Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Нормативно-правові акти

Судові рішення адміністративних судів

Лекція № 5

Луганськ

Протокол № __

Р.

Судові рішення адміністративних судів

Лекція № 5

Внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

Кафедра адміністративно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права

Підготував: завідувач кафедри к.ю.н., доцент Афанасьєв К.К.

Обговорена та ухвалена на засіданні кафедри

Питання:

1. Юридична природа та види судових рішень в адміністративному судочинстві

2. Вимоги, яким мають відповідати судові рішення адміністративних судів

3. Процесуальний порядок ухвалення та зміст судових постанов

4. Ухвали адміністративних судів: поняття, структура та особливості постановлення

 

Мета заняття: ознайомлення з юридичною природою та видами судових рішень в адміністративному судочинстві, аналіз вимог, яким мають відповідати судові рішення, розгляд процесуального порядку ухвалення та змісту судової постанови, вивчення поняття, структури та особливостей постановлення адміністративного суду

Основні поняття: адміністративне судочинство, судове рішення, рішення адміністративного суду, судова постанова, судова ухвала, структура судового рішення

 

Література:

Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Вер­ховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Закон України „Про судоустрій і статус суддів” від 7 липня 2010 року № 2453 – VI.

Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-36, № 37. – Ст. 446.

 

Навчальна та наукова література

Авер'янов В.. Лук'янець Д.. Педько Ю. Кодекс адміністративного судочинства України: необхідність і шляхи усунення концепту­ально-понятійних вад // Право України. – 2006. – № 3. – С. 7 – 12.

Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / Автори-упорядники І. Б. Коліушко, Р. О. Куйбіда. – К: Факт, 2003. – 536 с.

Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В. Дьяченко та ін.: За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.

Бандурка О. М, Тищенко О. М. Адміністративний процес: Під­ручник для вищих навч. закл. – К.: Літера ЛТД, 2002. – 288 с.

Бородін І. Адміністративно-процесуальні норми – основа адміністративно-юрисдикційного процесу // Право України. – 2006. – № 3. – С. 86 – 90.

Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практич­ний коментар / Ківалов С. В., Харитонова О. І., Пасенюк О. М., Аракелян М. Р. та ін. – X.: ТОВ "Одіссей", 2005. – 552 с.

Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. Адміністративний процес України: Навч. посіб. – К.: Прецедент, 2007. – 531 с.

Кузьменко О. В. Теоретичні засади адміністративного процесу. – К.: Атіка, 2005. – 351 с.

Кузьменко О.В., Гуржій Т.О. Адміністративно-процесуальне право: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко. – К.: Атіка, 2007. – 416 с.

Лагода О. Адміністративна процедура, її значення та місце в адміністративно-процесуальній діяльності // Право України. – 2006. – № 4. – С. 16 – 18.

Основи адміністративного судочинства в Україні (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. ред. Н. В. Александрової, Р. О. Куйбіди. – К.: Конус – Ю, 2006. – 256 с.

Основи адміністративного судочинства та адміністративного права: Навч. посіб. / За заг. ред. Р. О. Куйбіди, В. І. Шишкіна. – К.: Старий світ, 2006. – 576 с.

Стефанюк В.С. Судовий адміністративний процес: Монографія. – Харків: Фірма “Консум”, 2003. – 464 с.

 


Читайте також:

 1. Відомчі нормативно-правові акти
 2. До джерел трудового права відносяться різні нормативно-правові акти.
 3. Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі. Галузеві програми покращення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.
 4. Законодавчі та нормативно-правові документи щодо бібліотек у вищій школі.
 5. Міжнародні нормативно-правові документи, що лежать в основі українського законодавства щодо неповнолітніх засуджених.
 6. Нормативно-правові акти
 7. Нормативно-правові акти
 8. Нормативно-правові акти
 9. Нормативно-правові акти
 10. Нормативно-правові акти
 11. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
 12. Нормативно-правові акти
Переглядів: 360

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Адміністративні справи, пов'язані із реалізацією вибор­чих прав (ст.ст. 172, 173, 174, 175, 176). | Вимоги, яким мають відповідати судові рішення адміністративних судів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.