Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема. Комбіновані типи даних - записи. Доступ до полів запису. Оператор приєднання. Ієрархічні записи.Записи з варіантами. Селектор варіанту.

Тип. Лекція 13.

ПЛАН.

Комбіновані типи даних - записи. Ієрархічні записи. Доступ до полів запису.

Оператор приєднання.

Записи з варіантами. Селектор варіанту.

Приклад програми.

ЛІТЕРАТУРА

 

С.А.Немнюгин.Turbo Pascal.-СПб:Издательство”Питер”,2000.-496с

Семотюк В.Програмування в середовищі Турбо Паскаль.Львів: БаК,2000.-248с.

Зуев Е.А. Система программирования Турбо Паскаль.М.,1992.

 

Комбіновані типи даних - записи. Ієрархічні записи. Доступ до полів запису.

 

Запис- це структура, що складається з фіксованого числа компонент, котрі називаються полями. Дані кожного поля мають постійний тип, а дані різних полів можуть мати різні типи. Таким чином записи дозволяють об'єднати під одним іменем дані різних типів, що дуже

зручно для розв'язування задач різноманітних типів. В загальному випадку записи описуються типом RECORD:

 

TYPE t=RECORD

id11,id12,...,id1N:TYPE1;

id21,id22,...,id2N:TYPE2;

........................

idK1,idK2,...,idKM:TYPEK;

end;

 

де idi - ідентифікатори (імена) полів, TYPEI - тип і-го поля, t - ім'я типу.

 

Наприклад, з допомогою типу-запису student

 

TYPE student=RECORD

grupa:STRING[4];

nomer:INTEGER;

prizv:STRING[25];

data_nar:INTEGER;

ocinky:ARRAY[1..3] OF INTEGER;

END;

 

описано інформацію про студента: код групи, в котрій навчається студент (grupa), порядковий номер студента в групі (nomer), прізвище студента (prizv), дату його народження (data_nar) та оцінки отримані під час останньої екзаменаційної сесії (ocinky).

Поле, в свою чергу, може бути записом, і в цьому випадку говорять про ієрархічні записи. Для цього попередньо описують вўдповўдний тип, наприклад:

 

TYPE data=RECORD;

rik:INTEGER;

misiac:1..12;

den:1..31;

END;

 

і тоді тип data_nar можна описати в інших записих (у тому числі і в записі student) таким чином:

 

data_nar:DATA;

 

Змінні типу запис описуються звичайним способом, наприклад:

 

VAR stud1,stud2:STUDENT;

Для таких змінних компілятор виділяє пам'ять звичайним чином відповідно до розташування полів та їх типів. Щоб звернутися до будь-якого поля, необхідно вжити складне ім'я: ім'я запису та ім'я поля. Якщо поле в свою чергу ї записом, то складне ім'я продовжується, наприклад:

 

stud1.prizv:='Перехрестенко Ю.П.'

stud1.data_nar.rik:=1981;

stud1.ocinky[1]:=5;

 

Записи можуть бути компонентами інших структур, наприклад:

 

TYPE gr=(15p,16p,25p,26p,29p,35p,36p,38p,45p,46p,48p);

VAR viddil_2204:ARRAY [gr,1..32] OF STUDENT;

Тепер мають сенс такі оператори присвоєння:

 

viddil_2204[26p,1].prizv:='Авраменко Т.';

viddil_2204[26p,1].data_nar.rik:=1981;

viddil_2204[26p,1].data_nar.misiac:=2;

viddil_2204[26p,1].data_nar.den:=21;

 

Щоб ввести (вивести) запис, треба ввести (вивести) відповідні поля, наприклад:

 

READLN(stud1.prizv);

READLN(stud1.data_nar.rik,stud1.data_nar.misiac);

READLN(stud1.data_nar.den);

WRITELN(viddil_2204[26p,1].prizv:20,

viddil_2204[26p,1].nomer:2);

 


Читайте також:

 1. Git виконує перевірку цілісності даних
 2. Автоматизований банк даних (АБД).
 3. Агроценоз як система.
 4. Адреси даних. Вказівники.
 5. Аксіоматика простих типів даних
 6. Аксіоматика структурних і складних типів даних. Структурні типи даних.
 7. Аналіз даних засобами Excel
 8. Аналіз паралельного інтерейсу з DSP-процесорами: запис даних в ЦАП, що під’єднаний до адресного простору пам’яті
 9. Аналіз паралельного інтерфейсу з DSP-процесорами: читання даних з АЦП, що під’єднаний до адресного простору пам’яті
 10. Аналіз статистичних даних про склад та плинність кадрів, які обіймали керівні
 11. Аналіз та інтерпретація одержаних даних
 12. Арбитражное процессуальное право: предмет, метод, система.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Параметри - процедури і параметри – функції. | Оператор приєднання.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.