Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ЕТАПИ РОБОТИ ХОРЕОГРАФА НАД МУЗИЧНИМ МАТЕРІАЛОМ

Процес роботи балетмейстера над музичним матеріалом можна поділити на етапи:

1. На першому - здійснюється почуттєве поглиблення у сутність почутого музичного твору.

2. На другому - визначається звукове уявлення його художніх особливостей, виявляється його інтонаційно-драматургічна природа.

3. Третій етап, як підсумок двох попередніх, свідчить про формування у балетмейстера певного замислу та плану його реалізації.

Звуковий процес в музичному творі підпорядковано певним правилам. Щоб більш точно розібратися у звуковому потоці будь-якого музичного твору , виділити в ньому головне, визначити його план, зміст, драматургію, необхідно:

· почути в даному творі початкову інтонацію, відчути не тільки її межи, але й межи інших побудов;

· співвіднести й об’єднати почуті інтонації за ступенем подібності (або відмінності); визначити відносно самостійні, різні за масштабом музичні структури;

· зрозуміти взаємозв’язки між окремими елементами звукового процесу, а також між різними за масштабом і глибиною музичними структурами.

Хореографу, прослухавши музичний твір, необхідно визначити:

а) жанр, форму і характер твору;

б) поділ твору на драматургічні частини;

в) асоціативне сприйняття художніх образів окремих частин твору.

В музиці завжди є елементи активні, рішучі й елементи більш м’які, спокійні. Зіставлення ціх та іншіх елементів пронизують живу тканину будь-якого музичного твору , будь то рівень найдрібнішого утворення або ж рівень великої структури. Вони відчутні у всіх шарах музичної фактури (мелодичної, гармонічної, поліфонічної), як в середині кожного шару, так і між ними.

Зіставлення в музиці відбувається різними засобами. Ці засоби згруповано за звичаєм у пари. Таких засобів в музиці достатньо багато. Це такі:

· Артикуляційні або штриховізасоби, пов’язані з виконанням послідовного ряду звуків на інструменті або голосом. Основними є два протилежних способу виконання: legato ( легато) - слитне виконання; і staccato(стакато) - коротке, відривчасте виконання.

· Варіаційнізасоби базуються на двох основних способах розвитку звукового матеріалу. Перший спосіб – коли незмінно повторюється мелодія і варьюється гармонічний супровід, другий – коли повторюється гармонічний супровід.

· Засоби динаміки засновані на застосуванні різної сили звучання, їх раптової або поступової зміни, виділенні окремих звуків тощо. Основними динамічними засобами є : f(forte - форте ) - гучно, сильно і p (piano - піано) - тихо, слабо; crescendo (крещендо) - поступове зростання сили звучання і diminuendo (димінуендо) - поступове послаблення сили звучання.

· Інструментальні або оркестрові , а також темброві засоби зіставлення зпираються на якості музичних інструментів. Інструменти за своїми виразними якостями поділяються на групи ( мідні, духові, дерев’яні, струнно-смичкові, ударні, електричні ). Кожний музичний інструмент має особливий тембр. Протиставлюючи або сполучаючи тембри різних інструментів, автор музики намагається певного звукового, інформаційно-емоційного ефекту.

· Ладові засоби засновано на залежності нестійких звуків від стійких (опорних). Мажорний лад і мінорний лад мають різні виразні якості, що дають можливість для зіставлення. У виявленні крайніх емоційних станів (захоплення, радість і глибокий сум) завжди бере участь певний лад (мажор у першому випадку, мінор – у другому).

· Регістрові засоби дозволяють зіставляти мелодичний матеріал, що виконується у різних регістрах.

· Ритмічні засоби зіставляють слабі й короткі звуки з більш сильними й довгими звуками.

· Тематичні засоби. Крупні форми ( наприклад, соната), за звичаєм містятьу собі декілька музичних тем, які є контрастними. Це пов’язано з зіставленням і розвитком у творі різноманітних музичних образів.

· Циклічні засоби зіставлення використовуються в музичних формах, які об’єднують в художньому задумі декілька відносно самостійних частин, різних за образним змістом і структурі (наприклад, в сюїтах).

Всі перелічені вище засоби сприяють протиставленню енергійних, рішучих, сильних елементів з більш м’якими, спокійними, слабими елементами в музиці. А будь-яке протиставлення визиваає цікавість слухача.

При виборі музики для хореографічної постановки, при її аналізі балетмейстер не може пройти повз ціх протиставлень, не може не почути, не усвідомити їх змістовно-рухомої функції.

В музиці можливо аналізувати все: окремі засоби виразності (лад, ритм, поліфонічне або гармонічне багатоголосся, динаміку, тембр, мелодію, фактуру і т.і.), стиль окремого композитора або напрямку, музичні жанри тощо. Проте аналіз ніколи не існує сам по собі і для себе: він завжди має бути цілеспрямованим,тобто орієнтованим на досягнення певної мети, на вирішення конкретного завдання. Такою метою або завданням є пошук нового знання про цей об’єкт, збагачення уявлень про нього саме як про цілісне,відновлення його на новій основі із новими якостями.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ТАНЦЮВАЛЬНОЇ МУЗИКИ | ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МУЗИКИ І ТАНЦЮ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.