Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Відповіді на тести

1 – а; 2 – б; 3 – б; 4 – б.

 

Банківська система та її структура

 

Банк -це економічна установа, що спеціалізується на кредитуванні, посередництві в грошових розрахунках і операціях з цінними паперами. Банки виникли в Італії в середні віки

Слово „БАНК" означає «лавка», «конторка», за якою працювали міняйли грошей. Інтенсивно розвивалися банки в Західній Європі, а саме в Німеччині та Нідерландах, а банкіри кредитували передусім королів та феодалів. В часи капіталізму в 17-18ст. вперше найбільшого поширення банки набули в Англії. Так, перший акціонерний банк був організований у 1764р. групою лондонських банкірів, а в 1844р. за ним була закріплена роль центрального банку. У Росії два державні банки (Дворянський і Купецький) були створені в 1754р.

Перший комерційний банк США був утворений у 1781р.

У 17—18ст. найважливішою функцією банків було посередництво у кредитних платежах, що давало можливість за рахунок банківського прибутку розширювати свою діяльність.Акумутовання грошових коштів у банках та їх надання в позику здійснювалось здебільшого за рахунок внесків капіталістів

Наприкінці 19- початок 20ст. із посиленням концентрації банківського капіталу утворюються банківські монополії у формі картелів, синдикатів (консорціомів), трестів і концернів.

Банківська система- сукупність різних видів банків та банківських об'єднань у їх взаємозв’язку та взаємодії.

Банківська система в Україні має дворівневу побудову:

- на першому рівні - Національний Банк України;

- на другому рівні - Комерційні банки.

Провідне місце в банківській системі належить Національному Банку України (НБУ).Він покликаний провадити єдину політику в сфері грошового обігу, зміцнення національної грошової одиниці - гривні.

Національному банку України надано монопольне право на випуск грошей (емісію).Він виконує роль емісійного центру. Банк зберігає резервні фонди грошових знаків, дорогоцінні метали, у тому числі золото, валютні запаси.

Національний банк України обслуговує державний борг країни, дає дозвіл на створення (реєстрацію) комерційних банків. Основними завданнями НБУ є:

- здійснює емісію (випуск) грошей і вилучення їх з обігу;

- забезпечує стабільність національної валюти;

- забезпечує платіжний обіг;

- забезпечує ліквідність комерційних банків;

- кредитує інші банки;

- зберігає золото-валютні резерви України;

- здійснює контроль і керівництво всієї банківської системи країни;

- здійснює обслуговування державного боргу України;

- визначає курс національної валюти;

- дає дозвіл на створення (реєстрацію) комерційних банків. Комерційні банки є основою кредитної системи. Вони акумулюють грошові кошти населення, підприємств, організацій.

Функції комерційних банків:

-здійснюють грошові розрахунки;

-розміщують кредитні ресурси;

-випускають цінні папери;

- надають традиційні відносини.

Кошти комерційних банків складаються із власних та запозичених. Резерви комерційних банків - це кошти, у формі готівки у касі, або у формі депозитів цих банків, які вкладенні у центральний банк.

Мультиплікатор грошей - це величина обернена до норми обов'язкових резервів, або мультиплікатор пропозиції грошей - відношення нових депозитів до нових резервів.

Величина мультиплікатора не є сталою і її неможливо точно передбачити. Депозити - це внески грошових коштів юридичних і фізичних осіб у банки. В сучасній банківській системі для комерційних банків встановлюються норми мінімальних резервів. Всі разом комерційні банки "створюють" гроші, коли надають позики в обсязі своїх кредитних ресурсів. Можливість "створення" грошей всією банківською системою вважається депозитним мультиплікатором.

Комерційні банки можна поділити на:

- галузеві

- універсальні

- спеціалізовані

- регіональні

За формою власності банки поділяють на:

- державні (національні)

- приватні (в руках окремої особи)

- акціонерні

- кооперативні

- муніципальні (комунальні)

- змішані (державна власність з іншими формами власності).

За функціями та характером виконуваних операцій банки поділяють на:

- центральні (емісійні)

- комерційні банки

- інвестиційні

- ощадні

- спеціальні

- міжнародні

- страхові компанії

- пенсійний фонд

Інвестиційні- акумулюють малі вклади.

Спеціальні:

1) Іпотечні - надають позики під заставу нерухомого майна, землі;

2) Сільськогосподарські - кредитують підприємства сільського господарства;

3) Будівельні — кредитують будівельні підприємства;

4) Зовнішньоторгові — кредитують зовнішньо-імпортні операції.

5) Міжнародні- коли кредити надає держава, міжнародні банки, фінансові організації, приватні банки і фірми в процесі міжнародного економічного співробітництва.

До банківської системи відносять також банкоподібні інститути, які володіють великим грошовим капіталом:

Страхові компанії- спеціальні кредитні інститути, кошти яких утворюють задопомогою продажу страхових полісів і використовуються для надання довгострокових кредитів.

Пенсійні фонди- створюються для виплати пенсій за рахунок коштів держави, підприємств і самих працюючих і використовуються як кредитні ресурси.

Банки виконують активні, пасивні і посередницькі операції.

Активні- це операції, спрямовані на використання цих грошових коштів з

метою одержання доходу. Це - позика грошей клієнтам, купівля цінних

паперів з метою одержання дивідендів.

Пасивні - приймання грошових вкладів, випуск цінних паперів, що збільшує грошові засоби банку.

Посередницькі (комісійні),пов'язані з використанням доручень клієнтів, за що останні мають платити особливу плату - комісійні (плата за консультації, здійснення довгострокових операцій).

Діяльність банків має засновуватись на повному комерційному розрахунку і самофінансуванні. У процесі своєї діяльності вони одержують прибуток.

Банківський прибуток- різниця між процентами по вкладах і процентами по позиці. Джерелом банківського прибутку є також доходи від операцій з цінними паперами та інших операцій.

Прибутковість банку оцінюють за нормою банківського відсотка.

Норма сума чистого прибутку банку

банківського = *100%

відсотка власний капітал

Ефективність кредитної системи оцінюють за розміром одержаного прибутку, своєчасним поверненням позик, досягненням економічної ефективності, максимальною віддачею з кожної грошової одиниці кредитних вкладень.

Для створення банку необхідний статутний фонд. Як правило, сума залучених вкладів неповинна перевищувати розміру власних коштів. Максимальний розмір кредиту має бути менший, ніж сума власного капіталу і залучених коштів.

Ефективність монетарної політики значною мірою залежить від незалежності центрального банку, від виконавчої влади, а також від рівня довіри економічних суб'єктів до його політики. У різних державах центральний банк посідає різне місце у системі влади; в одних він є підрозділом виконавчої влади, а в інших -значною мірою не залежить від її інших гілок влади. Та й у країнах з розвинутою ринковою економікою проведення монетарної політики стикається з низкою ускладнень. По-перше, зростання рівня відкритості національної економіки означає, що процентна ставка у країні дедалі більше визначається світовою процентною ставкою. Приплив капіталу до країни чи відплив капіталу з неї можуть підірвати її монетарну політику. По-друге, енергійна політика "дорогих грошей" може зменшити резерви комерційних банків до рівня, за якого банки змушені скоротити обсяги кредитів до небезпечного для економіки рівня. Це створює серйозні труднощі для проведення монетарної політики у фазі спаду.

Монетарна політика НБУ, особливо з середини 1990-х. pp., сприяла досягненню фінансової стабілізації, яка стала відчутною з 1996р. Це дало змогу НБУ організовано і оперативно здійснити у вересні 1996р. грошову реформу, яка сприяла підвищенню рейтингу України на фінансових ринках світу.

Наприкінці 1990-х. pp. для відновлення зростання виробництва і зниження безробіття Національний Банк України дотримувався стимульованої монетарної політики - зниження облікової ставки і норми резервування. Пом'якшення монетарної політики НБУ сприяло уповільненню темпу скорочення реального ВВП і відновленню зростання вітчизняної економіки у 2000р.

Крім монетарної політики НБУ використовує інші види макроекономічної політики, а саме — фіскальну.

Основні поняття і терміни

Банк, банківська система, резерви комерційних банків, мультиплікатор грошей, мультиплікатор пропозиції грошей, депозити, інвестиційні банки, спеціальні банки, іпотечні банки, сільськогосподарські банки, будівельні банки, зовнішньоторгові банки, міжнародні банки, банкоподібні інститути, страхові компанії, пенсійні фонди, активні операції банку, пасивні операції банку, посередницькі ( комісійні ) операції, банківський прибуток, норма банківського відсотка.Читайте також:

 1. D) усі відповіді вірні.
 2. D) усі попередні відповіді вірні.
 3. D) усі попередні відповіді вірні.
 4. VII. ТЕСТИ З ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНА
 5. А. Тести на комунікабельність
 6. Беззондові (непрямі) тести.
 7. Виберіть 1 варіант відповіді.
 8. Виберіть та обгрунтуйте вірний варіант відповіді
 9. Виберіть та обгрунтуйте вірний варіант відповіді
 10. Відповіді
 11. Відповіді
 12. Відповіді
Переглядів: 4785

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Основні поняття і терміни | Список використаної літератури

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.