Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


VІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Постмодернізм в образотворчому мистецтві формується у рамках авангардистських напрямків 60-70-х рр. ХХ ст. (поп-арт, концептуальне мистецтво, хепенінг, перформенс, гіперреалізм, ленд-арт та ін.), які, втім, поступово втрачають свій критичний пафос й «революційність», перетворюючись у відверту гру із вже існуючими формами або у комерційні проекти.

 

       
   
 
 

 


Поп-арт -

 
 
Оп-арт (візуальне мистецтво) – художній напрям неоконструктивізму, орієнтоване на моделювання простору (об’єму) і руху нетрадиційними для мистецтва засобами, які мають на увазі відмову від традиційних прийомів живопису, графіки і пластики

 
 


 

 

концептуальне мистецтво -

Постмодерністська архітектура – це мета - архітектура, вавилонське стовпотворення колон, портиків, аркад та іншого "історичного мотлоху" форм і образів, що цілком уживається з суперсучасними гладенькими дзеркальними стінами і металевими структурами: все залежить від того, наскільки архітектор - постмодерніст засвоїв техніку роботи в "стилях" і "в манерах".

деконструкція
фрістайл-класицизм
  біо-тек
  еко-тек
Хай-тек (скорочення від англ. high technology — високі технології) — стилістичний напрямок у сучасній архітектурі та дизайні, орієнтований на функціональність, науковість, елітне обслуговування архітектурою з застосуванням високих технологій.  

   
 
 
 


Висновки:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Питання для самоконтролю:

 1. Назвіть характерні риси постмодернізму?
 2. Охарактеризуйте прояви постмодернізму в сучасній українській літературі?
 3. Проаналізуйте творчість українських художників постмордерністів?
 4. Поясніть поняття бріколаж?
 5. Вкажіть на характерні особливості розвитку концептуального мистецтва в Україні?
 6. Дайте характеристику стилістичним напрямкам сучасної архітектури?
 7. Поп-арт та його вплив на формування української культури?

 

Основна література:

1. Висоцький О.Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. — Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – 130 c.

2. Гаврюшенко О., Шейко В., Тишевська Л. Історія культури. Навч. Пос. К. «Кондор». – 2004.

3. Закович М.. Українська та зарубіжна культура. К., 2002.

4. Історія світової та української культури: Підручник для вищ. Закл. Освіти / В.А. Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук та ін.. – К.:Ліера ЛТД, 2005. – 464 с.

5. Історія української та зарубіжної культури: Навч. посіб./ Калапчук С., Остафійчук В., Горбань Ю. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – 358 с.

6. Крип,якевич І. Історія української культури К. Либідь, 2002. 650с.

7. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч.посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп./ За ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. — Львів: Світ, 2005. — 568 с. з іл.

8. Шейко В., Білоцерківський В. Історія української культури. К. «Знання», 2009. – 413 с

Додаткова література:

1. Богуцький Ю., Андрущенко В,, Безверщук Ж., Новохатько Л. Українська культура в європейському контексті. – К. «Знання», 2007. – 679 с.

2. Волков С.М. Мистецька освіта в культурі України 90-х рр.. ХХ ст.. Н. пос. К., 2006.-208с.

3. Волкова М.В., Ярошенко А.П. Козак Мамай. Мистецько-етнографічні праці. Х. Факт. 2008.-512с.

4. Горбачов Д. Шедеври українського живопису. - К. Мистецтво. 2008.- 608с.

5. Горовий Анатолій Васильович. Перший іконописець Київської Русі – Аліпій. К., «Наш час». 2008.- 140с.

6. Гонтова Лариса Валерівна. Українське мистецтво 2 пол. ХХ ст.. К.2005. -112с.

7. Гриценко Олександр Андрійович. Пророки, пірати, політики і публіка: культурні індустрії й державна політика в сучасній Україні. К., К.І.С. 2003.- 168с.

8. Гринишина М. Театр української драматургії: Сучасна та класична українська п’єса на сценах театрів у 1930-х роках.
К., 2006. - 283 с.: іл.

9. Жаборюк Анатолій Андрійович. Про літературу, малярство і українську національну ідею. - О. Астропринт. 2008. - 168с.

10.Задорожний В. Курс історії української культури (ІХ - початок ХХІ ст.). - Ужгород : Ґражда, 2009. - 429 с.

11. Зубавіна Ірина. Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті. Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв Ук раїни. — К.: ФЕНІКС, 2007. — 296 с.: іл.

12. Ісаєвич Ярослав. Україна давня і нова: народ, релігія, культура. НАНУ. Л., 1996. 336с.

13. Історія української культури у 5 томах. Т.1. Історія культури давнього населення України./ Гол ред.. Б.Патон. К., «Наукова Думка», 2001.

14. Історія української культури у 5 томах. Т.2.Українська культура ХІІІ – першої половини ХVІІ ст.. К., «Наукова Думка», 2001.

15. Історія української культури у 5 томах. Т.3. Українська культура другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст.. К., «Наукова Думка», 2003.

16. Історія української культури у 5 томах. Т.4. Українська культура першої половини ХІХ ст.. Кн. перша. Українська культура 2 пол. ХІХ ст.. Кн. Друга. К., «наукова Думка», 2008.

17. Коломієць Р. Г. Традиції, канони і новації українського театру:
Початок XIX — початок XX ст. Книга І. — К.: Інтертехнологія, 2008. — 136 с.: іл.

18. Копієвська Ольга. Культурна функція держави в контексті національного державотворення. – К., 2010 – 272 с.

19. Крвавич Д., Овсійчук В., Черепанова С. Українське мистецтво. Т.2. Львів. Видавництво «Світ».-2004.- 267с.

20. Наливайко Д., Горбачов Д.. Українське барокко. Х.Акта, 2004. Т.1.- 636с. Т.2.-412с.

21. Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ ст.. / Редкол.: В. Сидоренко та ін..; Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтвкраїни : У 2кн. – К.: Інтертехнологія, 2006. – Кн. 2. – 656 с.

22. Протас Марина. Українська скульптура XX століття.
К., 2006. - 278 с: іл.

23. Овсійчук В. Класицизм і романтизм в українському мистецтві. К.2001.- 444с.

24. Рожко Володимир Євтухович. Українське православне церковне мистецтво Волині (ХІХ-ХХ ст..). Луцьк, 2006.- 400с.

25. Романенко Г., Шейко В. Еволюція художніх і літературних об’єднань України: історико-культурологічний вимір: монографія. – К.: Ін-т культурології Акад. мистец. України, 2008. – 208 с.

26. Роготченко Олексій. Соціалістичний реалізм і тоталітаризм.Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України. — Київ: ФЕНІКС, 2007. — 608 с.: іл.

27. Тимофієнко Володимир. Архітектура і монументальне мистецтво: Терміни та поняття. К., 2002. - 472 с

28. Сіткарьова Ольга. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври та її історичного оточення за доби гетьмана І. С. Мазепи.
К., 2005. - 196 с.

29. Сидоренко Віктор. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань: Розвиток візуального мистецтва України ХХ-ХХІ століть.К., 2008. - 188 с.: іл.

30. Уманцев Ф. Мистецтво давньої України. К.2002.- 324с.

31. Український портрет 16-18 ст. К. Артанія нова. 2006. -352с.

Т.1.-636с. Т.2.-412с.

32. Українське мистецтво в полікультурному просторі; навч. Посібн. / О.Рудницька, Л.А.Кондрацька/ АПН К. Єксоб.2000.-207с.

33. Художня культура України. Навч. пос. / М.Масол, С.А.Ничкало К.В.Шл. 2006.- 240с.

34. Художники України: Енциклопедичний довідник / Авт.-упоряд.: М. Г. Лабінський. – К.,2006. – 640 с.

35. Чернець В.Г. Українська культура і мистецтво у сучасному державотворчому процесі: стан, проблеми, перспективи. Тези наук. Конф. К. 2000.-204с.

36. Чепелик Оксана. Взаємодія архітектурних просторів, сучасного мистецтва та новітніх технологій, або Мультимедійна утопія. Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. — К.: Хімджест, 2009. — 272 с.

 

 

Інтернет-ресурси:

1. Журнал "Народна творчість та етнографія // http://etno.kyiv.uar.net/vyd/nartv/2004/journ2004.html

2. Історія української культури у п’яти томах. т 2 (Українська культура XIII — першої половини XVII століть). Київ, "Наукова думка", 2001 http://izbornyk.org.ua/istkult2/ikult2.htm

3. Історія української культури/ За загал. ред. І. Крип’якевича. — 4-те вид., стереотип. — К.: Либідь, 2002. «Ізборник» (http://litopys.kiev.ua)

4. Сайт інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України // http://etnolog.org.ua/

5. Українська культура:Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / Упор. С. В. Ульяновська; Вст. ст. І. М. Дзюби; Перед. слово М. Антоновича; Додатки С. В. Ульяновської, В. І. Ульяновського. — К.: Либідь, 1993. // http://litopys.org.ua/cultur/cult.htm

 

 


Читайте також:

 1. MOV приймач, джерело
 2. А джерелами фінансування державні капітальні вкладення поділяються на централізовані та децентралізовані.
 3. Активність особистості та її джерела, спрямованість особистості
 4. Альтернативні джерела формування підприємницького капіталу
 5. Амортизація як джерело фінансових ресурсів підприємств
 6. АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ЇХ ФОРМУВАННЯ
 7. Аналіз складу майна та джерел його утворення.
 8. Аналіз співвідношення активів із джерелами їх фінансування
 9. Аналіз структури майна та динаміки джерел його формування
 10. Антропогенне забруднення природного середовища. Джерела забруднень
 11. Антропологічні джерела
Переглядів: 1952

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Характерні риси українського постмодерну та їх прояви в українській культурі. | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.