Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Хід роботи

Завдання 1. Ознайомлення із можливостями комп’ютерної моделі

 
 

1. Змінюючи ширину потенціальної ями х за незмінного значення маси частинки m, слідкувати за графічним зображенням хвильових функцій та квадратів їх модулів для різних стаціонарних станів. Прослідкувати за характером зміни енергетичного спектру частинки і зробити висновок про поведінку енергетичних рівнів при цьому.

Рисунок 87.1 – Квантування енергії та ймовірність перебування мікрочастки в певному місці потенціальної ями

 

2. Змінюючи значення маси частинки m за незмінного значення ширини потенціальної ями х, слідкувати за графічним зображенням хвильових функцій та квадратів їх модулів для різних стаціонарних станів. Прослідкувати за зміною енергетичного спектру частинки і зробити висновок про поведінку енергетичних рівнів при цьому.

Завдання 2. Визначення значення постійної Планка h

1. Згідно таблиці варіантів виставити у вікні інтерфейсу значення маси частинки.

Таблиця 87.1 – Варіанти завдань

  № варіанту
маса, mp  
ni i nj 1-2 1-3 1-4 1-5 2-3 2-4 2-5 3-4 3-5 4-5 2-4  
                                                 

2. Змінюючи значення ширини потенціальної ями від мінімального до максимального значення, визначити із правого вікна (енергетичного спектру) значення енергії частинки для двох наведених в таблиці варіантів значень стаціонарних станів ni i nj.

3. Знайти для кожного значення х різницю енергій частинки для двох вказаних стаціонарних станів ΔEji.

Оскільки згідно (87.2)

, (87.5)

то побудувати графік залежності ΔE від 1/х2.

4. Визначити із графіка нахил k прямої залежності ΔE (1/х2)

. (87.6)

Враховуючи, що згідно (87.5)

,

визначити значення постійної Планка h за допомогою формули

. (87.7)

5. Визначити похибки знаходження значення h і порівняти отримане експериментальне значення із табличним.

Завдання 3. Визначення маси частинки

1. Використовуючи визначене в пункті 4 значення k, а також значення постійної Планка h = 6.62·10-34 Дж·с, обчислити значення маси досліджуваної частинки.

2. Поділивши отримане значення маси частинки на значення масового коефіцієнту із таблиці варіантів (або із вікна інтерфейсу), знайти масу протона і порівняти із табличним значенням.

Контрольні запитання

1. В чому полягає принципова відмінність у трактуванні властивостей мікрочастинок класичною і квантовою фізиками?

2. Що таке хвилі де Бройля?

3. Яка умова створення стоячих хвиль?

4. Який взаємозв’язок корпускулярних і хвильових характеристик мікрочастинок?

5. Сформулюйте співвідношення невизначеностей Гейзенберга.

6. З чим пов’язана невизначеність енергії згідно співвідношень невизначеностей Гейзенберга?

7. Що таке стаціонарний стан атома?

8. Яку інформацію несе квадрат модуля хвильової функції?


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 2. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 3. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 4. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 5. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 6. Internet. - це мережа з комутацією пакетів, і її можна порівняти з організацією роботи звичайної пошти.
 7. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 8. IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи
 9. IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи
 10. IІІ. Послідовність виконання курсової роботи
 11. S Визначення оптимального темпу роботи з урахуванням динаміки наростання втоми.
 12. V. Порядок подання роботи на рецензiю i захист роботи
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
В потенціальній ямі | В-88 Квантування електронних орбіт і виникнення хімічного зв’язку в твердих тілах

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.