Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Заходи щодо покращення екологічного становища

У виробництва відпрацьована вода забруднюється нафтопродуктами, розчинними солями важких металів від травлення труб у кислотах.

У цеху існує два цикли обертання води: чистої води та забрудненої води.

У обертовому циклі чистої води йде її використання для охолодження елементів нагрівальних печей, у теплообмінниках масло й повітроохолоджувачів механізмів у маслопідвалах цеха, охолодження роликових механізмів зі збросом відпрацьованої води в пруд шламо-накопичувач. Витрата обертової води у циклі – 7050 м3/рік.

У склад споруд циклу чистої води входять: циркуляційна насосна станція (загальна для обох циклів), трисекційні вентиляторні градирні, понадшвидкісні кварцові фільтри потужністю 200 м3/рік кожний. Фільтри призначені для доочищування води, що подається на редуційний та калібрувальний стани, повітроохолоджувачі термовідділення. Відпрацьована вода від ціх спожівачів відводиться до циклу брудної води цеху, що сприяє дебалансу води у ньому.

Обертовий цикл брудної води забезпечує подачу води у кількості 1750 м3/рік на охолодження обладнання прокатних станів, пресів, а також на гідрозмив окаліни з-під рольгангів.

До складу споруд обертового циклу брудної води входять: циркуляційна насосна станція, первинні відстійники з бункерами зневоднення та насосними станціями подачі води на повторне очищення та гідрозмив огару, повторний чотирьохсекційний відстійник, радіальні відстійники Æ 28м, маслозбірники, група насосів обертової води, п¢ятисекційна вентиляторна градирня, трьохсекційний майданчик зневоднення огару.

На градирні охолоджується 50% обертової води.

Стоки цеху, що містять огар, проходять трьохступінчасте очищення. У первинних відстійниках уловлюється крупний огар, який грейферним краном вивантажується у бункер, далі перевантажується у вагони та відвозиться на утилізацію. Після первинного відстійника вода перекачується на горизонтальний відстійник, а з нього самотоком поступає до приймальних камер насосної станції, насосом подається на охолодження в градирні, потім насосом іншої групи повертається до цеху.

За даними підприємства з цеху №7 надходить до 30т огару за добу.

Після зневоднення на майданчиках в огарі міститься 15% вологи, 9% мастил, 60-70% окиснів заліза та 6% інших домішок.

За результатами аналізу середньорічна концентрація огару до горизонтального відстійника складає 371 мг/л, після радіального – 254 мг/л.

Очищення води на двохступінчастих спорудах низька – 32,3%, що пояснюється перевантаженням радіального відстійника.

У зв¢язку з переповненням циклу частка його освітлених вод по південному випуску відводиться у пруд шламонакопичувач.

Лабораторією один раз на тиждень проводяться заміри якості обертової води до та після відстійників, яка практично не змінюється, окрім вмісту взвісів.

Для нейтралізації промивних кислотних стоків та відпрацьованих травильних розчинів цеху використовують станцію нейтралізації. Промивні води й травильні розчини, що містять до 1% кислот, кислотним трубопроводом Æ200мм поступають у ершовий змішувач (3´2´2м), куди подається вапняне молоко(20т/добу). З ершового змішувача розчин подається у двохсекційний реактор, звідки само-током або насосами по відкритій канаві скидується у пруд-шламонакопичувач. У міру заілювання канаву чистять автогрейферним краном, осадок висипають поруч з канавою.

Для очищення брудного повітря у цеху встановлені очисні устаткування: на редукційному та калібрувальному станах – СИОТ №7, на продувці труб – ВЦНИИОТ №8, на деревообробних верстатах – Циклон Гіпро Древ, на травильних ваннах – два пічних фільтри.

Одним з основних джерел екологічної небезпеки на трубопрокатному агрегаті є нагрівальні печі. Концентрація шкідливих викидань у результаті нагрівання трубних заготованок прямо залежить від дотримання технологічного режиму.

Тому одним з основних шляхів зниження шкідливих викидань є суворе дотримування технологічним персоналом інструкцій щодо ведення процесу нагрівання металу.

Вони вміщують:

1. додержування температурного режиму;

2. утримання заслонок та гідрозатворів печі у справному стані;

3. своєчасну ревізію пальників;

4. своєчасне очищення та ревізію ексгаустерів.

Неповне спалювання палива окрім екологічної проблеми стає ще й економічною, оскільки веде до підвищеного витрачання газу. Це змушує шукати шляхи підвищення ефективності використання палива.

Тому у світовій та вітчизняній практиці експлуатації кільцевих печей використовуються:

1. автоматичні системи керування процесом нагрівання металу;

2. нові конструкції іонізаційних пальників;

3. вогнетривкі бетони, які дозволяють змінити схему подавання газу та перейти до камерного режиму нагрівання металу (окрім підвищення ефективності спалювання газу та зменшення викидання шкідливих речовин в атмосферу, це ще й покращує якість нагрівання металу і відповідно якість прокату).

З метою зниження утворювання огару, яка входить у перелік шкідливих факторів прокатного виробництва, на кільцевих печах ТПА “30-102” використовується засіб нанесення спеціальної емульсії на заготованку перед її нагріванням. Глиняна плівка, яка утворюється, захищає метал від прямого окислення, яке пов¢язано з нагріванням металу, та на окремих видах труб на 90% знижує виникнення огару.

Важливим фактором зниження викидання огару у повітряне середовище є місцеві захисні пристосування та витяжки. Вони знаходяться у місцях безпосереднього деформування металу.

У цеху розроблений графік огляду та ремонтів захисних систем, який виконується у період поточних та капітальних ремонтів.

6 Аналіз собівартості 1 т труб

 

Калькуляція собівартості 1 т труб приведена в таблиці 1.8

 

Таблиця 6.1 - Калькуляція собівартості 1 т гарячекатаних труб

 

Найменування статей Одиниця виміру За звітом
кількість Ціна, грн. Сума, грн.
Трубна заготовка Відходи (-) у тому числі : Кінці й обрізь габаритна Кінці негабаритні Стружка габаритна Стружка негабаритна Чад Брак – усього (-) т/т т/т т/т т/т т/т т/т т/т т/т 1,118 0,118 0,053 0,023 0,003 0,020 0,018 0,001 836,71   - 935,44   2,62 0,19 0,38 - 0,11
Разом задано за винятком відходів і браку т/т 1,0   924,14

 

 

Витрати по переробці в ТОВ „ІНТЕРПАЙП Ніко Т’юб” приведені в таблиці 6.2

 

 

Таблиця 6.2– Витрати по переробці в ТОВ „ІНТЕРПАЙП Ніко Т’юб”

 

Назва статей витрат Частка умовної частини Розрахунок на 1 тонну
Усього
постійна А змінна Б кількість, т Ціна, грн.-коп Сума, грн., коп
Паливо технологічне – газ природний 0,2 0,8 - - 113,04
Енергетичні витрати електроенергія пар вода технічна   0,09 0,9   0,91 0,1   - - -   - - -   228,03 78,37 1,37
  Усього - - - - 309,17
Допоміжні матеріали - - 34,02
Основна зарплата 0,26 0,74 - - 69,58
Додаткова зарплата 0,26 0,74 - - 79,11
Відрахування на соц. Страхування - - 36,03
Змінне обладнання - - 43,69
Утримання осн. засобів 0,25 0,75 - - 141,03
Ремонтний фонд 0,25 0,75 - - 61,88
Амортизація осн. засобів - - 115,22
Робота транспортних цехів 0,1 0,9 - - 26,55
Інші витрати по цеху 0,78 0,22 - - 91,44
Загальнозаводські витрати - - 137,66
Всього витрат по переробці - - - - 1258,46
Позавиробничі витрати - - 34,24

 

Техніко-економічні показники дільниці приведені в таблиці 7.3

Таблиця 7.3 – Техніко-економічні показники дільниці

№ п/п Показники Одиниця виміру усього
Річний випуск продукції т/рік
Фактичний час роботи обладнання годин 3702,8
Продуктивність стану т/год 46,15
Чисельність робітників роб.
Продуктивність праці одного робітника т/роб.
Витратний коефіцієнт металу т/т 1,118
Капітальні вкладення за проектом грн.
Вартість основних фондів тис.грн
Фондовіддача т/грн 8,187
Собівартість одиниці продукції в т.ч. Витрати по переробці грн 924,14
1258,44
Прибуток на 1 тонну продукції грн 138,62
Рентабельність продукції % 14,9
Термін окупності капітальних вкладень роки
    Річний економічний ефект від зниження собівартості тис. грн. 347,9

 

ВИСНОВКИ

За час проходження переддипломної практики в ТПЦ №2 ТОВ«ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» я ознайомився з основними характеристиками устаткування та технології виробництва безшовних гарячекатаних труб. Зібрав інформацію у повному обсязі для напису звіту з технологічної практики. Побачив ТПА 30-102 безпосередньо у праці з різними нюансами та з різними дрібницями виробництва та допоміжного обладнання. Познайомилися з робочим персоналом стану ТПА 30-102 та з робочими допоміжних підприємств ТПЦ №7 ТОВ«ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ».

 

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Охолодження труб | Структура та зміст курсу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.