Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


II.1 Програмне забезпечення

Рис. 6 Приклад коду EAN-13

EAN-14 - чотирнадцятирозрядний код з прямокутним контуром.

Аналогічно коду EAN-13 він складається з 13 розрядів тієї ж послідовності та

одного додаткового знаку, що ставиться першим і відображає специфіку

упаковки (1 - групова упаковка, 2 - упаковка партій в контейнер і т. д.).

Система EAN застосовується в будь-якому виді Діяльності, де є

потреба в обліку, контролі та управлінні рухом одиниць обліку та

електронній передачі даних. Вона дозволяє автоматизувати ці процеси,

зменшити кількість ручної праці та затрати часу, підвищити швидкість,

точність та ефективність виконання.

1.2.5. Моделювання інформації

У процесі перетворення інформації для управлінських цілей часто

використовують такий метод наочної інтерпретації, як моделювання

елементів інформації. Моделювання дозволяє умовно відобразити реальні

об’єкти і процеси за допомогою мовних, графічних та інших засобів, аби

полегшити сприймання та аналіз їх людиною. Моделі допомагають

абстрагуватися від деталей та усвідомити суть проблеми.

Процес зберігання даних про економічний об’єкт з певними їхніми

зв’язками в сучасних комп’ютерах вимагає застосування відповідних

моделей. Основним місцем зберігання економічної інформації в

інформаційних системах є бази даних (БД). Вид конкретної бази даних

залежить від типу відношень між об’єктами інформації; що зберігається в

ній. Основними видами (моделями) таких відношень є:

а) «один до одного» (1 : 1); прикладом може бути відношення «номенклатурний номер матеріалу — назва матеріалу»;

б) «один до багатьох» (1 : N); прикладом є відношення «код виробу —

професія працівника, що бере участь у його виготовленні»;

в) «багато до багатьох» (M : N); приклад — відношення «код технологічної

операції — табельний номер працівника, що її виконує».

Залежно від того, які типи відношень використовуються у побудові

конкретної бази даних, останні прийнято поділяти на:

а) ієрархічні (реалізуються відношення 1 : 1, 1 : N);

б) сіткові (реалізуються відношення 1 : 1, 1 : N та N : M).

Комп'ютери відрізняються від механічних пристроїв і електричних рахункових приладів тим, що працюють після закладених в них програм. Програма – це впорядкована послідовність команд. На перший погляд може здатися, що якщо людина працює з комп'ютером, то комп'ютер працює не автоматично, а під управлінням людини і програми тут ні причому. Але це зовсім не так. З першою і до останньої хвилини в комп'ютері автоматично працює безліч програм, завдяки яким і забезпечується спілкування з людиною. Ці програми відповідають за все, що ми бачимо на екрані, і за все, що ми можемо зробити. Взаємодія між комп'ютером і людиною за допомогою програм називається програмним інтерфейсом.

Програмне і апаратне забезпечення в комп'ютері працює в нерозривному зв'язку і в безперервній взаємодії.

Склад програмного забезпечення обчислювальної системи називається програмною конфігурацією. Між програмами, як і меду фізичними вузлами і блоками існує взаємозв'язок – багато програм працюють, спираючись на інші програми нижчого рівня, тобто, ми можемо говорити про міжпрограмний інтерфейс. Рівні програмного забезпечення є пірамідальною конструкцією. Кожен наступний рівень спирається на програмне забезпечення попереднього рівня. Кожен вищерозміщений рівень підвищує функціональні можливості всієї системи.

 

 
 

 


Базовий рівень. Найнижчий рівень програмного забезпечення. Воно відповідає за взаємодію з базовими апаратними засобами. Як правило, воно зберігається в спеціальних схемах ПЗП.

Системний рівень– перехідною. Програми цього рівня забезпечують взаємодію інших програм комп'ютерної системи з програмами базового рівня і безпосередньо з апаратним забезпеченням. Конкретні програми, що відповідають за взаємодію з конкретним пристроєм, називаються драйвером пристрою – вони входять до складу програмного забезпечення системного рівня.

Інший клас програм системного рівня відповідає за взаємодію з користувачем. Ці програмні засоби називають засобами забезпечення призначеного для користувача інтерфейсу.

Сукупність програмного забезпечення системного рівня утворюють ядро операційної системи комп'ютера. Наявність ядра операційної системи – неодмінна умова для можливості практичної роботи людини з обчислювальною технікою.

Службовий рівень.Програмне забезпечення цього рівня взаємодіє як з програмами базового рівня, так і з програмами систем багато рівня. Основне призначення службових програм (їхтналаштуванню комп'ютерної системи. У багатьох випадках вони використовуються для розширення илт поліпшення функцій системних програм.

Прикладний рівень.Програмним забезпеченням прикладного рівня є комплекс прикладних програм, за допомогою яких на даному робочому місці виконуються конкретні завдання. Спектр цих завдань незвично широкий:

- Текстові редактори;

- Текстові процесори;

- Графічні редактори;

- Системи управління базами даних;

- Електронні таблиці;

- І так далі.

II.2 Поняття про операційну систему.

Операційна система представляє комплекс системних і службових програмних засобів. З одного боку вона спирається на базове програмне забезпечення комп'ютера, що входить в систему BIOS, з іншого боку, вона сама є опорою для програмного забезпечення більш високого рівня - прикладних і більшості службових програм.

Додатками операційної системи прийнято називати програми, призначені для роботи під управлінням даної системи.

Основна функція всіх операційних систем – посередницька. Вона полягає в забезпеченні декількох видів інтерфейсу:

- Інтерфейсу між користувачем і програмно-апаратними засобами комп'ютера (інтерфейс користувача);

- Інтерфейсу між програмним і апаратним забезпеченням (апаратно-програмний інтерфейс);

- Інтерфейсу між різними видами програмного забезпечення (програмний інтерфейс).

Навіть для однієї апаратної платформи, наприклад, такий як IBM РС, існує декілька операційних систем. По реалізації інтерфейсу користувача розрізняють графічні і неграфічні операційні системи. Неграфічні операційні системи реалізують інтерфейс командного рядка. Основним пристроєм управління в даному випадку є клавіатура.

Графічні операційні системи реалізують складніший тип інтерфейсу, в якому як орган управління окрім клавіатури може використовуватися миша. Робота графічних операційних систем заснована на взаємодії активних і пасивних екранних елементів управління.

Як активний елемент управління виступає покажчик миші – графічний об'єкт, переміщення якого на екрані синхронізоване з переміщенням миші.

Як пасивні елементи управління виступають графічні елементи управління додатків (екранні кнопки, значки, перемикачі, прапорці, рядки меню і багато що інше).

Характер взаємодії між активними і пасивними елементами управління вибирає сам користувач. У його розпорядженні прийоми наведення покажчика миші на елемент управління, клацання кнопками і інші засоби.

II.3 Операційна система Windows

Дана операційна система має особливі засоби оформлення робочого середовища. Ці засоби дозволяють зробити роботу з системою і її застосуваннями наочною і виразною.. Вони забезпечують комфорт і зручність в роботі, а значить, впливають на продуктивність праці.

Інтерфейс користувача. Робочий стіл і панель завдань – це ядро інтерфейсу користувача системи Windows.

Робочий стіл Windows. Стартовим екраном є системний об'єкт, званий Робочим столом.

 

 

Робочий стіл – це графічне середовище, на якому відображені об'єкти і елементи управління Windows. Все з чим ми маємо справу, працюючи з комп'ютером в даній системі, можна віднести або до об'єктів, або до елементів управління. У початковому перебуванні на Робочому столі можна спостерігати декілька екранних значків і Панель задач. Значки – це графічне представлення об'єктів., а Панель задач – один з основних елементів управління.

II.3.1. Управління Windows

У Windows велику частину команд можна виконувати за допомогою миші. З мишею пов'язаний активний елемент управління – покажчик миші. При переміщенні миші по плоскій поверхні покажчик переміщається по Робочому столу, і його можна позиціонувати на значках об'єктів або на пасивних елементах управління додатків.

Основні прийоми управління мишею:

- Клацання (швидке натиснення і відпуск лівою кнопкою миші);

- Подвійне клацання – два клацання, виконані з Рисим інтервалом часу між ними:

- Клацання правою кнопкою ;

- Перетягання ( виконується шляхом переміщення миші при натиснутій лівій кнопці, зазвичай супроводиться переміщенням екранного об'єкту, на якому встановлений покажчик миші);

- Простягання миші ( виконується як і перетягання, але при цьому відбувається зміна форми екранного об'єкту;

- Спеціальне перетягання – виконується за допомогою правої клавіші;

- Зависання - наведення покажчика миші на значок об'єкту або елемент управління і затримка його на деякий час ( при цьому зазвичай на екрані з'являється спеціальна спливаюча підказка, що коротко характеризує властивості об'єкту).

Значки і ярлики. Значок є графічним представленням об'єкту. Те, що ми робимо із значком, фактично ми робимо з об'єктом.

Значки — це Рисенькі Рисюнки, що позначають програми, файли, теки і інші об'єкти. При першому запуску Windows на робочому столі є як мінімум один значок: корзина (детально див. нижчий).

Приклади значків робочого столу

 

Ярлики ж є тільки покажчиком на об'єкт. Для користувача прийоми роботи із значком і ярликом нічим не відрізняється від прийомів роботи з ярликом. Ярлик можна пізнати по стрілці на його значку.

 

Значок папки (злівава) и ярлик (справа)

 

Панель задач. Одним із значних поліпшень призначеного для користувача інтерфейсу є Панель задач:

 

Можна сказати, що Панель задач служить для зберігання активних завдань - тобто тих, які запустили подвійним клацанням на піктограмі, теки, документа або програми. Кожному застосуванню або теці на панелі завдань відповідає окрема кнопка. Це надає зручний спосіб перемикання в будь-яке активне застосування шляхом клацання по відповідній кнопці.

Як правило, панель завдань знаходиться в низу екрану.

Головне меню. На панелі завдань знаходиться також кнопка Пуск, яка викликає Головне меню Windows:

і яке містить наступні команди:

- Програми;

- Документи;

- Налаштування;

- Пошук;

- Довідка;

- Виконати;

- Завершення роботи.

II.3.2. Робота з вікнами.

Вікна – один з найважливіших об'єктів Windows. Абсолютно всі операції, які ми робить, працюючи з комп'ютером, відбуваються або на Робочому столі, або в якому-небудь вікні. Існує декілька типів вікон, що відрізняються по наявності елементів управління і оформлення.:

- Вікна тек (папок);

- Діалогові вікна;

- Робочі вікна додатків; вікна довідкової системи.

Всі документи і програми зберігаються в теках. Теки діляться на два види: файлові і об'єктні. Файлові теки є зображенням каталогів на диску, а об'єктні є зображенням логічних і фізичних пристроїв комп'ютера.

Вікно теки – це контейнер, вміст якого графічно відображає вміст теки. Будь-яку теку можна відкрити в своєму вікні.

Елементи вікна. Хоча вміст кожного вікна індивідуальний, у всіх вікон є щось загальне. Перш за все, вікна завжди з'являються на робочому столі — основній робочій області екрану. Крім того, майже у всіх вікон є одні і ті ж основні елементи.

Вікно теки містить наступні обов'язкові елементи:

· Рядок меню. Містить елементи - пункти Меню (1):


Читайте також:

 1. I. Введення в розробку програмного забезпечення
 2. III. Етапи розробки програмного забезпечення
 3. Адвокатура — неодмінний складовий елемент механізму забезпечення прав людини.
 4. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 5. Аналіз програмного забезпечення з управління проектами.
 6. Апаратне забезпечення USB
 7. Апаратне забезпечення мереж
 8. Аудит формування і використання власного капіталу та забезпечення зобов'язань.
 9. Біохімічний контроль за розвитком систем енергозабезпечення
 10. Будинків іспоруді забезпечення нормальних умов їх будівництва й експлуатації
 11. В залежності від мети та характеру угоди, які лежать в основі випуску векселів, а також їх забезпечення розрізняють комерційні, фінансові та фіктивні векселя.
Переглядів: 2557

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Штрихове кодування | III.4 Форматування тексту.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.