Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Нумерація у дипломній роботі

 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №, тим же кеглем, яким і виконується робота.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок пояснювальної записки. На титульному аркуші, завданні до дипломної роботи, рефераті, переліку умовних позначень та змісті номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини пояснювальної записки, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не можна друкувати: «1. ВСТУП» або «Розділ 6. ВИСНОВКИ». Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера ставлять крапку, потім друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу та порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу ставлять крапку, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

 


Читайте також:

 1. Арт-терапія в роботі з дітьми, які перенесли сексуальне насильство
 2. Арт-терапія в роботі з правопорушниками
 3. БАР’ЄРИ В РОБОТІ З БАТЬКАМИ
 4. БАР’ЄРИ В РОБОТІ З БАТЬКАМИ
 5. Вибір головного циркуляційного кільця і нумерація ділянок
 6. Визначення витрат при роботі машино-тракторного агрегату
 7. Виконання рішень про поновлення на роботі.
 8. Використання арт-терапії в роботі з ув’язненими .
 9. Використання сучасних інформаційних технологій в позакласній роботі
 10. Вимоги безпеки при роботі з ОКГ
 11. ВИМОГИ ДО МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ПРИ РОБОТІ З НОВОНАРОДЖЕНИМИ.
 12. Вимоги при роботі з інформацією. Робота з чутками.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Побудова документа | Оформлення ілюстрацій

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.