Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки

Бухгалтерські рахунки відкриваються як для активних, так і пасивних статтей балансу. Іншими словами, рахунки, на яких відображаються об»єкти, що мають відношення до активу балансу, в обліку називають активними, відповідно, рахунки, на яких відображаються об»єкти, що мають відношення до пасиву балансу, в обліку називають пасивними.

Отже, по відношенню до балансу рахунки поділяються на активні та пасивні. Трохи далі розглянемо рахунки, які несуть зміст одночасно активу і пасиву, тому називаються активно-пасивними.

Розглянемо схематичну будову бухгалтерських рахунків. Як вже було обумовлено у попередньому параграфі, за своєю зовнішньою формою активні рахунки нічим не відрізняються від пасивних: ті й інші мають Дебетову (Д-ву) і Кредитову (К-ву) сторони, використовуються для окремого обліку руху об»єктів. Відрізняються активні і пасивні рахунки своїм економічним змістом, оскільки перші призначені для обліку засобів (активів), а другі – для обліку джерел (пасивів).

У зв»язку з цим Д-т і К-т активних і пасивних рахунків мають різне значення. Так, на активних рахунках по Д-ту облічується збільшення, а на К-ті – зменшення. На пасивних рахунках навпаки: по Д-ту – зменшення, по К-ту – збільшення. Слід зауважити, що такий порядок не просто «видумано». Обумовлено такий порядок тим, що ліва сторона балансу – актив, тому на активних рахунках по Д-ту (лівій стороні рахунка) відображається збільшення, відповідно права сторона балансу – пасив, тому на пасивних рахунках збільшення відображається по правій стороні рахунка – на К-ті.

Отже, бухгалтерський рахунок – це таблиця, де фіксується залишок об»єкта, що обліковується на початок певного періоду, зміни за певний період ( збільшення, зменшення), а також залишок на кінець цього ж періоду. Модель відображення (проведення в обліку) об»єктів розглянемо окремо на активних та пасивних рахунках.

Для прикладу оберемо активний рахунок «Каса» і припустимо, що станом на 1.03. залишок готівки в касі підприємства становив 100 грн. На протязі цього дня: 1) в касу поступила готівка з банку у сумі 2000 грн., 2)готівка за реалізовані товари на суму 1000 грн;3)видано з каси на витрати відрядження 200 грн;4) проведено виплату заробітної плати на суму 1500 грн.

Наше завдання - відобразити ці операції на активному рахунку «Каса» та визначити залишок готівки в касі на кінець дня.

Д-т рах.»Каса» К-т

Сальдо на 1.03 - 100 грн.

 


1) 2000 3) 200

2) 1000 4) 1500

Разом оборот по Д-ту: Разом оборот по К-ту:1700

 

Сальдо на 31.03: 1400

 

Проаналізуємо проведені записи на рахунку «Каса». Отже, сальдо (залишок) на рахунку на початок звітного періоду становить 100 грн. На протязі дня в казі відбувались зміни – зільшення та зменшення. Такі зміни на бухгалтерському рахунку прийнято називати оборотами. У нашому випадку збільшення по рахунку, іншими словами – дебетовий оборот (надходження готівки в касу на протязі дня) становили разом 3000 грн.; відповідно зменшення по рахунку – кредитовий оборот ( видача готівки з каси на протязі дня) становили 1700 грн. Після завершення усіх операцій (наприкінці дня) необхідно визначити сальдо . У нашому випадку воно становить 1400 : ( 100 + 3000 – 1700).

Таким чином, узагальнимо висновок: на активному рахунку сальдо (залишок на кінець звітного періоду) визначається: до початкового (обов»язково лише Д-го сальдо) додаються Д-ві обороти, віднімаються К-ві обороти.

Отже, на активному рахунку можливе сальдо (залишок) лише по Д-ту, в іншому випадку його просто немає, оскільки , наприклад, в нашому прикладі, гроші в касі або є, або їх немає.

Розгянемо паралельно схему пасивного рахунку також на конкретному прикладі.

Наприклад, статутний капітал підприємства на початок звітного періоду становить 50000грн. На протязі місяця 1) відбулось поповнення статутного капіталу за рахунок невикористаного прибутку підприємства на суму 5000 грн.; 2) відбулося зменшення статутного капіталу за рахунок виходу одного із засновників, частка якого у статутному капіталі становила 10000 грн.; 3) збільшення статутного капіталу через індексацію (збільшення вартості) основних засобів на суму 6000 грн.

Відобразимо наведені операції на пасивному рахунку «Статутний капітал».

Д-т рах. «Статутний капітал» К-т

Сальдо на 1.03 - 50000

2) 10000 1) 5000

3) 6000

Разом оборот по Д-ту: Разом оборот по К-ту:

10000 11000

Сальдо на 31.03:

Проаналізуємо ситуацію на нашому пасивному рахунку. Отже, початкове сальдо є кредитовим ( дебетового сальдо на пасивному рахунку бути не може). Поповнення статутного капіталу (збільшення на пасивному рахунку) відображається по К-ту. В нашому випадку сума кредитового обороту становила 11000 грн ( 5000+6000). Зменшення статутного капіталу, як і на будь-якому іншому пасивному рахунку відображається по Д-ту. У нашому прикладі сума дебетового обороту становить 10000 грн. Сума кінцевого сальдо визначено в сумі 51000 грн. ( 50000+11000-10000).

Отже, щоб вивести сальдо на пасивному рахунку необхідно : до початкового (обов»язково К-го сальдо) додати збільшення ( кредитові обороти), відняти зменшення (дебетові обороти).

Таким чином, методика визначення залишку на активних та пасивних рахунках є протилежною. Це обумовлено (як уже наголошувалося) , причетністю об»єктів обліку на активних та пасивних рахунках до балансу.

Як вже було обумовлено вище, є ще й активно-пасивні рахунки. Це такі рахунки бухгалтерського обліку, які мають ознаки як активних, так і пасивних рахунків. Відповідно ці рахунки можуть мати дебетове сальдо, кредитове та дебетове і кредитове одночасно, тобто розгорнуте. До таких рахунків відносяться, як правило, рахунки обліку розрахунків. Справа в тому, що за результатами розрахунків, наприклад з постачальниками ,підприємство з різними підприємствами має різну заборгованість (дебіторську, коли підприємству винен постачальник та кредиторську, коли підприємство винне постачальнику), тому дебетове сальдо по такому рахунку відноситься до активу балансу, а кредитове – до пасиву. Тому це активно-пасивний рахунок.

 


Читайте також:

 1. А. Розрахунки з використанням дистанційного банкінгу.
 2. Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки
 3. Актуарні розрахунки
 4. АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ
 5. Безготівкові розрахунки
 6. Безготівкові розрахунки із застосуванням платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог
 7. Безготівкові розрахунки фізичних осіб розрахунковими чеками
 8. Безготівкові та готівкові розрахунки
 9. Бухгалтерські записи (проводки) складають перед записом сум на рахунки.
 10. Бухгалтерські рахунки обліку коштів
 11. Бухгалтерські рахунки, їх призначення, функції і побудова
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Розділ 3. БУХГАЛТЕРСЬКІ РАХУНКИ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС | Відображення господарських операцій на рахунках

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.