Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Список літератури

 

1. Закон України «Про пожежну безпеку».

2. НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні». Затверджені Наказом МНС України від 19.10.2004 р. № 126.

3. НАПБ В.01.057-2006/200 «Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України». Затверджені Наказом МНС України від 04.12.2006 р. № 730/770.

4. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник. – Вид. 3-є, перероб. і доп. – Львів: УАД, 2006. – 336 с.

 

Додаток 1

Перелік виробництв (приміщень) з різною ймовірністю виникнення та небезпекою поширення пожежі

№ п/п Назва виробництв, приміщень та інших об’єктів (цехи, дільниці, зони) Площа приміщення, м2
1. Приміщення для вирощування грибів (у спалимій тарі)
2. Майстерня точної механіки
3. Приміщення санітарно-побутового обслуговування
4. Склад мінеральних добрив
5. Склад пестицидів
6. Склад паливо-мастильних матеріалів
7. Дільниця приготування (розведення) лаків, емалей, фарб, розчинників
8. Склад фарб, лаків та розчинників
9. Приміщення для сушіння деревини
10. Деревооброблювальний цех
11. Столярна майстерня
12. Склад лісоматеріалів (виробів з деревини)
13. Фарбувальне відділення (деталей, вузлів і агрегатів с/г машин
14. Приміщення для ремонту дизельної паливної апаратури
15. Приміщення для випробування двигунів
16. Приміщення для збирання і зварювання вузлів
17. Електроцех ремонтної майстерні
18. Дільниця монтажу та вулканізації
19. Пункт заправляння автомобілів, тракторів
20. Дільниця технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів
21. Гараж для автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами та такими, що працюють на газі
22. Склади технічних і обтиральних матеріалів, синтетичних мийних і дезінфекційних засобів, антисептиків
23. Склади для зберігання карбіду кальцію, балонів з ацетиленом та іншими горючими газами
24. Склад горючих рідин (дизельне паливо, автотракторний мазут, олива)
25. Склад зберігання комбікормів, трав’яного борошна
26. Хімічна лабораторія
27. Цех птахофабрики (з утриманням птахів на підстилці)
28. Лабораторія вірусології
29. Офісне приміщення
30. Зерносклад
31. Архів підприємства
32. Бухгалтерія підприємства
33. Бібліотека підприємства
34. Музей підприємства

 

Додаток 2

Рекомендації щодо вибирання автоматичних пожежних сповіщувачів на підприємствах АПК

Перелік характерних приміщень, виробництв, технологічних процесів Вид автоматичного пожежного сповіщувача
1. Виробничі будівлі  
1.1. З виробництвом і зберіганням:  
- виробів з деревини, синтетичних смол, синтетичних волокон, полімерних матеріалів, текстильних, трикотажних, текстильно-галантерейних, швейних, взуттєвих, шкіряних, тютюнових, хутрових, целюлозно-паперових виробів, синтетичного каучуку, горючої рентгенівської, кіно- і фотоплівки, бавовни Тепловий або димовий
- лаків, фарб, розчинників, легкозаймистих і горючих рідин, мастильних матеріалів, хімічних реактивів, спиртогорілчаної продукції Тепловий або полум'я
- лужних металів, металевих порошків, каучуку природного Полум'я
- борошна, комбікормів та інших продуктів (матеріалів) з виділенням пилу Тепловий
1.2 З виробництвом:  
- паперу, картону, шпалер, тваринницької та птахівницької продукції Тепловий або полум'я
1.3. Із зберіганням:  
- негорючих матеріалів у горючій упаковці, твердих горючих матеріалів Тепловий або димовий
2. Спеціальні споруди  
- приміщення (споруди) для прокладання кабелів, приміщення для трансформаторів, розподільчих пристроїв та щитові Тепловий або димовий
- приміщення електронно-обчислювальної техніки, електронних регуляторів, АТС, радіоапаратних Димовий
- приміщення для обладнання і трубопроводів для перекачування горючих рідин і оливи, для випробування двигунів внутрішнього згоряння і паливної апаратури, наповнення балонів з горючими газами; Тепловий або полум'я
- приміщення підприємств з обслуговування автомобілів. Тепловий або димовий
3. Адміністративні, побутові та громадські будівлі і споруди  
- фойє, холи, коридори, гардеробні, книгосховища, архіви, фотолабораторії, простори за підвісними стелями, приміщення з персональними комп'ютерами Димовий
- адміністративно-господарські приміщення, пульти керування Тепловий або димовий
- приміщення підприємств торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування, службові кімнати, житлові приміщення готелів і гуртожитків Тепловий
Примітка 1. Вказаний першим вид сповіщувача є пріоритетним.
Примітка 2. Використання інших видів сповіщувачів або необхідність встановлення в одному приміщенні автоматичних пожежних сповіщувачів, що реагують на різні прояви пожежі на початковому етапі горіння, вимагає техніко-економічного обґрунтування.

 

 

Додаток 3

Перелік виробництв, будівель і приміщень підприємств АПК, на яких має бути улаштовано системи автоматичного пожежогасіння

№ п/п Назва приміщення (цехи, відділення, дільниці) та будівлі Системи пожежної сигналізації (м2) Системи пожежогасіння (м2)
1. Тваринництво (скотарство, свинарство, конярство, вівчарство), птахівництво, звіроводство, бджільництво
1.1 Склади вітамінів, антибіотиків і ферментних препаратів Понад 50 1000 і більше
1.2 Цехи приготування сухих кормів Понад 50 1000 і більше
1.3 Цехи з виробництва яєчного порошку Понад 50 500 і більше
2. Зберігання та переробляння зерна, кормовиробництво
2.1 Склади зберігання зерна, насіння кукурудзи, хлібопродуктів, комбікормів, агрохімікатів, порошкових органічних матеріалів 200 і більше  
2.2 Склади для тарного і безтарного зберігання борошна Від 100 до 1000 1000 і більше
2.3 Приміщення очищання зерна, сушіння і обробляння солоду і зерна Від 100 до 1000 1000 і більше
2.4 Приміщення кормоцехів, цехів з виробництва комбікормів, трав’яного борошна, преміксів Від 200 до 1500 1500 і більше
2.5 Приміщення для обробляння насіння зерна, зерноочищальні, насінняочищальні, сушильні Від 200 до 1500 1500 і більше
2.6 Приміщення для протруєння насіння (обробляння емульсією) 200 і більше -
2.7 Приміщення фасування борошна і крупи Незалежно від площі -
2.8 Робочі будівлі і силосні корпуси елеваторів (надсилосні та підсилосні поверхи) Понад 100 1000 і більше
3. Ремонтно-технічна база і об’єкти матеріально-технічного забезпечення
3.1 Фарбувальні дільниці, розташовані в одному приміщенні з іншими дільницями - Незалежно від площі
3.2 Фарбувальні дільниці, розташовані в окремому ізольованому приміщенні До 500 500 і більше
3.3 Приміщення розконсервації та миття виробів і деталей в органічних розчинниках До 500 500 і більше
3.4 Приміщення, де стоять трактори і комбайни Від 1000 7000 і більше
3.5 Приміщення заправляння тракторів, агрегатів, складання і випробування дизельних паливних насосів Від 100 500 і більше
3.6 Приміщення для випробування форсунок та інших вузлів дизельної наливної апаратури Від 100 до 1000 1000 і більше
3.7 Приміщення діагностування тракторів і комбайнів; обкатування тракторів і комбайнів; ремонтування силового і автотракторного електрообладнання Від 100 до 1000 1000 і більше
3.8 Пости технічного обслуговування і ремонту тракторів і комбайнів в одноповерхових спорудах Від 200 до 7000 7000 і більше
3.9 Закриті склади ЛЗР, ГР, мастильнихі лакофарбувальних матеріалів До 500 500 і більше
3.10 Склади запчастин, ремонтних матеріалів, обладнання, інструментів у горючій тарі Від 100 до 1500 1500 і більше
3.11 Склади столярних виробів, пиломатеріалів, паперу та інших горючих матеріалів Від 100 до 1000 1000 і більше
3.12 Склади мастильних матеріалів у підвальних і цокольних поверхах - Незалежно від площі
4. Склади
4.1 Технічних жирів, гліцерину, жирних кислот, бітуму До 500 500 і більше
4.2 Сірчаної, азотної, соляної кислот, лугів та інших хімікатів у спалимій упаковці До 500 500 і більше
4.3 Спецодягу, технічних і обтиральних матеріалів, синтетичних дезінфікувальних і мийних засобів, антисептиків До 500 500 і більше
4.4 Матеріальні загальнотоварні склади До 1000 1000 і більше
4.5 Склади для зберігання карбіду кальцію, балонів з ацетиленом та іншими горючими газами До 500 500 і більше
4.6 Склади горючих матеріалів Від 100 1000 і більше
4.7 Склади негорючих матеріалів у спалимій упаковці Від 500 1500 і більше
5. Агрохімобслуговування
5.1 Лабораторії мікробіологічні, сировинні, біологічні Від 100 1000 і більше
5.2 Склади аміачної селітри Від 100 1000 і більше
5.3 Склади хімічних засобів захисту рослин рослин До 1000 1000 і більше
5.4 Склади сильнодійних отруйних речовин Від 100 1000 і більше

 

 


Читайте також:

 1. IV. Список використаних джерел
 2. IV. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ І ЗАКОНОДАВСТВА.
 3. V. Список вопросов и требования к экзамену
 4. V.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 5. VІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
 7. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
 8. Библиографический список
 9. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
 10. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
 11. Библиографический список
 12. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Порядок виконання роботи | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.