Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Поточні зобов’язання

Довгострокові зобов’язання

Е) Неоплачений капітал.

є) Вилучений капітал - викуплені акції, вилучені вклади і паї, інший вилучений капітал.

2. Забезпечення майбутніх витрат і платежів - суми, зарезервовані у встановленому порядку з метою рівномірного включення витрат та платежів до витрат або обороту, тобто суми наступної оплати відпусток (включаючи відрахування на соціальне страхування) працюючих; щорічної винагороди за вислугу років; оплати предметів прокату; витрат на спорудження тимчасових будинків та споруд; виробничих витрат на підготовчі роботи в сезонних галузях промисловості тощо. До них належать:

а) забезпечення оплати відпусток;

б) додаткове пенсійне забезпечення;

в) забезпечення гарантійних зобов’язань;

г) забезпечення інших витрат і платежів.

Цільове фінансування і цільові надходження:

- рахунки за об’єктами фінансування;

Страхові резерви:

- за видами резерв.

а) Довгострокові кредити банків - це кредити на строк більше одного року в українській та іноземній валютах, отримані у банках на території України та за кордоном. Порядок кредитування, оформлення кредитів та їх погашення регулюється правилами банків та кредитними договорами.

Кредитний договір як правило укладається на рік, але якщо підприємство постійно користується кредитами банку. то договір може бути укладений і на більший тривалий термін. По позиках на капіталовкладення та інших довгострокових кредитах укладається на термін наданого кредиту.

До довгострокових кредитів банків належать також відстрочені довгострокові кредити в національній та іноземній валютах, інші довгострокові кредити в національній та іноземній валютах.

б) Довгострокові фінансові зобов’язання - це фінансові зобов’язання на придбання цінних паперів, термін погашення яких перевищує один рік; вкладення до Статутного або Пайового капіталів дочірніх підприємств.

Серед фінансових зобов’язань значне місце посідають цінні папери, акції, облігації, ощадні сертифікати, векселі тощо, що є грошовими документами.

в) Інші довгострокові зобов’язання - зобов’язання, що не можуть бути включені до інших статей.

До поточних зобов’язань належать:

а) Короткострокові кредити банків.Основні об’єкти короткострокового кредиту - це виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів, готова продукція, товари, кошти вкладені у роз рахунки. Короткострокові кредити - це кредити банків на строк не більше одного року в українській та іноземній валютах, отримані підприємством у банках на території України та за кордоном. Порядок кредитування, оформлення кредитів та їх погашення регулюється правилами банків та кредитних договорів.

б) Поточна заборгованість за довгострокова ними зобов’язаннями.

в) Векселі видані - видача векселів постачальникам, підрядникам або іншим фізичним (юридичним) особам як оплата товарно - матеріальних цінностей. Векселем виданим забезпечується погашення заборгованості.

г) Розрахунки з кредиторами:

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, за електроенергію, газ, пару, воду тощо, за всі види послуг зв’язку.

 


Читайте також:

 1. Видатки на господарські потреби та інші поточні видатки
 2. Видатки усіх бюджетів поділяються на поточні і видатки розвитку.
 3. Господарські зобов’язання
 4. Дата виникнення податкового зобов’язання і кредиту
 5. Довгострокові фінансові інвестиції – це інвестиції, які не можуть бути класифіковані як поточні.
 6. Довгострокові фінансові інвестиції – це інвестиції, які не можуть бути класифіковані як поточні.
 7. Елементи договірного зобов’язання купівлі-продажу
 8. Елементи договірного зобов’язання найму
 9. Елементи договірного зобов’язання підряду
 10. Загальні положення про зобов’язання
 11. Загальні положення про зобов’язання.
 12. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ПЕРЕДАЧІ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Частина Статутного капіталу, втілена в оборотні засоби підприємства, називається оборотною частиною або оборотним капіталом. | Метод та методичні прийоми бухгалтерського обліку

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.