Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Поняття про медичні приладо-комп'ютерні системи.

Одним із напрямків інформатизації охорони здоров'я є комп'ютеризація медичної апаратури. Медичні прилади, обладнання, вимірювальна й керувальна техніка плюс комп'ютери зі спеціальним програмним забезпеченням — це і є медичні приладо-комп'ютерні системи (МПКС; схема 1).

 
 


МПКС

 
 

 


Медичні прилади, ПК, спеціальне ППЗ Телетехніка,

обладнання, засоби зв'язку

вимірювальна техніка

 

 

Схема 1. Структура МПКС

Ці медичні інформаційні системи базового рівня призначені для візуальних методів обстеження, лабораторних аналізів і досліджень, контролю (моніторингу) за станом пацієнтів і вирішення інших медичних завдань. Перераховані технології забезпечують медперсонал надійною та своєчасною інформацією. Вони більшою мірою безпечніші та надійніші, ніж "доком'ютерні" методи. Головна ж перевага цих систем полягає у високій інформативності та валідності вихідних даних. Збір інформації про стан хворого, її обробка в реальному режимі часу та подача на пристрої виведення в потрібному для лікаря вигляді в таких комплексах майже або повністю автоматизовані завдяки величезним можливостям мікропроцесорної техніки.

Сучасні МПКС піднесли на вищий рівень інструментальні методи дослідження й інтенсивну терапію. Спеціальне ППЗ для кожного виду МПКС — це сукупність різних програм з різноманітними функціями з управління медичним обладнанням та обробки інформації, "ноу-хау" фірм — виробників цієї продукції:

— медичні приладо-комп'ютерні системи для діагностич­них візуальних досліджень (системи комп'ютерного аналізу даних томографії, УЗД, термографії, радіографії);

— медичні приладо-комп'ютерні системи для спостере­ження за станом здоров'я пацієнта (моніторинги);

— медичні приладо-комп'ютерні системи для проведення лабораторних аналізів і досліджень (аналіз даних мікробіологічних, вірусологічних, цитологічних досліджень, біопсії);

— медичні приладо-комп'ютерні системи в променевій терапії (планувальні дозиметричні системи).

Двадцяте століття, особливо його друга половина, ознаменувалося інтенсивним розвитком нових методів обстеження, лікування і прогнозування. У порівняно короткий час прогрес збагатив практичну медицину візуальними й лабораторними методами діагностики, системами лікування, моделювання лікувальних процесів, прогнозування тощо. Кожне новітнє відкриття у фізиці або техніці відразу впроваджувалося в медицину. Яскравим прикладом може служити відкриття Рентгена і блискуче його впровадження в лікарську практику. З моменту відкриття рентгенівських променів (1895 рік) медицина увійшла в нову еру. Рентгенівські апарати значно посприяли діагностиці багатьох захворювань і були майже єдиними представниками візуальних методів дослідження майже всю першу половину XX століття.

На сьогодні МПКС застосовують у різних медичних галузях: кардіології, хірургії, терапії, гастроентерології, онкології, педіатрії, тобто там, де потрібні сучасні методи діагностики й моніторингу.

Наприклад, апарат, призначений для проведення моніторингу життєвих параметрів пацієнтів усіх вікових груп, виводить показники ЕКГ, насиченості крові киснем (пульсоксиметрія), неінвазивного тиску крові, параметри дихання, температури тіла (мал.1).

Упровадження цифрових технологій удосконалює вже відомі нові методики дослідження. Серед останніх досягнень— застосування мініатюрних кольорових відеокамер у вигляді капсул для дослідження стравоходу з метою діагностувати й оцінити ступінь тяжкості захворювання, а також виявити ознаки пухлинного ураження травного тракту на ранніх стадіях. Камера на базі мікропроцесора рухається вниз по стравоходу, при цьому роблячи 2600 знімків за 14 с (185 знімків за 1 с; мал. 2). Відеодані передаються на носій інформації в ПК лікаря в кількості, достатній для встановлення діагнозу. Аналогічно проводять дослідження інших відділів травного трак­ту, якими рухається відеокамера.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Кореляційний аналіз, регресійний аналіз. | Медичні комп'ютерні системи візуалізації

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.