Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема 15

Оглядові загальногеографічні карти

Особливості оглядових загальногеографічних карт

Назва "загальногеографічні карти" пояснює, що на них представлена різностороння характеристика зображеної території. Залежно від масштабу їх поділяють на крупномасштабні (топографічні), середньомасштабні (оглядово-топографічні) та дрібномасштабні (оглядові). Таким чином, оглядові карти – дрібномасштабні (масштаб дрібніше 1:1 000 000), які відображають земну поверхню із показом на ній природних та соціально-економічних об’єктів: рельєфу, вод, рослинного та ґрунтового покриву, населених пунктів, шляхів сполучення, границь і меж, об’єктів економіки та культури.

Оглядові карти мають специфічні особливості:

1) їх відрізняє більший ступінь генералізації (узагальнення) зображення земної поверхні та розміщених на ній явищ у порівнянні з топографічними та оглядово-топографічними картами;

2) обмеженість змісту (менше число природних та соціально-економічних елементів), що зумовлено масштабом. На них майже відсутній рослинний покрив, обмежений показ земного магнетизму; показ клімату, геології, фауни, майже відсутні, що обмежує вживання терміну "загальногеографічна";

3) із природних елементів на них присутній показ рельєфу і водних об’єктів, соціально-економічних – населених пунктів, шляхів сполучення й елементів політико-адміністративного поділу;

4) упродовж історії свого розвитку зміст оглядових загальногеографічних карт зазнавав істотних змін, але на них завжди показувалися води, крупні форми рельєфу, населені пункти й дороги;

5) стабільність змісту свідчить про задоволення корінних потреб в пізнанні великих територій;

6) оглядові загальногеографічні карти дають уяву про:

– географічне положення території та просторове розміщення окремих її частин;

– співвідношення площ під суходолом та Світовим океаном, про розчленованість суші;

– будову земної поверхні та крупні форми рельєфу суші й Світового океану;

– види й особливості вод суші, зв’язок між водами й рельєфом;

7) дають можливість опосередковано судити про клімат території (за географічним положенням, густотою річкової мережі, ступенем заболоченості тощо), ступінь господарської освоєнності території;

8) вони є основою для складання тематичних карт;

9) досить різноманітні за характером призначення й використання (в атласах, складні, навчальні, навчально-довідкові, довідкові, настінні, настільні, текстові).
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Написи на географічних картах | Зображення водних об’єктів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.