Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема 17. Провадження у справах за участю іноземних осіб

(семінарське заняття)

Вивчаючи питання цієї теми, необхідно з'ясувати коло судових ор­ганів держав СНД, уповноважених розглядати спори, пов'язані з госпо­дарською діяльністю, і надати їм загальну характеристику.

Крім того, слід визначити компетенцію судових органів держав СНД під час вирішення спорів, пов'язаних із господарською діяльністю, їх повноваження та порядок провадження у справах.

Особливу увагу слід приділити питанням визнання та виконання рі­шень іноземних судових органів, які вирішують господарські спори, особливостям правового статусу Економічного суду Співдружності Не­залежних Держав, його компетенції, порядку призначення суддів, розгля­ду справ та прийняття рішення.

Завдання № 1

Від російського підприємства до господарського суду Одеської області надійшло клопотання про примусове виконання рішення одного з російських арбітражних судів, яким з українського підприємства було стягну­то десять тисяч доларів США. До клопотання було додано копію рішен­ня (російською мовою) та копія договору між сторонами. Господарський суд Одеської області додатково витребував у заявника засвідчений пере­клад рішення українською мовою та докази сповіщення російським ар­бітражним судом відповідача про час та місце розгляду справи. Заявник надіслав засвідчений переклад рішення, а доказів сповіщення відповіда­ча про час та місце розгляду справи не надав, посилаючись на те, що в нього нема таких документів і господарський суд Одеської області має сам витребувати їх у російського арбітражного суду, який ухвалив рі­шення в справі.

Господарський суд Одеської області відмовив у задоволенні клопо­тання про примусове виконання рішення російського арбітражного суду у зв'язку з відсутністю вищезазначених документів.

1. Чи правильно вчинив господарський суд Одеської області?


Читайте також:

 1. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 2. IIІ. Інші учасники провадження у справі про банкрутство
 3. V. За участю каталізатора
 4. V. Перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні за участю залізниць та інших видів транспорту
 5. X Впровадження Зростання Зрілість Спад Час
 6. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 7. АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
 8. Боротьба руських земель проти іноземних поневолювачів в XIII ст.
 9. Валютна інтеграція. Спільна валютна політика та запровадження євро
 10. Вивчення фірм іноземних партнерів
 11. Визнання і виконання рішень іноземних судів
 12. Визнання та виконання вироків іноземних судів та передання засуджених осіб
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Завдання № 1 | До написання контрольних робіт з навчальної дисципліни

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.