Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Алматы 2014

СИЛЛАБУС

Пән: ЖБПМК 08 «Әлеуметтану»

 

Мамандық: 5В110400 «Медико-профилактикалық», 5В110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау», 5В110100 «Мейіргер ісі», 5В110300 «Фармация», 5В050700 «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы», 5В050700 «Менеджмент»

 

 

Оқу сағатының көлемі: 90 сағат (кредит саны – 2)

 

Курс – 1, 2, 3 Семестр: 1, 3, 4, 5

 

Бақылау формасы: емтихан

 

Алматы 2014

Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының отырысында талқыланды

 

№ _______ хаттама «____» ___________ 2014 ж.

 

Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер

кафедра меңгерушісі, доцент _____________________________________________ Бисембаева З.У.

 

1.Жалпы мағмұлат:

1.1 ЖОО аты: С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті

1.2. Кафедра:Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер

1.3. Пән: «Әлеуметтану» Пәннің коды: ЖБПМК 08

1.4. Мамандық: 5В110400 «Медико-профилактикалық», 5В110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау», 5В110100 «Мейіргер ісі», 5В110300 «Фармация», 5В050700 «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы», 5В050700 «Менеджмент»

1.5. Оқу сағатының көлемі– 90 сағат, кредит - 2

1.6. Курс – 1,2,3, Оқу семестрі – 1, 3, 4, 5

1.7 Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының оқытушылары туралы мәлімет:

Оқытушының аты-жөні Қызметі Оқу дәрежесі, оқу атағы Байланыс ақпараты
Нагайбаева Зауреш Арыстамбековна   Доцент соц.ғ.к.   адрес: Мауленова 71 каб 1 а тел.: +77026067658 эл.адрес: zaureshan@mail.ru
Алдубашева Жанар Мусапаровна Оқытушы PhD докторы   адрес: Мауленова 71 каб 1 а тел.: 8777-706-57-83 эл.адрес: zhanar-03@mail.ru
  Маликов Б.У. Оқытушы Магистр адрес: Мауленова 71 каб 1 а тел.: 8702-396-66-06 эл.адрес: malikov_bakytjan@mail.ru
  Шугаева Б.С. Оқытушы Магистр адрес: Мауленова 71 каб 1 а тел.: 8702-431-11-85 эл.адрес: balgyn_2010@mail.ru

1.8. Байланыс ақпараты: Мауленова 71, 1 кабинет, м.т.87078829093

1.9. Пәннің саясаты:

· Оқу үрдісін жүйелі және мақсатты түрде жүзеге асыру болып табылады.

· Оқытушылардың студенттерге талаптары медициналық ЖОО-дағы оқытудың жалпы принциптеріне негізделген.

· Дәрістерге, семинар сабақтарына, СОӨЖ-ге тұрақты, міндетті қатысу әртүрлі формадағы СӨЖ- дің 2 түрін міндетті түрде орындау.

· Оқу үрдісіне белсене қатысу (семинар жұмыстарының конспектісі)-студентке толықтай дайындалмаған жағдайда семинар сабақтары немесе СОӨЖ үшін балл қойылмайды.

· Семинар сабақтарының тесттердің, ситуациялық тапсырмалардың хаттамаларын тапсыру, тақырыптық жоспар бойынша СӨЖ жұмыстарын белгіленген уақытта қорғау және 3 сабақтан кешіктірмеуі тиіс.

· Аралық бақылау кредит бойынша 5 және 10 сабақта кешікпей тапсырылады.

· Семинар сабақтарына кешікпеуі керек,таза, үтіктелген ақ халаты болуы тиіс.

· Оқытушы-профессорлар құрамымен сыйластық қатынаста болуы тиіс.

· Студенттік топта жанжал болған жағдайда кафедра меңгерушісі немесе оқу ісінің меңгерушісімен бірге талқылануы тиіс.

 

2. жұмыс бағдарламасы келесі бөлімдерден тұрады:

2.1 Кіріспе:

Әлеуметтану - әлеуметтік әлем туралы, тұлғаның әлеуметтік іс-әрекеті туралы ғылым. Қоғамның күрделі мәселелері болған сайын, оны шешуде тұлға және оның адам және қоғам туралы білімі үлкен роль атқарады. Мықты экспериментальды базаны пайдалана отырып, басқа да қоғамдық ғылымдармен бірге әлеуметтану күрделі әлеуметтік жүйелерді, әлеуметтік институттарды, яғни, адамдардың өмір сүру қызметін қамтамасыз ету үшін, қоғамдық қатынастарды реттеу үшін, жаңа буындарды өндіру үшін қоғамды біртұтас жүйе ретінде сақтауды қарастырады. Әлеуметтанулық ғылым адамзат өлшеміндегі кез келген құбылысты қарастырады және оның әлеуметтік механизмдері мен әлеуметтік зардаптарын көре біледі. «Әлеуметтану» ғылым ретінде студенттерге әлемнің әлеуметтанулық көрінісін қалыптастырады, әлеуметтік шынайылықпен қоғамдық процестер мен құбылыстарды бағалауға ықпал етеді, өзінің қоғамдағы жеке позициясын және әлеуметтік өмірге қатысудағы өзінің мүмкіндіктерін тануға көмектеседі.

2.2. Пәннің мақсаты:

Әлеуметтік өзара әрекет пен дамудың арнайы қызмет етуші заңдарына, әлеуметтік институттардың, әлеуметтік құрылымның және әлеуметтік қатынастардың дамуы мен қызметтерінің ерекшеліктеріне, адамның әлеуметтік шынайылықпен өзара байланысына және әлемдік қауымдастықтың дамуы тенденциясына ғылыми білімдер беру.

2.3. Оқыту міндеттері:

· Қоғамға әлеуметтік талдау жасауды ғылыми түсініктерді қалыптастыру, қоғамға әлеуметтанулық талдау жасау арқылы әлеуметтік қауымдастықтар мен әлеуметтік топтардың пайда болу табиғаты туралы, әлеуметтік процестер мен әлеуметтік өзгерістердің түрлері мен бағыттарын ғылыми ұғындыруды қалыптастыру.

· ғылым ретіндегі біртұтас ұғымын қалыптастыру, оны әдіс ретінде қабылдау және талдауды қалыптастыру;

· әлеуметтанулық ойлау дағдыларын және оларды күнделікті пайдалануда қатынас пен қызметті қалыптастыру;

· қоғамдық–құқықтық саладағы құбылыстар мен процестердің негізгі принциптері мен әдістерін меңгеру дағдыларын қалыптастыру;

· әлеуметтік шындықты талдауда құқықтық білімді пайдалана білуін қалыптастыру;

· әлеуметтанулық теориядағы бағыттар мен басты мәселелерді оқыту, -тұлға әлеуметтануы, экономика әлеуметтануы, теріс ауытқушылық әлеуметтануы және т.б.

· әлеуметтік өмірдің мәселелерінің негізгі ғылыми тәсілдерін ашу

· әлеуметтік мәселелерді өзіндік талдауды, олардың пайда болу қайнар көздерін және оларды шешудің мүмкіндіктерін меңгеруін қалыптастыру.

2.4. Пәнді оқытудың соңғы нәтижесі:

· Білім/ когнитивті дағдысын қалыптастыру: әлеуметтану ғылымының ұғымын, объектісін, оның пәнін, әлеуметтанулық ғылымның негізгі түсініктері мен категорияларын; әлеуметтік қозғалыстардың, әлеуметтік дамудың, әлеуметтік өзара әрекеттік формаларын, олардың типологиясын және негізгі пайда болу жағдайлары мен дамуын білу және оларды талдай білуді меңгеру;

· Операционалды дағдысын қалыптастыру: тұлғаға әлеуметтанулық тәсілдер, әлеуметтенудің ерекшеліктері, бағыттары мен формаларын, әлеуметтік мінез-құлықты реттеудің негізгі заңдылықтары мен формаларын ғылыми ұғыну;

әлеуметтік зерттеу жүргізудің әдістері мен әдістемелерін игеру;

· Коммуникативтік дағдысын қалыптастыру:ақпаратты үлгілей білу, нақты пәндік шеңбердегі түйінді ақпаратты жалпылау және жекелей білу

тұлғаның әлеуметтенуін оған әсер етуші факторларды;

әлеуметтік ғылымның қызметтерін, құрылымын, пәнін, объектісін;

әлемдік әлеуметтанулық ойлардың дамуының қысқаша тарихын;

әлеуметтанудың категориялары мен негізгі анықтамаларын;

· Құқықтық дағдысын қалыптастыру:адамдардың жүріс-тұрысының мемлекет тарапынан бектілген және тағайындалған құқықтар мен міндеттеріне сәйкес әлеуметтік нормаларыны және ережелерін білу және орындау түрлі әлеуметтік құбылыстар мен процестерді оқытуда арнайы әлеуметтанулық тәсілдерді; әлеуметтанулық информацияларды жинау әдістерін;

· Өзін-өзі дамыту құзіреттілігі бойынша:өз бетімен жұмыс жасау қабілеті, мәселелерді шешу, ғылым дамуы барысы мен өзгермелі әлеуметтік тәжірибеде зерттеу дағдысы, заманауи ақпараттық технологияны меңгере отырып, жаңа білімді игеру дағдысын қалыптастыру. Әлеуметтанулық зерттеулер жүргізудің техникасы мен негізгі әдістемесін.

2.5. Реквизитке дейінгі:мектеп базасынан «Жалпы тарих», «Адам және қоғам», университет базасынан «Құқық негіздері», «Философия», «Саясаттану», «Психология», «Экономикалық теория», «Мәдениеттану», «Қазақстан тарихы» пәндерімен байланысты.

2.5. Реквизиттен кейінгі:қазақстандық қоғамның модернизациялануы жағдайында білім әлеуметтануының басты қызметтері өсті – әлеуметтанулық ойлауды қалыптастыру, әлеуметтік мәселелерді түсіну, олардың пайда болуы мен оларды шешу жолдарының мүмкіндіктерін қазақстан тарихы, мәдениеттану, психология, педагогика, құқық негіздері, саясаттану, өнер тану, медицина тарихы және басқа әлеуметтік-гуманитарлық пәндермен байланысты шешу.

2.6. Пәннің қысқаша мазмұны:

әлеуметтану- ең күрделі объект адамзат қоғамын, оның құрылымын, үлкен және кіші әлеуметтік топтардағы адамдардың мінез- құлқын, сонымен қатар қоғам өміріндегі түрлі ауытқулар себептерін оқытады. Зерттеудің пәні болып адамдардың өзара қарым- қатынастарының әлеуметтік заңдылықтары болып табылады. Қоғамдық қатынастарды, рольдік мінез-құлық, топтардың, қауымдастықтардың артықшылықтарын оқыту және барлық қоғам білім, оның бағдары, әлеуметтік индивидтің нақты бағасы арқылы жүреді.

2.7 Тақырыптық жоспар

Барлық сағатар саны Дәрістер Тәжірибелік сабақтар СОӨЖ СӨЖ Бақылау түрі
емтихан

Дәрістердің тақырыптық жоспары

Тақырыбы Өткізуформасы ұзақтығы
Кіріспе. Әлеуметтану мәртебесі әлеуметтік білімнің жүйесінде. Әлеуметтану әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар жүйесінде. Проблемалық
Әлеуметтік өмірдің элементтері. Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификация Қайта байланыс элементерімен дәріс
Тұлғаның әлеуметтанулық сипаттамалары. Девиация және әлеуметтік бақылау   Бинарлық дәріс
Арнайы әлеуметтанулық теориялар. Отбасы әлеуметтануы Пікір талас
Мәдениет әлеуметтануы. Аралас дәріс
  Барлығы  

 

Тәжірибелік сабақтардың тақырыптық жоспары

Тақырыбы Өткізу формасы Сабақ ұзақтығы
  Кіріспе. Әлеуметтану мәртебесі әлеуметтік білімнің жүйесінде. Әлеуметтану әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар жүйесінде. Ауызша (жазбаша) жауап.
  Әлеуметтану тарихының негізгі бағыттары Ауызша (жазбаша) жауап.
  Әлеуметтік өмірдің элементтері. Қоғам әлеуметтік жүйе ретінде. Ауызша (жазбаша) жауап. Презентация дайындау. Әңгімелесу.
  Әлеуметтік институттар мен әлеуметтік процестер. Ауызша (жазбаша) жауап. Есептер.
  Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификация Ауызша (жазбаша) жауап. Эссе жазу.
  Тұлғаның әлеуметтанулық сипаттамалары. Девиация және әлеуметтік бақылау Ауызша (жазбаша) жауап. Презентация дайындау. Әңгімелесу.
  Арнайы әлеуметтанулық теориялар. Білім беру әлеуметтануы. Ауызша (жазбаша) жауап.
  Экономикалық әлеуметтануы. Отбасы әлеуметтануы. Ауызша (жазбаша) жауап.
  Мәдениет әлеуметтануы. Медицина әлеуметтануы. Ауызша (жазбаша) жауап.
  Қолданбалы әлеуметтану. Нақты әлеуметтанулық зерттеу жүргізудің әдісі мен техникасы. Ақпараттарды өңдеу әдісі және олардың нәтижелерін талдау. Ауызша (жазбаша) жауап. Эссе жазу.
  Барлығы  

Студенттердің оқытушымен бірге өзіндік жұмысының (СОӨЖ)

Тақырыбы Өткізу формасы Сабақ ұзақтығы
  Әлеуметтік білім жүйесіндегі әлеуметтанудың орны. Кеңес
  Әлеуметтанудың қалыптасуындағы негізгі кезеңдер. Пресс-конференция
  Қоғамды зерттеудегі жүйелі әдіс. Кеңес
  Әлеуметтік институттар әлеуметтік өмірдің маңызды элементі ретінде. Семинар
  Әлеуметтік құрылым қоғамның элементі ретінде. Семинар
  Тұлға қоғамдық қатынастардың субъектісі мен объектісі ретінде. Тұлғаның девианттық мінез-құлығын анықтау мәселелері. Кеңес
  Өмірдегі өзгерістердің (ҒТР және нарыққа көшу) адам мен білім беру саласында қоятын талабы – әрбір адамның бесенді болуы. Семинар
  Экономикалық әлеуметтанудың мәртебесі мен ерекшелігі. Отбасы әлеуметтік институт ретінде. Семинар
  Мәдениетті әлеуметтанулық талдау. Медицина әлеуметтанудың пәні мен даму кезеңдері Семинар
  Ақпарат жинаудың негізгі әдістері, олардың түрлері. Кеңес
  Барлығы  

2.8. Студенттердің өзіндік жұмысы тапсырмалары (СӨЖ)

Тақырыбы Өткізу формасы Сабақ ұзақтығы
  П.А. Сорокиннің әлеуметтік теңдік мәселесі. Қазақстандағы орта тап Презентация
  Қазіргі қазақстандық қоғамның әлеуметтік құрылымның трансформациялау тенденциясы. Орта тапты бөлудің көптүрлі тәсілдері: ескі және жаңа орта тап. Презентация
  Қазақстан қоғамының әлеуметтік құрылымы. Қазіргі қоғамдағы маргинал мәртебесі. Презентация
  Жаһанданудың әлеуметтік салдары. Жаһанданудың негізгі процестері. Презентация
  Қазақстан пен Батыстың әлеуметтік мобильділіктері. Үшінші әлем елдерінің әлеуметтік өзгерістері. Презентация
  Медицинада әлеуметтік зерттеулерді қолдану әдістері. Презентация
  ҚР медицина ұйымдарына әлеуметтік зерттеулерді қолдану әдістері. Презентация
  ҚР халқы денсаулығына әлеуметтанулық талдау. «Дәрігер-пациент» қатынасын әлеуметтік талдау. Презентация
  ҚР медициналық көмек көрсетудегі әлеуметтік ұйымдастыру. Денсаулық сақтау жүйесіне салыстырмалы талдау жасау. Презентация
  Медициналық технологиялар мен этикалық мәселелер. Презентация
  Барлығы  

2.9. Әдебиеттер:

Негізгі әдебиеттер:

1. Биекенов К.У. Әлеуметтану. Оқулық. Алматы, 2011.

2. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология, М.2009.

3. Габдуллина К.Г., Раисов Е.Р. Социология, Алматы, 2008.

4. Лавриенко В.Н. Социология. М. 2009.

Қосымша әдебиеттер:

1. Бабосов Е.М. Социология. Энциклопедический словарь, М., 2008.

2. Добреньков В.И. Кравченко А.И. Социология, М.2009.

3. Горелов А.А. Социология в вопросах и ответах, М., 2009.

4. Елсуков А.Н. Социология Краткий курс. М. 2009.

5. Журналы «Социологические исследования» на портале www.ecsocman.edu.ru/

6. Краткий социологический словарь / общ. Ред. Кравченко А.И.., М., 2009.

7. Решетников А. В. Методология исследований в социологии медицины. - М., 2000.- 238с.

8. Энциклопедический социологический словарь / общ. Ред. Осипова Г.В., М., 2008.

Интернет:

1. http://lib.socio.msu.ru- Электронная библиотека социологического факультета МГУ.

2. http://socio.rin.ru/ Портал по социологии с большим количеством информации.

3. http://socioline.ru Электронная библиотека по социологии с оригинальными материалами и коллекцией тематических ссылок.

4. http://www.socinf.narod.ru/- сайт социологов РГСУ

5. http://www.elitarium.ru Дистанционное интернет-образование

6. http://socionet.narod.ru/ Обзор социологических ресурсов русского интернета

7. http://just-the-one.narod.ru/авторский сайт по социологии

8. http://sociologist.nm.ru/ Sociologist's Warehouse

9. www.ecsocman.edu.ru/

10. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php

2.10. Оқу және оқыту әдістері:

Тәжірибелік сабақтар: оқытушымен бірігей теориялық мәліметті талқылау: оқулық әдебиетпен, тарихи деректерімен жұмыс жүргізу, тапсырманы орындау (сұраққа жазбаша жауап, кесте толтыру және т.б.) тестілеу; ауызша сұрау.

Студенттің оқытушымен бірге өзіндік жұмысы (СОӨЖ):оқытушының белсенді кеңесі арқылы студенттің пән тақырыптарын өз бетімен игеруі.

Студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ)– әдебиеттермен, интернет қорларымен, электрондық тасымалдауыштардығы оқулықтармен және ғылыми материалдармен жұмыс жасау, тақырыптық рефераттар мен баяндама (презентация) дайындау.

2.11. Студенттердің білімі мен дағдыларын бағалау әдістері:

Тақырып аттары Құзіреттілік бағалау әдісі
Білімі Тәж. дағды. Комму. дағды. Құқ. комп. Өз-өзін жетілдіру
Кіріспе. Әлеуметтану мәртебесі әлеуметтік білімнің жүйесінде. Әлеуметтану әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар жүйесінде. +        
Әлеуметтану тарихының негізгі бағыттары   +        
Әлеуметтік өмірдің элементтері. Қоғам әлеуметтік жүйе ретінде. + + +    
Әлеуметтік институттар мен әлеуметтік процестер. +     +  
Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификация +     +  
Тұлғаның әлеуметтанулық сипаттамалары. Девиация және әлеуметтік бақылау +   +   +
Арнайы әлеуметтанулық теориялар. Білім беру әлеуметтануы. +        
Экономикалық әлеуметтану. Отбасы әлеуметтануы. +        
Мәдениет әлеуметтануы. Медицина әлеуметтануы. +        
Қолданбалы әлеуметтану. Нақты әлеуметтанулық зерттеу жүргізудің әдісі мен техникасы. Ақпараттарды өңдеу әдісі және олардың нәтижелерін талдау. +       +

 

*2 кредитте студент өз таңдауымен СӨЖ бір тақырыбын орындайды

Пән рейтингісінің қосынды қорытынды баллы 100 тең

Күнделікті бақылау:

- ауызша сұрау;

- жазбаша бақылау;

- тестілеу;

- жағдаяттық есептердің шешімін тексеру;

- аралық бақылау;

- ұсынылған рефераттар, баяндамалар, презентациялардың қорғауын бағалау.

Қорытынды бақылау: нәтижелерді кешенді бағалау:

- білімін күнделікті бақылау;

- тестілеу;

- ауызша әңгімелесу.

Студенттердің білімін бақылауды ауызша жүргізу технологиясы

Күнделікті бағалау t – біліктіліктің қалыптасуын бағалау деңгейі

t = (Z+N+K+P+S)/n мұнда

n – барлық біліктілік бойынша тапсырма саны

Z: z1+z2+…+zn - білімнің бағасы

N: n1+n2+…+nn - тәжірибелік дағдылар бағасы

K: k1+k2+…+kn - коммуникативті біліктіліктің бағасы

P: p1+p2+…+pn - құқықтық біліктіліктің бағасы

S: s1+ s2+…+sn - СӨЖ бағасы

 

t – күнделікті бақылау = орта баға оқытудың бес біліктілігі бойынша: білім, тәжірибелік дағды, құқықтық біліктілік, коммуникативті біліктілік, өзін жетілдіру дағдыларына қатысты бағаланады.

Аралық бақылау (r) –саны - 1, жүргізу формасы – тест түрінде және жазбаша сұрақ түрінде өткізіледі.

* Пән бойынша баллдық-рейтингтік бағалау өзгерістері №2 үлгіде көрсетілген

Емтихан бағалау және жүргізу технологиясы

Қорытынды бақылау: емтихан, екі кезеңнен тұрады:

1) тестілеу

2) ауысша (билет бойынша тәжірибелік дағдыларды тексеру және т.б.)

білім алушының білімін бағалау қорытынды бақылаумен өлшемі.

 

E= (E1Х 0,25+E2 Х 0,15)

мұнда, Е1 -емтиханның I кезеңінің балдары

Е2 –емтиханның II кезеңінің балдары.

 

Студенттің емтиханға жіберілу рейтингі қорытынды бағада 60% кем болмау керек, сондықтан да, пән бойынша семестрлік бағалау келесі формула арқылы анықталынады:

Rд = t + r1 +r2+r3+r4 /5 Х 0,6

мұндаt – күнделікті бақылау

r1 +r2+r3+r4 – аралық бақылау бағалары

Қорытынды баға жіберілу рейтингімен және қорытынды бақылау бағасының қосындысынан тұрады:

I = Rд х 0,6+(E1Х 0,25+E2 Х 0,15)

I – қорытынды баға

– жіберілу рейтинг бағасы

Е1– емтиханның I кезеңінің балдары

Е2– емтиханның II кезеңінің балдары.

Пән бойынша әріптік-балдық-рейтингтік бағасы

Әріптік жүйе бойынша бағасы Балдың сандық эквиваленті Пайыздық мөлшері, % Дәстүрлі жүйе бойынша бағасы
А 4,0 95-100 Үздік
А- 3,67 90-94 Үздік
В+ 3,33 85-89 Жақсы
В 3,0 80-84 Жақсы
В- 2,67 75-79 Жақсы
С+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық
С 2,0 65-69 Қанағаттанарлық
С- 1,67 60-64 Қанағаттанарлық
Д+ 1,33 55-59 Қанағаттанарлық
Д 1,0 50-54 Қанағаттанарлық
F 0-49 Қанағаттанарлықсыз

Аралық бақылау (r) –саны- 2, өткізу формасы – тест түрінде

Күнделікті тест бақылауын бағалау шкаласы.

БАҒАЛАУ ПАРАҒЫ

Күнделікті тестік бақылаудағы тестілеу нәтижесін бағалау

 

Тест түріндегі тапсырмалар саны - 10 1 дұрыс жауапқа 10 балл максимальды жианлатын балл саны -100 балл Дұрыс жауаптар саны Жиналған балл қосындысы (1 дұрыс жауапқа 10 балл Х дұрыс жауаптар саны)
       

Читайте також:

  1. Алматы, 2012
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ | Максималды балл – 100.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.