Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


КОМПОЗИЦІЯ МУЗИЧНОГО ТВОРУ

 

Питання змісту музичного твору тісно пов’язані з питаннями втілення цього змісту, його оформлення. Значення художньої форми в мистецтві і особливо в музиці надзвичайно важливе. Якщо мова йде про зміст твору в цілому, тоді його формою буде вся сукупність музичних засобів. Форма вираження образного розвитку і взаємодії є музична драматургія твору.

Кожен музичний твір має початок, розвиток і завершення. Це основні логічні стадії процесу композиційного оформлення. Їм вдповідають такі розділи форми:

1) вступ і експозиція;

2) середина(продовження, перетворення, розробка чи епізод);

3) реприза й кода.

Музична форма – це цілісна, організована система виражальних засобів музики (мелодія, ритм, гармонія, тембр тощо), що сприяє втіленню в творі емоційно-образного змісту, побудова й структура музичного твору, співвідношення його частин. Основними елементами музичної форми є мотив, фраза, речення, період.

Різні способи зіставлення і розвитку елементів музичної форми зумовлюють появу різноманітних утворень - двочастинної, тричастинної, сонатної, варіаційної, куплетної, циклічної, вільної та ін. музичної форми. Взаємовплив та єдність змісту і форми музичного твору – одночасно головна умова та ознака його художньої цінності.

Поняття музичної форми має два нерозривно пов’язаних між собою значень: широке, загально–естетичне і вузьке – спеціальне, технологічне. У широкому сенсі форма є художньо організованим втіленням ідейно–образного змісту в специфічних музичних засобах. Компонентами музичної форми в такому значенні є не тільки структура цілого твору і його частин, але і фактура (мелодика та ритм в їх поєднанні), темброві і регістрові засоби, динамічні відтінки, темпи та їх зміни тощо.

У більш вузькому значенні, музична форма – це структура музичного твору (мотив, фраза, речення, період), план, розгортання частин музичного твору, пов’язаних між собою особливим засобом.

Існує класифікація музичних форм. Найпростіша музична форма – це твір, який має одну частину (одночастинна). Існують форми пісенні, двочастинні, тричастинні, рондо, варіаційна, сонатна, вільні форми (експромти, фантазії, поеми, балади ).

Музичні форми, в яких частини мають самостійне значення, називаються циклічними. В інструментальній музиці такими є: прелюдія, фуга, сюїта, концерт, симфонія.

 

 

ОСНОВНІ ЗАСОБИ МУЗИЧНОЇ ВИРАЗНОСТІ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ВИРАЗНІСТЬ І ЗОБРАЖАЛЬНІСТЬ | МУЗИЧНА МОВА

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.