Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Задача 40

В базовому періоді на підприємстві було зайнято 3150 робітників. В плановому періоді намічено збільшити їх чи­сельність до 3220 чоловік. Обсяг виробництва продукції в базовому періоді становить 28200 млн. грн., а на наступний рік заплановано збільшити обсяг випуску продукції на 650 млн. грн. Визначити долю приросту обсягу продукції за рахунок підвищення продуктивності праці.

 

Задача41

Визначте приріст обсягу виробництва підпри­ємства за рахунок росту продуктивності праці.

Показники Базовий рік Звітний рік
Обсяг товарної продукції, тис. грн. 8 525 9 837
Чисельність персоналу, осіб

 

Задача42

Річний обсяг випуску деталей цехом становить 54 тис. шт. Трудомісткість виробу знизиться з 52 до 47 хв./шт. Ефективний річний фонд робочого часу працівника – 1 860 год./рік, запланований коефіцієнт виконання норм виробітку – 1,15. Визначте ріст продуктивності праці та відносне вивільнення робітників за рахунок зниження трудомісткості.

 

Задача 43

Визначити виробіток на одного працюючого в плановому році і його відносний ріст, якщо відомо, що в році 245 робочих днів, річний виробіток в базовому періоді складав 300 тис. грн./чол. По плану обсяг випуску продукції склав 48500 тис грн., а зниження трудомісткості виробничої програми — 1685 люд-днів.

 

Задача 44

Обсяг виробничої програми підприємства в базо­вому періоді становив 368 млн. грн., і зросте в плановому періоді на 11 %. Виробіток на одного працюючого в базовому періоді стано­вив — 2.3 млн. грн. За рахунок кращої організації виробництва чисельність промислово-виробничого персоналу зменшиться в пла­новому періоді на 9 чол. Визначити процент росту продуктивності праці і чисельність працюючих по підприємству в плановому періоді

 

Задача 45

0бчислити запланований приріст продуктивності пращ на підприємстві і питому вагу обсягу виготовленої продукції за рахунок росту продуктивності праці за даними:

- обсяг чистої продукції 120 тис. грн.;

- чисельність промислово-виробничого персоналу 450 чол.

Задача 46

Чисельність промислово-виробничого персоналу на підприємстві в базовому періоді становила 4500 чол. У звітному році обсяг виробництва зріс на 5.2%, а відносна економія працюючих склала 41 чол. Обчисліть приріст продуктивності праці у звітному році.

 

Задача 47

Визначити приріст продуктивності праці в плано­вому роціза рахунок зниження трудомісткості продукції.

 

Вироби Трудомісткість одного виробу, н-год. Обсяг випуску продукції по плану, шт.
Звітний рік Плановий рік
А 0,7 0,68
Б 0,85
В 1,03 0,9<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ТЕМА «ОПЛАТА ПРАЦІ» | Задача 48

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.