Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Ефектор (виконавчий орган), який відповідає на подразнення (м'язи, залози, кровоносні судини).

Поняття про рефлекс. Рефлекторна дуга

В основі діяльності нервової системи лежить здійснення рефлек­торних реакцій, або рефлексів.

Рефлексом називається закономірна реакція організму на подразнення,

здійснювана через ЦНС. Рефлекторні ре­акції організму можуть виникати у відповідь на найрізноманітніші впли­ви як зовнішнього, так і внутрішнього середови­ща і можуть проявляти­ся у виникненні або зміні діяльності будь-якого органу або їх системи. Шлях, по якому збуд­ження, що виникло в ре­цепторі, передається до робочого органу, нази­ваєтьсярефлектор­ною дугою (рис. 67).

1 — рецептор (наприклад, у шкірі); 2 — чутливе во­локно — периферичний відросток чутливої нервової клітини; 3 — тіло чутливої клітини (міститься в не­рвовому вузлі); 4 центральний відросток чутливої клітини; 5 — ділянка нервової системи (вставний нейрон, який міститься в спинному мозку); б — відцентровий руховий нейрон; 7 — аксон рухового нейрона; 8 — м'яз (ефектор).

 

 

У складі рефлекторної дуги розрізняють 5 ланок:

1. Рецептори (від лат. receptor — той, що сприймає) — чутливі нервові закінчення, які сприймають подразнення. Рецептори різні за своєю будовою, місцезнаходженням і функціями. За місцем розташу­вання рецептори поділяються на:

о екстерорецептори (від лат. exter — зовнішній, receptor — той, що сприймає), які сприймають подразнення зовнішнього середовища; до них належать сприймаючі клітини сітківки ока, вуха, рецептори шкіри, органів нюху, смаку;

о інтерорецептори (від лат. interior — внутрішній, receptor той, що сприймає), які сприймають зміни внутрішнього середовища організму; розташовані в тканинах внутрішніх органів (серця, печінки, нирок, кровоносних судин);

о пропріорецептори (від лат. proprius — власний, особливий, receptor — той, що сприймає), які сигналізують про положення і рух тіла; містяться в м'язах і сприймають скорочення і розтягнення мус­кулатури.

2. Доцентровий (чутливий) нейрон -аферентний нерв передає збудження від рецептора в ЦНС.

3. Ділянка нервової системи ( нервовий центр, ЦНС)де збудження зазнавши складних змін, передається на відцентровий нейрон;

4. Відцентровий (руховий) нейрон - еферентний нерв, що несе збудження від центральної нервової системи до робочого органу;

Згідно з ученням І.П. Павлова, будь-який рефлекторним акт скла­дається з трьох ланок: подразник —> мозкова робота —> виконавча діяльність організму у відповідь на цей подразник. Таким тричленний рефлекс названо дугоподібним. Але будь яким рефлекс не закінчуєть­ся роботою виконавчих органів у відповідь на зовнішнє подразнення. Між ЦНС і робочим, виконавчим органом існують як прямі, так і зворотні зв'язки. Коли виконавчі органи здійснюють ту чи іншу рефлекторну роботу, вони, в свою чергу, посилають в мозок аферентні (чутливі) сигнали, які інформують його про те, які зміни відбуваються в організмі П.К. Анохін назвав цей потік інформації зворотною аферентацією Таким чином, рефлекс відбувається не за принципом дуги, а кільце подібно: подразник —> мозкова робота —» діяльність організму у відповідь на подразник —> зворотна аферентація —> нова мозкова робота —» нові уточнені "накази" виконавчим органам і т.д. Рефлекторна реакція не припиняється зразу ж після припинення дії подраз­ника, а ще якийсь час до робочого органа від ЦНС надходять збуд­ливі імпульси. Це - післядія.

Нервові центри легко втомлюються, що виявляється в поступово­му зниженні і повному припиненні рефлекторної відповіді при тривалому подразненні рецептора. Вважають, що стомлення нервових центрів по­в'язане з порушенням передачі збудження в між нейронних синапсах. При цьому відбувається зменшення запасів синтезованого медіатору в нервових закінченнях і зниження чутливості до медіатору постсинаптичної мембрани.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Властивості червової системи | З історії науки

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.