Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Облік витрат майбутніх періодів

Витрати майбутніх періодів - витрати, здійснені у звітному періоді, але які відносяться до майбутніх звітних періодів. Традиційно до витрат майбутніх періодів належать витрати за сплачені авансом орендні платежі; оплата страхового поліса (страхування майна та ризиків); передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання для інформаційного забезпечення господарської діяльності підприємства; витрати, пов’язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості; витрати, пов’язані з освоєнням нових виробництв та агрегатів тощо. Здійснення такого роду платежів відбувається, як правило, на початку звітного періоду (року). Включити всю суму таких витрат до поточного періоду, звичайно некоректно, оскільки вони стосуються періоду – 12 місяців. Списання (розподіл) та включення до складу витрат поточного періоду (того чи іншого місяця) витрат майбутніх періодів здійснюється в розрахунку 1/12 від суми здійсненої передоплати. Якщо це передоплата на 6 місяців, то 1/6 таких витрат буде списуватися на поточні витрати впродовж 6-ти місяців. Виходячи з цього, в обліку виникає необхідність облікувати на окремому рахунку здійснені авансом витрати з метою поступового їх списання на витрати поточного періоду.

Для обліку таких витрат призначено рахунок 39 “Витрати майбутніх періодів”. За дебетом рахунку 39 “Витрати майбутніх періодів” відображається накопичення витрат майбутніх періодів, за кредитом - їх списання (розподіл) та включення до складу витрат звітного періоду або собівартості виробленої продукції. Схему обліку на цьому рахунку відображено на рис 8.1.

Витрати майбутніх періодів
Д-т К-т
Витрати майбутніх періодів Списання витрат майбутніх періодів на витрати поточного періоду

Рис. 8.1. Схема обліку на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів»

Приклад. Відповідно до угоди 01.03.2011 р. здійснено проплату за оренду виробничого приміщення в сумі 60000 грн. Термін дії угоди – 6 місяців.

Проведення в обліку даної господарської операції наведено у таблиці.

Дата Зміст операції Дебет Кредит Сума
01.03 Здійснено проплату за оренду
30.03   Списано на витрати поточного періоду Залишок на рахунку 39
  Так само 5 наступних місяців      

Аналітичний облік витрат майбутніх періодів ведеться за їх видами.

Окрему увагу треба приділити витратам майбутніх періодів, які пов’язані з підготовчими до виробництва роботами, а також, з освоєнням виробництва нових видів продукції. Під освоєнням виробництва розуміють комплекс заходів, спрямованих на випуск нових видів товарів, які планується реалізувати на споживчому ринку, а також забезпечення виробника необхідною технічною документацією, яка засвідчує відповідність якісних характеристик виробу державним стандартам і надає право підприємству виробляти та реалізувати продукцію.

Облік витрат на підготовку і освоєння виробництва продукції здійснюється в розрізі відповідних статей калькуляції, на яких здійснюється облік витрат, зокрема на:

· витрати на проведення досліджень, пов’язаних з пошуком нових, до цього невідомих, матеріалів;

проектування, конструювання, розроблення дизайну нового виробу;

· розроблення технологічного процесу виготовлення майбутнього виробу;

· виготовлення дослідного зразка;

· розроблення і оформлення нормативної бази (отримання державного стандарту і т. ін.).

Кожна з наведених статей є комплексною, тобто, до її складу можуть входити трудові витрати (заробітна плата), відрахування на соціальні заходи, матеріальні витрати (вартість сировини, напівфабрикатів, комплектуючих), а також вартість робіт і послуг, виконаних іншими суб’єктами підприємницької діяльності.

Аналітичний облік витрат на підготовку і освоєння виробництва здійснюється в розрізі конкретних видів продукції.

За фактом закінчення комплексу робіт, пов’язаних з підготовкою та освоєнням виробництва продукції, на підприємстві вирішується питання щодо списання зазначених витрат на собівартість нового виду продукції. Списання таких витрат може здійснюватися двома способами:

1) рівномірним;

2) за кошторисними ставками.

Спосіб рівномірного розподілу витрат, пов’язаних з підготовкою та освоєнням виробництва продукції, передбачає віднесення вказаних витрат на витрати виробництва рівними частинами протягом терміну їх списання, визначеного на підприємстві.

Приклад. Витрати на підготовку та освоєння виробництва нового виробу склали 12000 грн. Зазначені витрати було вирішено списати протягом 12 місяців. Виходячи з цього, сума, яка повинна буде кожного місяця списуватися з кредиту рахунку 39 “Витрати майбутніх періодів” у дебет рахунку 23 “Виробництво”, становитиме: 12000 грн. :12 місяці = 1000 грн.

Розподіл витрат, пов’язаних з підготовкою та освоєнням виробництва продукції при використанні способу кошторисних ставок, передбачає віднесення вказаних витрат на витрати виробництва пропорційно до кошторисної ставки, яка визначається діленням таких витрат на запланований випуск нового виду продукції.

Приклад. Витрати на підготовку та освоєння виробництва нового виробу склали 12000 грн. Плановий обсяг виробництва нового виробу, на собівартість якого передбачено списання вказаних витрат, становив за розрахунками 10000 одиниць. Виходячи з цього, списання витрат на підготовку і освоєння виробництва нового вирбу буде здійснюватися з кредиту рахунку 39 “Витрати майбутніх періодів” у дебет рахунку 23 “Виробництво” в розрахунку 1,20 грн на кожну вироблену одиницю до закінчення списання зазначених витрат: 12000 грн.: 10000 од. = 1,20 грн.

Залишок по рахунку 39 «Вистрати майбутніх періодів» (несписана сума таких витрат на витрати поточного періоду) показується у балансі (ф.1) окремим розділом активу.

Основні терміни і визначення

Основні витрати – це витрати, бехпосередньо пов”язані з технологічним процесом випуску продукції.

Витрати на обслуговування – це витрати на утримання допоміжних підрозділів (включаючи витрати на збут) і підрозділів соціального характеру.

Витрати на управління включають витрати на утримання й обслуговування апарату управління виробничими та невиробничими підрозділами, а також витрати на утримання й обслуговування апарату управління підприємством (адміністративні витрати)

Економічний елемент – однорідний первинний вид витрат на виробництво продукції (виконання робіт, надання послуг), який у межах підприємства неможливо розкласти на складові частини.

Статті витрат – певний вид витрат, що створюють собівартість як окремих видів продукції, так і сукупності витрат на товарну продукцю підприємства загалом. Статті витрат лягяють в основу калькуляції.

Прямі витрати безпосередньо пов”язані з виробництвом продукції; їх можна прямо включити до собівартості за відповідними об”єктами обліку.

Змінні витрати нормуються на кожну одиницю продукції; їх розмір змінюється відносно пропорційно відповідно до зміни обсягу випуску продукції.

Витрати майбутніх періодів – витрати, які здійснені протягом звітного періоду, але підлягають включенню до собівартості продукції в наступні звітні періоди.

Питання для самоконтролю:

1. Економічний зміст та класифікація витрат.

2. Первинний облік витрат виробництва.

3. Синтетичний і аналітичний облік витрат виробництва.

4. Особливості закриття рахунка 23 «Виробництво».

5. Калькуляція собівартості готової продукції.

6. Методика загальновиробничих витрат

7. Методика обліку адміністративних витрат

8. Зміст та методика обліку витрат майбутніх періодів.

 


Читайте також:

 1. IX. Відомості про військовий облік
 2. IX. Відомості про військовий облік
 3. Ni - загальна кількість періодів, протягом яких діє процентна ставка ri.
 4. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 5. Автоматизована форма обліку
 6. Автоматизовані системи управлінні охороною праці, обліку, аналізу та дослідження травматизму
 7. Автоматизовані форми та системи обліку.
 8. Автоматичне регулювання витрати помпових станцій
 9. Акції та їх облік
 10. Акції та їх облік
 11. Алгоритм із застосуванням річної облікової ставки d.
 12. Альтернативна вартість і незворотні витрати
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Синтетичний і аналітичний облік витрат виробництва | Частина 3. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ІІ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.