Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


II.ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

1. Види і стадії готовності промислової продукції. Методи вимірювання кількості продукції.

2. Система вартісних показників обсягу продукції та обсягу виробництва.

3. Статистика якості продукції і якості роботи промислових підприємств.

4. Статистика робочої сили (показники чисельності, складу, руху і використання робочої сили).

5. Статистика робочого часу (показники використання робочого часу).

6. Статистика умов та охорони праці.

7. Статистика продуктивності праці.

8. Статистика оплати праці.

9. Статистика основних фондів.

10. Статистика оборотних засобів.

11. Статистика сировини, матеріалів та палива.

12. Статистика витрат виробництва.

13. Статистика цін та тарифів.

14. Статистика НТП.

15. Економічна ефективність виробництва та заходів з впровадження нової техніки.

16. Статистика капітальних вкладень.

17. Статистика фінансових результатів.

18. Статистика вивчення економічної ефективності в промисловості.

19. Предмет і завдання статистики промисловості.

20. Статистика виробничого обслуговування.

21. Статистика виробничих потужностей.

22. Організація статистики промисловості в Україні.

23. Статистика трудових ресурсів.

24. Статистика національного багатства.

25. Статистика сукупного суспільного продукту.

26. Статистика національного доходу і валового національного продукту.

27. СНР - як методологічна основа організації статистики в умовах ринкової економіки.

28. Категорії населення, трудового потенціалу і трудових ресурсів.

29. Відтворення кваліфікованої робочої сили і трудових ресурсів.

30. Склад природних ресурсів, показники запасів та їх використання.

31. Статистика навколишнього середовища.

32. Статистика основних фондів.

33. Статистика оборотних засобів.

34. Показники доходів та витрат державного бюджету.

35. Натуральні та вартісні показники продукції в промисловості.

36. Статистика сільського господарства.

37. Статистика будівництва.

38. Статистика транспорту і зв'язку.

39. Статистика торгівлі та громадського харчування.

40. Макроекономічні показники обсягу виробництва.

41. Ринок товарів та його статистичне вивчення.

42. Узагальненні показники грошового обігу.

43. Статистика вивчення фінансового ринку.

44. Статистика цін та ціноутворення на макрорівні.

45. Система показників зовнішньоекономічної діяльності на макрорівні.

46. Показники торгового та платіжного балансів.

47. Статистика рівня життя населення.

48. Джерела та структура доходів населення.

49. Статистичне вивчення споживання населенням матеріальних благ та послуг.

50. Показники рівня життя, та методи їх узагальнення.

51. Статистика якості продукції.

52. Банківська статистика.

53. Показники статистики соціальних умов життя населення.

54. Статистика населення.


Читайте також:

 1. I. Аналіз контрольної роботи.
 2. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 3. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 4. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 5. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 6. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 7. III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 8. Internet. - це мережа з комутацією пакетів, і її можна порівняти з організацією роботи звичайної пошти.
 9. IV Етап: Вибір стратегії керування виявленими ризиками й виділення пріоритетних напрямків роботи
 10. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 11. IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
II. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ | III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.