Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Питання 1. Біологічна хімія як наука. Предмети та об'єкти вивчення біохімії

Література

План

ТЕМА. СВІТ НАЙСКЛАДНІШОГО ЖИТТЯ

ЛЕКЦІЯ 1

ПАКЕТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни: «Біохімія»

для студентів спеціальностей:

5.091711 «Виробництво харчової продукції»

(шифр, назва спеціальності)

 

Склав викладач:

Глущенко О.Л.

 

 

Розглянуто і схвалено

на засіданні комісії природничих дисциплін Протокол № від

Голова комісії В.П. Зленко

 

 

м. Кривий Ріг

 

Мета: розширити знання студентів про біохімію як науку, що вивчає склад, будову, властивості речовин живої природи, розглянути основні методи біохімічних досліджень, формувати пізнавальний інтерес до вивчення дисципліни та майбутньої професії, розвивати наукові погляди студентів на сутність життя.

1. Біологічна хімія як наука. Предмети та об'єкти вивчення біохімії.

2. Історія розвитку біологічної хімії.

3. Методи біохімічних досліджень.

4. Місце біологічної хімії в системі наук.

1. Губський Ю.І. Біологічна хімія: Підручник. Київ-Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - С. 7-11.

2. Мардашко А. А., Миронович Л. М., Степанов Г. Ф.Биологическая и биоорганическая химия: Учебное пособие - К.: Каравелла,2008. -

С. 3-10.

3. Явоненко О.Ф., Яковенко Б.В. Біохімія: Підручник для студентів спеціальності «Фізична культура» педагогічних університетів. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2002. - С. 4-7.

 

З давніх часів людина намагалася розпізнати таємницю життя. Йшли роки, тисячоліття, а таємниця не давалася в руки. У кінці XVIII століття проблемою вивчення живого поряд з біологами почали займатися вчені-хіміки. Вони підійшли до її розв'язання зі свого «хімічного» боку. Звідси бере початок наука, що дістала назву органічної хімії. Спочатку вченим вдалося довести, що складні речовини, виділені з живих організмів, можна синтезувати з простих неорганічних речовин. Це було дуже важливим і надавало впевненості дослідникам. Завдяки численним дослідам вчені змогли виділяти з організмів все складніші й складніші речовини, встановлювати їх будову. Дослідження живого виявилося багатим на відкриття. Але водночас проблема була настільки складною, що на межі двох наук - органічної хімії і біології - виник цілий ряд нових дисциплін - хімія природних сполук або біохімія, трохи пізніше - генетика, молекулярна біологія тощо. Предметом вивчення кожної з цих наук була окрема ділянка живого на просторовому полі вивчення живих тіл. Виникла потреба пояснити накопичені факти, оцінити їх значення, відібравши з кожної області знань основне. Так виникла біологічна хімія - наука, що вивчає будову та взаємодію в живому організмі найважливіших його складових речовин. Вона є хімічним фундаментом біологічних наук.

Біохімія –це наука, яка вивчає склад, будову, властивості речовин живої природи, а також їх перетворення в процесі життєдіяльності живих об'єктів з метою пізнання молекулярних основ життя. Отже, біохімія вивчає як хімічну природуречовин, з яких побудований живий організм, так і те перетворення залежно від діяльності органів і тканин.

Живий організм нерозривно пов'язаний з навколишнім середовищем, з якого він одержує необхідні для життя харчові речовини, воду та кисень. З цих речовин в організмі утворюються складні біоорганічні сполуки, які безпосередньо беруть участь у біохімічних перетвореннях, унаслідок яких у зовнішнє середовище виділяються продукти розпаду.

Біохімія вивчає не тільки процеси синтезу і розпаду складних органічних сполук у живому організмі, але й те, як ці перетворення пов'язані з поглинанням І виділенням енергії, а також механізми енергетичного обміну, що забезпечують здійснення різних фізіологічних функцій.

Предметом дослідження біологічної хімії є таємниця життя - спосіб існування організмів у земних умовах: білків, нуклеїнових кислот, вуглеводів, ліпідів, їх комплексних сполук, а також низькомолекулярних біорегуляторів білкової і небілкової природи.

Об'єктами вивчення біохімії є живі організми на різних етапах еволюційного розвитку: віруси, бактерії, рослини, тварини, організми людини як біологічний об'єкт.

Тобто, в залежності від об'єкту дослідження біохімію підрозділяють на біохімію тварин, біохімію рослин, біохімію людини і т.д.

Не дивлячись на біохімічну єдність всього живого, в тваринних та рослинних організмах існують значні відмінності, перш за все у характері обміну речовин.

Обмін речовин - це сукупність всіх хімічних реакцій в організмі, що направлені на збереження живих систем.

Рослини будують складні речовини свого тіла (білки, жири, вуглеводи) з таких простих речовин, як карбон (IV) оксид, вода і мінеральні речовини, причому енергія, яка необхідна для цієї синтетичної діяльності, поглинається за рахунок сонячних променів →(фотосинтез) → автотрофи.

Навпаки, тваринні організми потребують у харчуванні не тільки воду та мінеральні компоненти, але й складні сполуки органічної природи (білки, жири, вуглеводи). У тварин прояв життєдіяльності і синтез речовин, що входять до складу тіла, забезпечуються за рахунок хімічної енергії, яка виділяється при розпаді чи окисненні складних органічних сполук → (хемосинтез) → гетеротрофи (потребують доставки речовин орг. природи).

Основні розділи біохімії:

1. Статична біохімія(вивчає склад живих організмів та структуру біомолекул, що входять до їх складу: білків, амінокислот, нуклеїнових кислот, вуглеводів, вітамінів, гормонів тощо).

Сучасна статистична біохімія близька до біоорганічної хімії. На відміну, від біоорганічної хімії, біохімія приділяє основну увагу значенню певних біомолекул в утворенні клітинних та тканинних структур, реалізації фізіологічних функцій організму.

2. Динамічна біохімія (вивчає хімічні, біохімічні реакції, що складають обмін речовин живих організмів). Головними своїми завданнями динамічна біохімія має вивчення перебігу та механізмів реакцій обміну речовин, зокрема перетворень в живих організмах основних біомолекул. Прості біоорганічні молекули, які утворюються в процесі метаболізму (моносахариди, жирні кислоти, амінокислоти, нуклеотиди, низькомолекулярні карбонові кислоти) носять назву метаболітів.

Біоенергетика - розділ динамічної біохімії, що вивчає закономірності вивільнення, акумуляції та споживання енергії в біологічних системах.

3. Функціональна біохімія (вивчає біохімічні реакції, які лежать в основі певних фізіологічних функцій). Функціональна біохімія близька за своєю сутністю до молекулярної фізіології.

Функціональна біохімія, зокрема, вивчає: біохімічні основи травлення поживних речовин в шлунково-кишковому тракті; біохімічні механізми, що лежать в основі таких процесів, як м'язове скорочення, проведення нервового імпульсу тощо.

4. Медична біохімія (розділ біохімії, який вивчає закономірності обміну речовин та їх порушення в умовах як нормального функціонування людського організму, так і виникнення патологічних процесів, зокрема спричинених дією на організм ушкоджуючи факторів біологічного, хімічного, фізичного походження.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Барометрична формула | Питання 3. Методи біохімічних досліджень

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.