Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Хід роботи

— Підключити діод до вимірювального приладу в прямому напрямку, зняти пряму гілку ВАХ; повторити роботу для зворотного підключення; побудувати з отриманих ре­зультатів графіки, апроксимувати експериментальні точки аналітичною кривою.

— Змонтувати схему однопівперіодного випрямляння, підключити до напруги (12В!), спостерігати на осцилографі форми сигналу в різних точках схеми; дослідити вплив згладжувального конденсатора на форму вихідної напруги для різних величин вихідного струму.

— Дослідити форму вихідної напруги для двох інших схем випрямляння, накреслити криві з екрана осцилографа.

— Скласти схему найпростішого стабілізатора напруги, під'єднати до мостової схеми випрямляння, спостерігати на осцилографі форму напруги на вході та виході стабілізатора при зміні вихідного струму.

Зміст звіту

В звіті привести принципіальні схеми випрямлячів, стабілізатора, ВАХ діода, графіки напруг, що спостерігалися.


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8

Тема: Дослідження перехідних характеристик біполярного транзистора

Мета роботи: ознайомитися з методикою і приладами для зняття характеристик транзистора; дослідити характеристики транзисто­ра в схемі із загальним емітером; опанувати методику розрахун­ку елементів схеми транзисторного ключа.

Обладнання: універсальний прилад для визначення характеристик біполярних транзисторів; комплект транзисторів, резисторів, блоки живлення.

Теоретичні відомості


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 2. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 3. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 4. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 5. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 6. Internet. - це мережа з комутацією пакетів, і її можна порівняти з організацією роботи звичайної пошти.
 7. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 8. IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи
 9. IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи
 10. IІІ. Послідовність виконання курсової роботи
 11. S Визначення оптимального темпу роботи з урахуванням динаміки наростання втоми.
 12. V. Порядок подання роботи на рецензiю i захист роботи
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Вольт-амперна характеристика діода | Транзистори

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.