Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Страхування земельних ділянок

 

1. Основними юридичними актами, що визначають правила іпотеки та страхування земельних ділянок, є:

1)Закон України "Про іпотеку" від 6 травня 2003 року № 898-1V [9.1]- регулює відносини між іпотекодержателем та іпотекодавцем щодо укладання, зміни та припинення договору іпотеки;

2)Закон України "Про страхування" від 3 липня 1996 року № 85/96-ВР [9.2] — регулює цивільно-правові відносини щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків).

 

2. Іпотекою є форма забезпечення виконання іпотекодавцем (боржником) свого зобов'язання, коли заставою виступає належна йому нерухомість. Вона залишається у володінні та користуванні іпотекодавця, а іпотекодержатель (кредитор) має право, у випадку невиконання боржником зобов'язання, одержати задо­волення своїх вимог за рахунок цієї нерухомості; при цьому переважно перед іншими кредиторами, вимоги яких не підкріплені іпотекою.

Іпотека оформляється іпотечним договором між одним або декількома іпотекодавцями та іпотекодержателем у письмовій формі, що підлягає нотаріальному посвідченню. Іпотечний договір повинен містити положення щонайменше про:


• вартість нерухомості;

• право власності іпотекодавця на нерухомість;

• цільове призначення земельної ділянки;

• відомості про обмеження та обтяження прав іпотекодавця на нерухомість;

• визначення способу звернення стягнення нерухомості на користь кредитора.

Якщо предметом іпотеки є будівлі (споруди), що розташовані на земельній ділянці, належній іпотекодавцю на праві власності, то вони передаються в іпотеку разом із цією ділянкою. У випадку, коли земельна ділянка лише використовується іпотекодавцем, а належить іншій особі, після звернення стягнення на будівлі (споруди) їх новий власник набуває прав і обов'язків, які мав іпотекодавець за правочином, яким встановлено умови оренди (користування) землі.

Так само, якщо предметом іпотеки є земельна ділянка, а на ній розташовані будівлі (споруди), які належать іпотекодавцю на праві власності, то земля підлягає передачі в іпотеку разом із будівлями (спорудами). Після звернення стягнення на передану в іпотеку земельну ділянку, на якій розташовані будівлі (споруди), що належать іншій, ніж іпотекодавець, особі, новий власник земельної ділянки зобов'язаний надати власнику будівлі (споруди) такі самі умови користування земельною ділянкою, які мав іпотекодавець. Слід зазначити, що заставодержателем земельної ділянки сільсько­господарського призначення можуть бути лише банки.

Об'єкти незавершеного будівництва, розташовані на переданій в іпотеку земельній ділянці, вважаються предметом іпотеки, незалежно від того, хто є власником об'єкта незавершеного будівництва.

Основними підставами припинення іпотеки земельної ділянки є:

> припинення основного зобов'язання або закінчення строку дії іпотечного договору;

> продаж земельної ділянки;

> набуття іпотекодержателем права власності на земельну ділянку;

> визнання іпотечного договору недійсним.

 

3. Страхування земельної ділянки - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів власників земельної ділянки, коли їхні збитки підлягають відшкодуванню страховими компаніями. Таке відшкодування можливе лише тоді, коли власник земельної ділянки став страхувальником, тобто уклав зі страховиком (страховою компанією) договір страхування на випадок настання певної події - страхового випадку, а також сплатив страховий платіж. Коли трапляється страховий випадок, у страховика виникає обов'язок здійснити страхову виплату страхувальнику.

Страхування земельної ділянки оформлюється договором страхування, що являє собою письмову угоду між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі, а страху­вальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

При настанні страхових випадків страхувальник відшкодовує збитки, що настали внаслідок пошкодження земельної ділянки -механічного, забруднення, дії техногенних аварій, що виникли внаслідок:

• пожежі;

• вибуху;

• удару блискавки;

• падіння літальних апаратів;

• дії води;

• стихійного лиха;

• аварії або катастрофи;

• забруднення відходами;

• протиправних дій третіх осіб.

Захист страховки не розповсюджується на шкоду, заподіяну сільськогосподарським угіддям і навколишньому природному середовищу.

Перелічені вище події не визнаються страховиками випадками в разі:

> відмови страхувальника від прав на земельну ділянку;


> забруднення земель або механічного пошкодження родючого шару ґрунту, якщо вони відбулися не внаслідок техногенних аварій, протиправних дій третіх осіб або стихійного лиха;

> дій (бездіяльності) страхувальника, що порушують встанов­лені і загальноприйняті правила та умови експлуатації розміщених на земельній ділянці об'єктів;

> дій страхувальника, що вимагали відповідних навичок і спеціальних дозволів, якщо останні не підтверджені необхідними документами;

> дій (бездіяльності) страхувальника або його працівників у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння, а також у стані, в якому вони не могли розуміти значення своїх дій або керувати ними;

> діяльності страхувальника, не пов'язаної з використанням земельної ділянки для цілей, обумовлених у договорі страхування, або використання земельної ділянки не за призначенням;

> спричинення шкоди земельній ділянці за результатом наміру або грубої необережності страхувальника;

> зараження земель карантинними шкідниками і хворобами рослин, заростання чагарником і дрібноліссям.

Запитання для самоконтролю

1.У чому полягає сутність іпотеки?

2.Які істотні умови іпотечного договору?

3.Як здійснюється страхування земельних ділянок?

4.Які події визнаються страховими, а які — ні?

Література

Основна

9.1. Про іпотеку: Закон України від 06.05.2003 р. № 898-ІУ // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 38. - Ст. 313.

9.2. Про страхування: Закон України від 03.07.1996 р. Хе 85/96-ВР // Відомості Верховної Ради. - 1996. - № 18. - Ст. 78.Читайте також:

 1. Аналіз земельних ресурсів.
 2. Аудит розрахунків з оплати праці й за соціальним страхуванням.
 3. Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян
 4. Біржове страхування (хеджування) учасників біржової торгівлі від несприятливих для них коливань цін
 5. В загальній сукупності фінансових відношень можуть бути виділені три важливі сфери: фінанси підприємств, установ і організацій; страхування; державні фінанси.
 6. Вибір головного циркуляційного кільця і нумерація ділянок
 7. Види загальнообов’язкового державного соціального страхування
 8. Види і форми страхування
 9. Види майнового страхування
 10. Види майнового та особистого страхування
 11. Види особистого страхування
 12. Види страхування
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Лекція № 9 | Лекція № 10

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.