Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Примітки

 

Примітки наводять у тексті розрахунково-пояснювальної записки, якщо необхідні пояснення змісту тексту, таблиць або графічного матеріалу. Вони не повинні містити вимог.

Примітки слід поміщати безпосередньо після текстового, графічного матеріалу або в таблиці, до яких відносяться ці примітки, і друкувати з великої букви з абзацу. Якщо примітка одна, то після слова «Примітка» ставлять тире і примітку друкують теж із великої букви. Одну примітку не нумерують. Кілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами. Примітку до таблиці поміщають наприкінці таблиці під лінією, що позначає закінчення таблиці.

 

7.1.7 Перелік посилань

 

Посилання на джерела слід вказувати порядковим номером, виділеним квадратними дужками згідно з переліком посилань. Перелік посилань складається за вибором автора роботи в алфавітному порядку або в порядку їх згадування в тексті РПЗ. Перелік складають мовою тексту першоджерела, при цьому частину відомостей (наприклад, в частині кількісної характеристики) допускається записувати мовою основного тексту документу.

Максимальна кількість бібліографічних джерел у переліку посилань не обмежується. Не рекомендується включати до переліку джерела, на які не було посилань у тексті пояснювальної записки. Крім того, не рекомендується включати енциклопедичні словники, газети і науково-популярні видання.

Перелік посилань оформляють згідно з вимогами національного стандарту, ідентичному ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», введеного в дію в Україні з 01.07.2007 р.

ПРИКЛАДИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ДОКУМЕНТІВ

ЗАКОНОДАВЧІ ДОКУМЕНТИ

Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів. [Текст]: за станом на 18 груд.2002 р. / Міністерство охорони здоров’я України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2002 р. – 12 с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 978-966-611-647-8.

 

СТАНДАРТИ

Документація. Звіти у сфері науки і техніки : Структура і правила оформлення : ДСТУ 3008-95. – Чинний від 1996-01-01. – К.: Держстандарт України, 1995. – 37 с.

Формы и правила оформления документов на технологические процессы и операции обработки резанием : ГОСТ 3.1404-86. ЕСТД. – Введен 1987-07-01 – М.: Изд-во стандартов, 1986. – 56 с.

 

КНИГИ

Один автор

Думов,С.И. Технология электрической сварки плавлением [Текст] / С.И.Думов–Л.: Машиностроение, 1987–461с.

Два автори

Куркин,С.А. Сварные конструкции [Текст] / С.А.Куркин, Г.А Николаев.–М.: Высшая школа, 1991–397с.

 


Читайте також:

 1. Запис звуку або звукової примітки для окремого слайду
 2. ПРИМІТКИ
 3. Примітки
 4. ПРИМІТКИ
 5. Примітки
 6. Примітки
 7. Примітки
 8. Примітки до річної фінансової звітності
 9. Примітки до фінансових звітів
 10. Примітки до фінансової звітності
 11. Примітки до фінансової звітності
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
В-86 Дослідження комптонівського розсіяння рентгенівського випромінювання в твердому тілі | Три автори

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.