Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Адміністративні справи, пов'язані із реалізацією вибор­чих прав (ст.ст. 172, 173, 174, 175, 176).

Адміністративні справи щодо оскарження нормативно-правових актів, рішень, дій або бездіяльності суб’єктів владних повноважень (ст.ст. 171, 171-1, 171-2, 181).

3. Адміністративні справи, які виникають із інших публіч­но-правових відносин підвідомчих адміністративним су­дам (ст.ст. 180, 182, 183, 183-1, 183-3 – 183-5):

Вказані категорії справ та спеціальний судовий порядок їх вирішення окремо передбачені у КАС, оскільки при їх розгляді виникає об'єктивна потреба здійснити правосуддя у найкоротші строки, поновивши, захистивши чи визнавши за­конні права, свободи чи інтереси окремих фізичних чи юридичних осіб. Отже, такий прискорений судовий розгляд та ви­рішення публічно-правового спору потребують застосування специфічних, відмінних від загальних, правил здійснення ад­міністративного судочинства.

Особливості судового розгляду та вирі­шення адміністративних справ,передбачених Главою 6 Роз­ділу III КАС:

- перелік справ, щодо яких КАС встановлено спеціальний порядок розгляду та вирішення, є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає;

- такі справи розглядають та вирішують ад­міністративні суди із дотриманням деяких загальних правил, що притаманні більшості публічно-правових спорів. Наприклад, адміністративна справа щодо оскарження нормативно-правових актів вирішується протягом розумного строку, але не пізніше одного місяця після відкриття прова­дження у справі. У виняткових випадках з урахуванням особливостей розгляду справи суд ухвалою може продов­жити розгляд справи, але не більш як на один місяць (ч. 7 ст. 171 КАС);

- існують три основні підстави виникнення справ, передбачених Главою 6 КАС, а саме: а) необхідність оскарження чи скасування рішень або бездіяльності суб'єктів владних повноважень; б) необхід­ність захисту чи визнання виборчих прав; в) необхідність забезпечення дотримання окремими спеціальними суб'єк­тами вимог чинного законодавства та недопущення зловжи­вань цими суб'єктами правами, закріпленими законодавст­вом;

- судовий розгляд та вирішення адміністративних справ здійснюєть­ся за участю сторін, третіх осіб, їх представників, свідків, перекладачів, секретарів судового засідання;

- деякі адміністративні справи, передбачені Главою 6 КАС, розглядають спеціально визначені у цих же процесуальних нормах адміністративні суди;

- адміністративні справи порушуються та вирішуються адміністративними судами у скорочені процесуальні строки;

- в адміністративних справах, передбачених Главою 6 КАС, особливим є предмет оскарження, до якого належать такі поняття, як „рішення”, „дії” та „без­діяльність” суб'єктів владних повноважень;

- специфічним є суб'єктний склад адміністративних справ, передбачених Главою 6 КАС. Відповід­но до цих норм процесуального права, до адміністративного суду можуть оскаржуватися рішення, дії чи бездіяль­ність спеціальних суб'єктів,які або а) представляють орга­ни державної влади, або б) до органів державної влади не належать.

Крім того, слід акцентувати, що Главу 6 доповнено новою статтею 183-2 „Скорочене провадження” (ЗУ від 07.07.2010). Остання передбачає таке:

1. Скорочене провадження застосовується в адміністративних справах щодо:

1) зобов'язання суб'єкта владних повноважень вчинити певні дії щодо розгляду звернення, у тому числі інформаційного запиту, фізичної або юридичної особи;

2) оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг;

3) припинення за зверненням суб'єкта владних повноважень юридичних осіб чи підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців у випадках, передбачених законом, чи відміни державної реєстрації припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців (п. 3 ч.1 ст. 183-2 в редакції Закону № 4054-VI від 17.11.2011);

4) стягнення грошових сум, які ґрунтуються на рішеннях суб'єкта владних повноважень, щодо яких завершився встановлений цим Кодексом строк оскарження.

2. Суд може розглядати в порядку скороченого провадження адміністративні справи щодо вимог, передбачених частиною першою цієї статті, якщо такі вимоги не стосуються прав, свобод, інтересів та обов'язків третіх осіб.

3. Про відкриття скороченого провадження суд виносить ухвалу, копія якої разом з копією позовної заяви та доданих до неї документів невідкладно надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення відповідачу. У разі якщо скорочене провадження відкрите за адміністративним позовом, поданим суб'єктом владних повноважень, відповідачу надсилається лише копія ухвали суду. В ухвалі в обов'язковому порядку зазначаються строк подання заперечення проти позову, порядок його подання, а також наслідки неподання такого заперечення. Відповідач у десятиденний строк з дня одержання такої ухвали та копій документів може подати заперечення проти позову та необхідні документи або заяву про визнання позову. Якщо справа розглядається судом за місцезнаходженням відповідача, то заперечення проти позову чи заява про визнання позову мають бути подані безпосередньо до канцелярії суду (ч. 3 ст. 183-2 в редакції Закону № 4054-VI від 17.11.2011);

4. Суддя розглядає справу в порядку скороченого провадження одноособово, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі. За результатами розгляду справи у скороченому провадженні суддя, оцінивши повідомлені позивачем, відповідачем обставини, за наявності достатніх підстав приймає законне судове рішення. У разі недостатності повідомлених позивачем обставин або якщо за результатами розгляду поданого відповідачем заперечення суд прийде до висновку про неможливість ухвалення законного судового рішення без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі, суд розглядає справу за загальними правилами цього Кодексу, про що постановляє ухвалу, яка не підлягає оскарженню (ч. 4 ст. 183-2 в редакції Закону № 4054-VI від 17.11.2011).

5. Справа повинна бути розглянута у порядку скороченого провадження протягом таких строків:

1) не пізніше наступного дня з дня надходження до суду заяви відповідача про визнання позову;

2) не пізніше трьох днів з дня закінчення строку, передбаченого частиною третьою цієї статті, якщо до суду не було подано заперечення відповідача та за умови, що справа розглядається судом за місцезнаходженням відповідача;

3) не пізніше трьох днів - у разі якщо протягом семи днів з дня закінчення строку, передбаченого частиною третьою цієї статті, до суду не надійшло заперечення відповідача та за умови, що справа не розглядається судом за місцезнаходженням відповідача;

4) не пізніше п'яти днів з дня подання відповідачем заперечення проти позову.

6. У постанові, прийнятій у скороченому провадженні, зазначаються:

1) дата, час та місце її прийняття;

2) найменування адміністративного суду, прізвище та ініціали судді, який прийняв постанову;

3) ім'я (найменування) сторін;

4) предмет адміністративного позову;

5) положення закону, якими суд керувався і на підставі яких задоволено позов;

6) висновок суду по суті вимог (редакція ЗУ від 17.11.2011);

7) розподіл судових витрат;

8) обов'язок відповідача виконати постанову негайно, крім постанови в адміністративній справі, передбаченій пунктом 2 частини першої цієї статті (редакція ЗУ від 17.11.2011);

9) строк набрання постановою законної сили та порядок її оскарження.

7. Постанова складається та підписується у день її прийняття, а її копії не пізніше наступного дня надсилаються сторонам рекомендованим листом із повідомленням.

8. Постанова за результатами скороченого провадження може бути оскаржена сторонами в апеляційному порядку.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку також іншими особами у зв'язку з тим, що суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки.

Строк для подання апеляційної скарги стороною або іншою особою, яка брала участь у справі, обчислюється з моменту отримання копії постанови.

Апеляційні скарги у справах, передбачених пунктами 1, 2 частини першої цієї статті, розглядаються апеляційними судами в порядку письмового провадження.

9. Постанова, прийнята у скороченому провадженні, крім випадків її оскарження в апеляційному порядку, є остаточною.

10. У разі оскарження в апеляційному порядку постанови, прийнятої у скороченому провадженні, судове рішення апеляційної інстанції по такій справі є остаточним і оскарженню не підлягає (ч. 10 ст. 183-2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4054-VI від 17.11.2011).

11. Не допускається розгляд у порядку скороченого провадження адміністративних справ, які належить розглядати колегією суддів, а також адміністративних справ щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму (ст. 183-2 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом № 4054-VI від 17.11.2011).

 
Переглядів: 1085

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Провадження з окремих категорій адміністративних справ | Нормативно-правові акти

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.