Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Антропологічні джерела

Археологічні джерела

До археологічних джерел відносяться матеріальні залишки стародавніх культур. Головна проблема при роботі з археологічними джерелами полягає у ступені адекватності інформації, яку вони здатні надати, реаліям тієї живої культурі, до якої вони відносилися. Наприклад, той факт, що металеві вироби зрідка зустрічаються при розкопках куль­тур енеоліту і раннього бронзового віку свідчить не про їх мале використання, як може здатися на перший пог­ляд, а про те, що їх високо цінували, берегли та у випадку псування відправ­ляли у переплавку. Схоже явище було зафіксовано етнографами серед відста­лих народів (бушменів, ескімосів) – вони постійно мали при собі ножі, луки зі стрілами та сокири, але ці речі дуже рідко можна було знайти на їхніх покину­тих стоянках. Очевидно, що цінні знаряддя багаторазового викорис­тання потрапляли у землю набагато рідше, ніж допоміжні, менш цінні. Таким чином, відсоткове співвідношення тих й інших в археологічних матеріалах не відбиватиме їхнього реального місця у живій культурі. Тому при роботі з археоло­гічними матеріалами необхідно чітко розуміти, що вони складають лише малу частину колишньої живої культури та дійшли до нас переважно не у первинному вигляді, а трансформованими під дією різноманітних природ­них і антропогенних чинників. За підрахунками Дж. Кларка в археологічні джерела може перетворитися не більше 15% живої матеріальної культури.

Отже, потенціал археологічних джерел для реконструкції історії первіс­ного суспільства є об’єктивно обмеженим, а висновки археологів переважно є вірогідністними або гіпотетичними. Проте, незважаючи на певні труднощі з використанням археологічних матеріалів як історичних джерел, вони є пря­мими носіями інформації про первісність, а щодо «класичних» первісних сус­пільств – взагалі єдиними, через що залишаються одним з найбільш дієвих засобів проникнення у далеке минуле.

Для вивчення первісної історії важливий матеріал дає палеоантрополо­гія – розділ фізичної антропології, предметом якого є дослідження кісткових решток гомінід. Найважливішими завданнями палеоантропології є вирішення проблеми походження та еволюції людини, реконструкція фізичного вигляду викопних гомінідних видів. Крім того, палеоантропологічні матеріали є цін­ними для з’ясування ґенези людського суспільства, адже становлення лю­дини і суспільства було двоєдиним процесом, відомим під назвою антропосоціо­генезу.

Еволюція фізичної організації людини, особливо так званої «гомінідної трі­ади» – прямоходіння, руки та мозку – дозволяє судити про розвиток трудо­вої діяльності. Форма черепів свідчить про особливості психіки, здат­ність до мислення і мови. За одонтологічними матеріалами можна вивчати особливості харчування. Скелетні залишки свідчать про розвиток мускула­тури та фізичні можливості людини. Виявлення патології кісткових решток показує наявність захворювань, які можуть опосередковано інформувати про умови життя.

На палеоантропологічних даних засновані висновки палеодемографії – нау­кової дисципліни, яка пропонує гіпотези стосовно статевовікового складу, народжуваності та смертності у первісних колективах.

Актуальним напрямом в антропологічних дослідженнях є расознавс­тво, яке вивчає походження і розвиток людських рас. Етнічна антропологія дає цінну інформацію для комплексного дослідження проблем етногенезу.

Рівень достовірності висновків палеоантропологічних досліджень зрос­тає зі збільшенням кількості та якості кісткових матеріалів, які потрапляють у розпорядження науковців.


Читайте також:

 1. А джерелами фінансування державні капітальні вкладення поділяються на централізовані та децентралізовані.
 2. Активність особистості та її джерела, спрямованість особистості
 3. Альтернативні джерела формування підприємницького капіталу
 4. АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ЇХ ФОРМУВАННЯ
 5. Аналіз співвідношення активів із джерелами їх фінансування
 6. Антропогенне забруднення природного середовища. Джерела забруднень
 7. Антропологічні особливості давнього населення території України
 8. Банківське право України: поняття , предмет регулювання, джерела і система
 9. Безперебійні джерела живлення
 10. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування.
 11. Бюджетний дефіцит, його суть, причини виникнення та джерела фінансування
Переглядів: 2620

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Етнографічні джерела | Дані природничих наук

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.