зелених насаджень;

 посадку зелених насаджень;

 використання землі, добрив, засобів захисту рослин тощо;

 використання води для системи холодного і гарячого водопостачання.

Витрати на оплату праці. За основудля плануваннявитратна оплатупраці берутьсянормивитратпраці, розрахункичисельностіі кваліфікаційногоскладуробітників, тарифнісітки, ставкиі розцінки, умовиоплатипраці, визначеніколективнимдоговоромз дотриманнямнорм і гарантій,передбаченихчиннимзаконодавствомУкраїни,генеральноюта галузевими(регіональними)угодами,які застосовуютьсяна підприємстві при оплатіпраці.

Відрахування на соціальні заходи. Розрахунокплановихвитратздійснюєтьсявідповідно до норм чинногозаконодавства.

Амортизація основнихвиробничихзасобів,інших необоротнихматеріальнихактивів,нематеріальнихактивіврозраховується,виходячизі складуі терміну службиосновнихзасобів,необоротнихматеріальнихактивів,нематеріальнихактивіввиробничогопризначення. Для розрахункуплановоїамортизаціїосновнихзасобів,нематеріальнихактивівслід враховуватипланикапітальнихінвестицій,графіки уведення(вибуття)в експлуатаціюпридбаних,виготовленихосновнихзасобів,очікуванийстрок експлуатації,ліквідаційну вартість основнихзасобів,нематеріальнихактивівв плановомуперіоді тощо.

Загальновиробничі витрати. Витратина управліннявиробництвомплануються,виходячиз розрахунківчисельності,умов оплатипраці, визначенихколективнимдоговоромз дотриманнямнорм і гарантій,передбаченихчиннимзаконодавствомУкраїни,генеральноюта галузевими(регіональними)угодами,які застосовуються на підприємствах.

Планування витрат на оплату службових відряджень персоналу цехів і ділянок здійснюється на підставі фактичних витрат за попередній рік, з урахуванням передбачуваних змін у плановому періоді, відповідно до норм відшкодування витрат по відрядженнях, передбачених чинним законодавством. До цієї статті належать такі витрати:

 вартість житла та комунальних послуг, безкоштовно або пільгово наданих працівникам житлових організацій, відповідно до діючого законодавства;

 витрати на технічну інвентаризацію (реєстрацію усіх змін у складі житлового

фонду, що експлуатується, і його стану).

Адміністративні витрати. Витратина оплатупраці персоналуапаратууправлінняплануються,виходячиз розрахунківчисельності,умов оплатипраці, визначенихколективнимдоговоромз дотриманнямнорм і гарантій,передбаченихчиннимзаконодавствомУкраїни,генеральноюта галузевими(регіональними)угодами,які застосовуютьсяна підприємстві при оплатіпраці, а такожі передбачуваниху плановомуперіоді змін. До цієї статті належать такі витрати:

 витрати на оплату послуг банківських установ по прийому платежів від населення;

 витрати по централізованому збору платежів від населення.

Витрати на збут.Витратина оплатупраці персоналуслужбизбутуплануються,виходячиз розрахунківчисельностіі кваліфікаційногоскладуробітників, нормвитратпраці, тарифнихсіток, ставокі розцінок, умов оплатипраці, визначенихколективнимдоговоромз дотриманнямнорм і гарантій,передбаченихчиннимзаконодавствомУкраїни,генеральноюта галузевими(регіональними)угодами,якізастосовуютьсяна підприємстві при оплатіпраці, а такожпередбачуваниху плановомуперіоді змін.

Інші операційні витрати. По цій статті витратиплануютьсяна підставі розрахунків,що базуютьсяна планахнауково-дослідницькихробіт, методіоцінки безнадійноїдебіторськоїзаборгованостіта нарахуваннярезервусумнівних боргіввідповідно до обліковоїполітикипідприємства, кошторисахвитратна утриманнясоціально-побутовоїсферипідприємства та інших даних.

 


Читайте також:

 1. А джерелами фінансування державні капітальні вкладення поділяються на централізовані та децентралізовані.
 2. Альтернативні варіанти довгострокового фінансування діяльності підприємства
 3. Аналіз співвідношення активів із джерелами їх фінансування
 4. Бюджет домогосподарства.
 5. Бюджет домогосподарства.
 6. Бюджетна класифікація фінансування бюджету
 7. Бюджетне відшкодування ПДВ
 8. Бюджетне обмеження
 9. Бюджетне обмеження й можливості споживача
 10. Бюджетне обмеження споживача
 11. Бюджетне планування
 12. Бюджетне планування та прогнозування.
Переглядів: 1026

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Класифікація житлово-комунального господарства. | Об’єднання власників житлових та не житлових приміщень в будинках.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.