Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


VII. ТЕСТИ З ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНА

Контрольні запитання

 

1. Загальні риси інвестування у звичайні акції.

2. Класифікація звичайних акцій.

3. Основні показники оцінки акцій.

4. Стратегії інвестування у звичайні акції.

5. Сутність та види облігацій.

6. Державні та муніципальні облігації.

7. Корпоративні облігації.

8. Депозитарні розписки - інструмент міжнародного інвестування.

7. Основні види інвесторів на міжнародному інвестиційному ринку.

8. Недоліки і переваги інвестування через інвестиційні фонди.

9. Види інвестиційних фондів.

10. Інвестиційні фонди відкритого типу.

11. Пайові інвестиційні трасти.

12. SPDR — інвестиційний інструмент.

13. Фонди звичайних акцій. їх типи.

14. Класифікація інвестиційних фондів.

15. Типи взаємних фондів.

16. Інвестиційні фонди закритого типу.

17. Сутність та основи форми міжнародних корпорацій.

18. Особливості функціонування транснаціональних корпорацій.

19. Характерні риси діяльності транснаціональних корпорацій.

20. Умови і засади інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій.

21. Правила функціонування транснаціональних корпорацій на міжнародному ринку.

22. Причини і фактори міжнародної діяльності транснаціональних корпорацій.

23. Варіанти здійснення інвестицій транснаціональною корпорацією.

24. Вплив транснаціональних корпорацій на економічній розвиток держав.

25. Оцінка впливу транснаціональних корпорацій на економічній розвиток держав.

26. Економічне значення інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій.

 

27. Роль іноземних інвестицій у реформуванні економіки України.

28. Правові основи іноземного інвестування в Україні.

29. Іноземні компанії на українському ринку.

30. Спеціальні економічні зони і прямі іноземні інвестиції.

31. Місце України у світовій економічній системі.

 

 


ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

1. Міжнародна інвестиційна діяльність (корпорацій) — це діяльність, що:

а) пов'язана з експортом й імпортом технологій, послуг, здійснення разом з іншими державами проектів, створення спільних підприємств з інтеграційними процесами у різних сферах;

б) пов'язана з експортом й імпортом капіталів, технологій, послуг, здійснення разом з іншими державами проектів, з інтеграційними процесами у різних сферах;

в) пов'язана з експортом й імпортом капіталів, технологій, послуг, здійснення разом з іншими державами проектів, створенням спільних підприємств з інтеграційними процесами у різних сферах.

2. Основні цілі міжнародного інвестування компаній-інвесторів:

а) - розширення виробництва, збільшення прибутку за рахунок

захоплення нових ринків за кордоном;

- досягнення економії за рахунок масштабу виробництва;

- збільшення прибутку за рахунок використання порівняльних переваг інших країн;

- збільшення валютних ресурсів фірми;

б) - модернізація і розширення виробничої бази фірми;

- досягнення економії шляхом зміни сировини що використовується;

- розширення виробництва, збільшення прибутку за рахунок захоплення нових внутрішніх ринків;

- розширення асортименту на національному споживчому ринку;

в) - розширення виробництва, збільшення прибутку за рахунок

захоплення нових ринків за кордоном;

- досягнення економії за рахунок масштабу виробництва;

- збільшення валютних ресурсів фірми.

3. Етапами розвитку міжнародної інвестиційної діяльності компанії є:

а) - експорт;

- контрактна стадія;

- пряме інвестування;

- стадія участі;

- автономна філія;

- ТНК;

 

б) - експорт;

- контрактна стадія;

- стадія участі;

- автономна філія;

- пряме інвестування;

- ТНК;

в) - експорт;

- контрактна стадія;

- стадія участі;

- пряме інвестування;

- автономна філія;

- ТНК.

4. На міжнародному інвестиційному ринку усі звичайні акції підрозділяються на:

а) - першокласні акції;

- дохідні акції;

- акції зростання;

- спекулятивні акції;

- американські депозитарні розписки;

б) - глобальні депозитарні розписки;

- дохідні акції;

- акції зростання;

- спекулятивні акції;

- оборонні акції;

в) - першокласні акції;

 

- дохо дні акції;

- акції зростання;

- спекулятивні акції;

- оборонні акції;

- циклічні акції.

 

5. До показників ефективності менеджменту на міжнародному інвестиційному ринку відносяться:

а) - показник рента біль н ості власних засобів;

- показник рентабельності інвестицій;

- показник рентабельності активів.

б) - коефіцієнт ціна/прибуток;

- зростання коефіцієнту ціна/прибуток;

- коефіцієнт ціна/обсяг продажу;

- коефіцієнт ціна/балансова вартість;

в) - коефіцієнт «Вета» (β);

- коефіцієнт ціна/прибуток;

- коефіцієнт ціна/обсяг продажу;

- коефіцієнт ціна/балансова вартість.

. Стратегіями інвестування в звичайні акції є:

а) - ефективний менеджмент;

- довгострокове володіння;

- довгострокове зростання інвестицій;

- агресивне керування портфелем акцій;

- спекуляції;

б) - довгострокове володіння;

- отримання високих прибутків на інвестований капітал;

- довгострокове зростання інвестицій;

- спекуляції;

в) - довгострокове володіння;

- отримання високих прибутків на інвестований капітал;

- ефективний менеджмент;

- агресивне керування портфелем акцій;

- стратегія спекуляції.

7. Емітентами облігацій на ринку США є:

а) - Казначейство США;

- урядові відомства;

- муніципалітети;

- корпорації;

б) - Казначейство США;

- урядові відомства;

- муніципалітети;

- корпорації;

- банки;

в) - Казначейство США;

- урядові відомства;

- муніципалітети;

- корпорації;

- банки ФРС.

8. Єврооблігаціями є:

а) облігації, що розповсюджуються в Європі для розміщення в США;

б) облігації, що імітуються в Європі для розміщення в США;

в) облігації, що імітуються в Європі для розміщення в Україні; д) облігації, що розповсюджуються в Європі за кордонами

країни-емітента або країни, у валюті якої прономіновані.

9. Під депозитарною розпискою право США розуміє:

а) випущений американським депозитарієм сертифікат, що підтверджує право власності на визначену кількість депозитарних акцій (американських депозитарних чи глобальних депозитарних розписок);

б) випущений іноземним емітентом сертифікат, що підверджує право власності на визначену кількість депозитарних акцій (американських депозитарних чи глобальних депозитарних розписок), що у свою чергу надають право власності на визначену кількість цінних паперів іноземного приватного емітента;

в) випущений американським депозитарієм сертифікат, що підтверджує право власності на визначену кількість депозитарних акцій (американських депозитарних чи глобальних депозитарних розписок), що у свою чергу надають право власності на визначену кількість облігацій іноземного приватного емітента;

г) випущений американським депозитарієм сертифікат, що підтверджує право власності на визначену кількість депозитарних акцій (американських депозитарних чи глобальних депозитарних розписок), що у свою чергу надають право власності на визначену кількість цінних паперів іноземного приватного емітента.

10. Найбільш відомі фондові індекси США:

а) - промисловий індекс Доу Джонса (DJIA);

- транспортний індекс Доу Джонса (DJTA);

- комунальний індекс Доу Джонса (DJUA);

- зведена середня Доу Джонса (DJCA);

- S&P 500;

- NASDAQ;

- зведений індекс NYSE;

- зведений індекс А МЕХ;

- Russell — 3000;

- Wilshire — 5000;

б) - промисловий індекс Доу Джонса (DJIA);

- транспортний індекс Доу Джонса (DJTA);

- комунальний індекс Доу Джонса (DJUA);

- зведена середня Доу Джонса (DJCA);

- NASDAQ;

- зведений індекс N YSE;

- зведений індекс АМЕХ;

- Russell — 3000;

- Wilshire — 5000;

в) - промисловий індекс Доу Джонса (DJIA);

- комунальний індекс Доу Джонса (DJUA);

- зведена середня Доу Джонса (DJCA);

- S&P 500;

- NASDAQ;

- зведений індекс NYSE;

- зведений індекс А МЕХ;

- Russell — 3000;

- Nikkei — 225;

- Wilshire — 5000.

11. Рейтинг Baa агенції «Moody's Investors Service» для довгострокових зобов'язань означає, що:

а) папери середнього ступеня якості. Основна сума боргу і відсотки у даний час захищені, але існує деяка ненадійність у перспективі. Такі папери не мають характерних інвестиційних рис і в той же час мають деякі спекулятивні характеристики;

б) папери мають спекулятивні характеристики. У даний час основна сума боргу і відсотки вважаються захищеними, проте майбутнє непередбачуване;

в) папери цієї групи не мають ознак привабливих інвестицій. Основна сума і відсотки у довгостроковій перспективі захищені

слабко.

12. Емітенти, що позначені цим індексом «Moody's Investors Service», для короткострокових боргових зобов'язань мають достат-ну спроможність погашати короткострокові борги. Емітенти цієї групи у значній мірі залежать від коньюктури ринку. Нестабільність прибутків може призвести до потреби у відносно високих кредитах і зростання відношення позичкового і власного капіталу. Таким емітентом присвоюється рейтинг:

а) Prime — 1;

б) Prime — 2;

в) Prime — 3;

г) Not prime.

13. У даний час за цими облігаціями вчасно виплачуються відсотки, але малоймовірно, що у довгостроковій перспективі фінансові зобов'язання будуть сплачуватися з такою же пунктуальністю. Агенція «Standard & Poor's» присвоює таким довгостроковим зобов'язанням рейтинг:

а) ВВВ;

б) ВВ;

в) В;

г) ССС.

14. Короткострокові зобов'язання адекватно захищені, але
погіршення ситуації призведе до послаолення ооржника і поставить
під погрозу своєчасність платежів. Агенція «Standard & Poor's» при
своює таким короткостроковим борговим зобов'язанням рейтинг:

а) А — 1;

б) А — 2;

в) А — 3;

г) А — 4.

15. Характеризуючи динаміку інвестицій рейтингу, агенція «Standard & Poor's» рейтинги, що можуть у перспективі знизиться, або підвищитися, кваліфікує як:

а) Positive;

б) Negative;

в) Stable;

г) Developoing;

д) N. М. (not minindful).

16. Яка з міжнародних фінансових організацій ставить за мету наступні цілі:

- заохочення міжнародного співробітництва у сфері валютної політики;

- сприяння збалансованому зростанню світової торгівлі для стимулювання й підтримки високого рівня зайнятості і реальних доходів, для розвитку виробничого потенціалу всіх членів як головного показника виробничої політики;

- підтримка стабільності валют і упорядкування валютних відносин між країнами-членами, а також стримування девальвації валют із розумінь конкуренції;

- участь у створенні багатосторонньої системи платежів, усунення обмежень на трансфер валюти;

- надання коштів для ліквідації незбалансованих платіжних балансів країн-членів:

а) ЄБРР;

б) МВФ;

в) БАГІ;

г) Банк міжнародних розрахунків.

17. Інвестиційні фонди на інвестиційному ринку США підрозділяються на:

а) - відкриті фонди (взаємні фонди);

- закриті фонди;

- трастові інвестиційні фонди;

б) - відкриті фонди;

- закриті фонди;

- фонди звичайних акцій;

в) - фонди звичайних акцій;

- облігаційні фонди;

- збалансовані фонди;

г) - трастові інвестиційні фонди;

- фонди з навантаженням;

- фонди без навантаження.

18. Відкриті фонди (взаємні фонди) підрозділяються на:

а) - фонди звичайних акцій;

- облігаційні фонди;

б) - збалансовані фонди;

- фонди грошового ринку;

в) - фонди з навантаженням;

- фонди без навантаження;

г) - закриті фонди;

- трастові інвестиційні фонди.

19. У формі консорціумів найчастіше функціонують:

а) ТНК;

б) БНК;

в) міжнародні корпоративні союзи.

 

20. Варіанти здійснення інвестицій ТНК:

а) контракти на виробництві;

спільне підприємство;

- пряме інвестування;

б) складальний завод;

- ліцензійні угоди;

- спільне підприємство;

- іноземне підприємство;

- пряме інвестування;

в) - складальний завод;

- контракти на виробництво;

- спільне підприємство;

- пряме інвестування;

г) - складальний завод;

- ліцензійні угоди;

т контракти на виробництво;

- спільне підприємство;

- пряме інвестування.

 

 


Читайте також:

 1. Беззондові (непрямі) тести.
 2. З ДИСЦИПЛІНИ
 3. З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 4. Завдання, вправи, тести
 5. Завдання, вправи, тести
 6. Завдання, вправи, тести
 7. Завдання, вправи, тести
 8. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
 9. ЗМІСТ ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
 10. ІНФОРМАЩЙНЕ-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
 11. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ
Переглядів: 2698

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Проблеми фондів відкритого типу. | Об'єкти цього ринку

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.026 сек.