Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Класифікація і маркування сталей

Сталі є основною продукцією сталеплавильного металургійного виробництва і основним конструкційним матеріалом машинобудування та інших галузей народного господарства.

Для поділу і раціонального застосування всієї різноманітності сталей, що виробляє металургійна промисловість, використовують їх класифікацію та маркування.

Сталі класифікують за такими ознаками: за способом виробництва, за хімічним складом, за якістю, за призначенням, за характером ведення процесу розкислення тощо.

За способом виробництва сталі поділяються на киснево-конвертерні (виплавлені у кисневих конвертерах), мартенівські (у мартенівських печах) й електросталі (в електричних печах).

За хімічним складом та за якістю сталі поділяються на вуглецеві і леговані.

Вуглецеві сталі є найпоширенішими з сталей, вони дешевші за леговані, мають задовільні механічні властивості, добре обробляються тиском і різанням і використовуються у маловідповідальних та мало навантажених конструкціях. Їх поділяють за вмістом вуглецю на маловуглецеві (0,25 % вуглецю), середньовуглецеві (0,25—0,65 %), багатовуглецеві (більше 0,65 % вуглецю), а за якістю — на звичайної якості, якісні та високоякісні.

Легування (введення в сталь елементів, що поліпшують їхні властивості) здійснюються в процесі плавки додаванням легуючих елементів хрому, молібдену, нікелю, вольфраму, титану, ванадію, кобальту та інших елементів.

За призначенням вуглецеві сталі поділяються на конструкційні та інструментальні, леговані — на конструкційні, інструментальні і спеціальні. Конструкційні сталі — це низько- і середньовуглецеві, інструментальні — високовуглецеві.

За характером ведення процесу і розкислення сталі поділяються на спокійні, напівспокійні і киплячі. Спокійна сталь — це повністю розкислена (розчинений кисень вилучений) якісна сталь. Кипляча сталь — малорозкислена сталь, в якій вміст кисню підвищений. Напівспокійна сталь займає проміжне становище.

Маркування сталей

Вуглецеві конструкційні сталі маркують залежно від якості:

- звичайної якості (містять підвищену кількість сірки СтО, Ст1... Ст6 (Ст. — означає сталь, цифри - умовний порядковий номер));

- якісні - 08, 10, 15, 25, 30, 35 ... 85 (числа вказують середній вміст вуглецю в сотих долях відсотка), 60Г, 65Г, 70Г (літера Г вказує на підвищений вміст марганцю).

Для позначення ступеня розкислення після позначення марки сталі додають літери: сп — спокійна, кп — кипляча, пс — напівспокійна.

Конструкційні сталі використовують для виготовлення різноманітних конструкцій, деталей, вузлів в машинобудуванні і будівництві.

Вуглецеві інструментальні сталімістять 0,65—1,35 % вуглецю. Залежно від якості їх маркують:

- якісні У7, У8... У13 (У - вуглецева інструментальна сталь, число показує вміст вуглецю в десятих долях відсотка);

- високоякісні — У8А, У10А... У13А (А - означає, що сталь високої якості).

Леговані сталі маркують великими літерами і цифрами. Легуючі елементи позначають літерами: С — кремній, X — хром, М — молібден, Г — марганець, Н — нікель, В — вольфрам, К — кобальт, Ф — ванадій, Т — титан, Ю — алюміній, Д — мідь. Цифри перед літерами означають процентний вміст вуглецю (дві цифри — в сотих долях, одна цифра — в десятих). При вмісті вуглецю більше 1 % цифра не ставиться. Цифри після літер — середній вміст легуючих елементів (у відсотках). Якщо цифра після літери не проставлена, вміст легуючого елементу 1—1,5 %.

Найбільш поширені леговані сталі:

- конструкційні — 15Х, 20Х, 40Х, 45Х;

- інструментальні — ХВГ, 9ХС, ХВ5;

- швидкорізальні — Р12, Р9, Р18, Х23Р20С2;

- жаростійкі — Х8СМ;

- нержавіючі — 2X13.

Використання легованих сталей дає можливість зменшити маталомісткість машин і конструкцій, збільшити їх довговічність, а також виготовляти вироби з поліпшеними якостями щодо високих температур, навантажень та корозієстійкості. Проте леговані сталі дорожчі від конструкційних, їх одержання технологічно складніше. З-поміж них найефективніші технологічно мотивовані використання низьколегованих сталей, що спроможне забезпечити економію 18-20 % металу.

Для деяких високоякісних сталей є відхилення в позначеннях. Так, швидкорізальні сталі позначають літерою Р, цифра вказує на вміст в ній вольфраму, шарикопідшипникові сталі позначають буквами і цифрами (наприклад ШХ), де Ш - шарикопідшипникова з вмістом хрому в процентах.

Машинобудівні сталі спеціального призначення характеризуються їх механічними властивостями при низьких і високих температурах; фізичними, хімічними властивостями та використанням при експлуатації в особливих умовах (при температурах нижче 0 °С, високих, динамічних навантаженнях і т. ін.).

Сталі з особливими фізичними властивостями отримують внаслідок спеціального легування і термічної обробки, їх застосовують в основному в приладобудуванні, електронній, авіа- та космічній промисловостях.

Сталі з особливими хімічними властивостями (корозієстійкі) містять не менш як 12,5—13 % кремнію. Сталі з високим вмістом хрому і нікелю — стійкі в агресивних середовищах. Застосовують їх переважно в харчовій та хімічній промисловостях.


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. V. Класифікація і внесення поправок
 3. V. Класифікація рахунків
 4. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 5. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 6. Аналітичні процедури внутрішнього аудиту та їх класифікація.
 7. Банківська платіжна картка як засіб розрахунків. Класифікація платіжних карток
 8. Банківський кредит та його класифікація.
 9. Банківські ресурси, їх види та класифікація
 10. Будівельна класифікація ґрунтів
 11. Будівельні домкрати, їх призначення, класифікація та конструкція.
 12. Будівельні лебідки, їх призначення, класифікація та конструкція.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Розливання сталі | Тема 1. Природа і економічна сутність підприємництва.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.