Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Типи виробництв

 

Тип виробництва (одиничне, серійне, масове) визначає побудову та ступінь деталізації розробки технологічного процесу.

Одиничним називається виробництво, при якому процес виготовлення одного або декількох виробів не повторюється або повторюється через невизначені проміжки часу.

Таке виробництво характеризується застосуванням універсального обладнання та пристроїв, використанням нормалізованого робочого та універсального вимірювального інструмента і розташуванням обладнання групами за типом верстатів.

Серійним називається виробництво, при якому процес виготовлення виробів ведеться партіями або серіями, що регулярно повторюються через певні проміжки часу.

Для серійного виробництва характерна періодичність як окремих операцій, так і цілого технологічного процесу виготовлення виробів, тобто циклічність виробництва. В залежності від номенклатури виробів, що випускаються, використовують як універсальне, так і спеціалізоване обладнання, а в окремих випадках і спеціальне. Крім цього, використовують спеціальний робочий та вимірювальний інструмент.

Масовим називається виробництво при якому виготовлення виробів ведеться таким чином, що на одних і тих же робочих місцях виконуються одні й ті ж операції, що постійно повторюються.

Для масового виробництва характерне застосування спеціалізованого та спеціального обладнання з автоматичним циклом роботи, що розташоване у відповідності до технологічного процесу і забезпечує безперервність подачі деталей на збирання та можливість застосування високопродуктивного приладдя, спеціального та нормалізованого інструменту. Однією з основних умов масового виробництва є здійснення принципу взаємозамінності.

Найбільш характерні особливості видів виробництв наведені в табл. 1.1.

 

Таблиця 1.1 - Характерні особливості видів виробництв

Елементи порівняння Види виробництв
Одиничне Серійне Масове
Номенклатура виробів Велика і різноманітна, нечітко виражена Значна, в повній мірі визначена (кілька десятків і сотень типів) Обмежена (кілька типів)
Характер продукції Дослідна чи спеціальна Встановленого типу, стандарт-на Стандартна

Продовження таблиці 1.1

Спеціалізація робочих місць Відсутня На виконання декількох операцій На виконан-ня однієї операції
Обладнання Загального призначення Загального призначення, спеціальне Спеціальне
Розташування обладнання За типами За типами і технологічним процесом За технолог-гічним процесом
Робочий інструмент Нормалізова-ний Нормалізоване, спеціальне Спеціальний і нормалі-зований
Контрольно-вимірюваль-ний інстру-мент Баготомірний універсальний Граничний, багатомірний Граничний, спеціальний
Засоби Універсальні Універсальні, уніфіковані, спеціальні Спеціальні
Взаємоза-мінність продукції Надто обмежена Повна або неповна з підбором деталей Повна
Збирання Стаціонарне Рухоме, стаціонарне Рухоме
Тривалість виготовлення Найбільша Середня Найменша
Собівартість Висока Середня Низька

Контрольні запитання:

1. Які вироби відносяться до виробів допоміжного і основного виробництва?

2. Що називають технологічністю, які види технологічності розрізняють?

3. На які різновиди розділяють якість продукту праці?

4. Що означають функціональні показники якості?

5. Які показники якості відображають економічну суть продукції?

6. Що характеризують природоохоронні показники якості?

7. Які основні фактори впливають на надійність роботи приладів?

Назвіть основні виробничі особливості приладобудування.

8. Які існують основні види виробництв, чим характеризується кожен з них?


Л е к ц і я 2


Читайте також:

 1. D) оснащення виробництва обладнанням, пристроями, інструментом, засобами контролю.
 2. Абстрактна модель оптимального планування виробництва
 3. Автоматизація виробництва
 4. Автоматизація обліку витрат на виробництво засобами універсального програмного продукту
 5. Автоматизоване виробництво
 6. Аграрна сфера виробництва та її особливості
 7. Аграрне виробництво громадських господарств
 8. Аграрне виробництво і його особливості
 9. Акти за формою Н – 5, Н – 1 та НПВ. Нещасні випадки пов’язані з виробництвом і не пов’язані з виробництвом.
 10. Альтернативні варіанти виробництва при повній зайнятості ресурсів
 11. Альтернативні можливості виробництва масла і тракторів
 12. Альтернативні можливості виробництва масла та гармат.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Технологічність конструкції виробу. Якість продукції приладобудування | Виготовлення заготовок і деталей приладів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.